ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из пензијског и инвалидског осигурања
A A A     Штампај


ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

Према одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању осигурана лица и чланови њихових породица могу остварити следећа права:
1) за случај старости – старосну пензију и превремену старосну пензију
2) за случај инвалидности – инвалидску пензију
3) за случај смрти: − породичну пензију
4) за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу – новчану накнаду за телесно оштећење и
5) за случај потребе за помоћи и негом другог лица −  новчану накнаду за помоћ и негу другог лица.
Поред наведених права, Републички фонда за пензијско и инвалидско осигурање ће лицу које је сносило трошкове сахране корисника пензије, исплатити накнаду погребних трошкова.
Наведена права се остварују код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање www.pio.rs
Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања се покреће на захтев осигураника, односно на захтев члана породице за остваривање права на породичну пензију.
Захтев се подноси надлежној филијали Фонда на чијем је подручју осигураник био последњи пут осигуран. У случају када је од престанка осигурања до подношења захтева протекло више од 12 месеци, захтев се подноси филијали на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште. 
Захтев за утврђивање права применом међународних уговора о социјалном осигурању подноси се Дирекцији Фонда у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда у Новом Саду, док се захтев за утврђивање права применом међународних уговора закључених са државама које су, као републике, биле у саставу СФРЈ, подноси надлежној филијали Фонда. 

Захтеве, односно обрасце у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања можете пронаћи на следећем линку: https://www.pio.rs/sr/obrasci/republicki-fond

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ