ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из здравственог осигурања   Накнада путних трошкова
A A A     Штампај


ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

Осигураним лицима се обезбеђује и накнада трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите, а накнада ових трошкова припада и пратиоцу осигураног лица у случају упућивања у здравствену установу која се налази ван подручја филијале код које је лице осигурано, под условом да је та здравствена установа удаљена најмање 50 километара од места његовог становања.

Закон предвиђа да накнада трошкова превоза припада осигураним лицима када су од стране здравствене установе или надлежне лекарске комисије упућени или позвани ради коришћења здравствене заштите или оцене привремене спречености за рад на подручје друге филијале.

Изузетно, осигураном лицу упућеном на хемодијализу, детету до навршених 18 година живота и старијем лицу које је тешко душевно или телесно ометено у развоју, упућеном на свакодневно лечење и рехабилитацију у здравствену установу која се налази ван места пребивалишта, односно у друго место на подручју филијале код које је лице осигурано, припада накнада трошкова превоза на основу мишљења лекарске комисије.

У свим случајевима осигурана лица имају право на накнаду трошкова према најкраћој релацији у висини цене коштања карте аутобуса или другог разреда воза, или изузетно према цени других средстава јавног саобраћаја, ако је такав превоз неопходан.

Санитетски превоз осигурано лице може користити на основу оцене лекарске комисије, а уколико му се исти не може обезбедити припада му накнада стварних трошкова превоза, највише до износа 10% од цене једног литра бензина за сваки пређени километар.

Накнада трошкова превоза припада и пратиоцу осигураног лица, под истим условима као и осигураном лицу, уколико надлежна лекарска комисија констатује потребу присуства пратиоца.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ