ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из здравственог осигурања   Накнада за време спречености за рад
A A A     Штампај


ПРАВО НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД

Осигураним лицима која су обавезно осигурана по основу запослења, односно радног односа, предузетницима који обављају самосталну делатност, као и свештеницима и верским службеницима, за време привремене спречености за рад припада право на накнаду зараде за време те спречености, тзв. боловање.

Висина накнаде зараде за време привремене спречености за рад износи 65% од основа за накнаду зараде, а основ представља просечна зарада коју је осигураник остварио у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад.

Осигураном лицу припада накнада зараде у висини од 100% од основа за накнаду у случају доборовољног давања ткива и органа, као и у случају када је привремена спреченост настала услед повреде на раду и професионалне болести.

Накнаду зараде за време привремене спречености за рад исплаћује послодавац за првих 30 дана те спречености. Уколико привремена спреченост траје дуже од 30 дана, накнада зараде од 31-ог дана се исплаћује на терет средстава здравственог осигурања. Уколико привремена спреченост за рад траје дуже од шест месеци, односно дванаест месеци са прекидима током претходних 18 календарских месеци, надлежна лекарска комисија упућује осигураника на процену радне способности. Накнада зараде за време привремене спречености за рад за време трајања поступка утврђивања радне способности осигураника исплаћује се на терет средстава пензијског и инвалидског осигурања.

Поступак оцене здравственог стања, налаза и мишљења надлежне лекарске комисије, као и упућивање осигураног лица на процену радне способности регулисан је Законом.

Уколико је привремена спреченост осигураног лица наступила за време привременог боравка у иностранству, обавештење о настанку привремене спречености доставља се у складу са одредбама споразума о социјалном осигурању, док оправданост привремене спречености за рад која је код осигураника настала у земљи са којом није закључен споразум о социјалном осигурању цени лекарска комисија филијале Републичког фонда за здравствено осигурање.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ