ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  О нама   Делатност и организација
A A A     Штампај


Делатност и организација

Основна делатност Завода је обављање стручних послова и послова државне управе у области социјалног осигурања.

Надзор над радом Завода за социјално осигурање врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Делатност Завода остварује се у оквиру следећих функција:

  • обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању;
  • обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању и израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите;
  • обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању;
  • обављање стручних послова и послова државне управе који се односе на учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите, као и друге послове одређене законом.
Организација

Сектор за спровођење социјалног осигурања применом међународних уговора обавља послове који се односе на: утврђивање мера за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању; обавештавање надлежних органа страних држава о предузетим мерама и променама правних прописа у вези са применом споразума; израду и закључивање административних споразума, споразума о начину накнаде трошкова здравствене заштите и других споразума за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању; утврђивање садржаја и израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању; обрачун трошкова здравствене заштите применом међународних уговора о социјалном осигурању и споразума о њиховом спровођењу, као и њихов трансфер; припремање материјала за преговоре Завода са иностраним органима, односно носиоцима осигурања и учешће у припреми материјала у вези са преговорима надлежних органа Републике Србије у области социјалног осигурања са иностраним органима и учешће на преговорима; израду мишљења и упутстава за примену административних и других споразума за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању; сарадњу са међународним организацијама и асоцијацијама у области социјалног осигурања; координацију процеса европских интеграција у области социјалног осигурања; представке и жалбе грађана и друге послове из делокруга Сектора.

Помоћник директора: Александа Храњец,, e-mail aleksandra.hranjec@zso.gov.rs

Група за примену међународних уговора у области здравственог осигурања, пензијског осигурања и осигурања за случај незапослености обавља послове који се односе на: обавештавање надлежних органа, органа за везу и носилаца страних држава о предузетим мерама и променама правних прописа у вези са применом уговора; учешће у изради административних споразума; израду и закључивање других споразума за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању у областима здравственог осигурања, здравствене заштите, пензијског осигурања, инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености; утврђивање и израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању у областима обухваћеним међународним уговорима; припремање материјала за преговоре Завода са иностраним органима за везу, односно носиоцима осигурања и учешће у припреми материјала за преговоре надлежних органа Републике Србије у области социјалног осигурања и учешће на преговорима; израду мишљења и упутстава за примену административних и других споразума за спровођење међународних уговора о социјалном осигурању; обрачун трошкова здравствене заштите применом међународних уговора о социјалном осигурању и споразума о њиховом спровођењу у области здравственог осигурања, као и њихов трансфер; сарадњу са међународним организацијама и асоцијацијама у области социјалног осигурања; координацију организација за обавезно социјално осигурање Републике Србије у примени међународних уговора о социјалном осигурању; координацију процеса европских интеграција; израду одговора на питања, представке и жалбе грађана, као и на друге послове из делокруга Групе.

Руководилац групе: Сања Ђокић , e-mail sanja.djokic@zso.gov.rs

 Група за опште правне, кадровске и финансијско-материјалне послове обавља послове који се односе на: припрему и израду предлога општих аката Завода; израду годишњег плана рада и извештаја о његовој реализацији; израду и припрему нацрта кадровског плана; остваривање права, дужности и одговорности државних службеника из радног односа; послове аналитичара радних места; послове везане за поступак оцењивања државних службеника; послове којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја; спровођење поступка јавних набавки; послове на реформи државне управе; канцеларијске послове; припрему и израду Предлога финансијског плана и завршног рачуна Завода; распоред средстава и извршење расхода; предрачун средстава; рачуноводствене и књиговодствене послове и друге послове из делокруга Групе.

Руководилац групе: Гордана Дмитровић Анђелић, e-mail  gordana.andjelic@zso.gov.rs

 

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ