VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Prevremena starosna penzija
A A A    Štampaj


PREVREMENA STAROSNA PENZIJA

Uslovi za sticanje prava

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, u penzijski sistem Srbije uveden je institut prevremene starosne penzije.

Da bi osiguranik stekao pravo na starosnu penziju potrebno je da, istovremeno, ispuni uslove u pogledu:

- godina života i
- staža osiguranja.

Pravo na prevremenu starosnu penziju osiguranik stiče kada navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života.Ova odredba će se u potpunosti primenjivati tek od 2024. godine, jer je Zakonom propisan prelazni period u kome će se ti uslovi u pogledu navršenja potrebnih godina života uvoditi postupno.


PRELAZNI PERIOD ZA STICANјE PRAVA

Zakonom je predviđen prelazni period u kome osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života (muškarac), odnosno 36 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 54 godine i četiri meseca života (žena);

2) u 2016. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 37 godina staža osiguranja i 55 godina života (žena);

3) u 2017. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (muškarac), odnosno 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (žena);

4) u 2018. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života (muškarac), odnosno 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (žena);

5) u 2019. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 38 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 57 godina života (žena);

6) u 2020. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života (muškarac), odnosno 39 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (žena);

7) u 2021. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života (muškarac), odnosno 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života (žena);

8) u 2022. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života (muškarac), odnosno 39 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 59 godina života (žena);

9) u 2023. godini, 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života (muškarac), odnosno 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina i šest meseci života (žena).

VISINA PREVREMENE STAROSNE PENZIJE

Visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što se iznos tako određene penzije trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života, a može se umanjiti najviše do 20,4%.

PRELAZNI PERIOD ZA ODREĐIVANјE VISINE PREVREMENE STAROSNE PENZIJE ZA OSIGURANIKA ŽENU

Zakonom je predviđen prelazni period za osiguranika ženu u kome se trajno umanjenje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju računa pre navršenih:

1) u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života;

1) u 2016. godini, 61 godinu života;

1) u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života;

1) u 2018. godini, 62 godine života;

1) u 2019. godini, 62 godine i šest meseci života;

1) u 2020. godini, 63 godine života;

1) u 2021. godini, 63 godine i dva meseca života;

1) u 2022. godini, 63 godine i četiri meseca života;

1) u 2023. godini, 63 godine i šest meseci života;

1) u 2024. godini, 63 godine i osam meseci života;

1) u 2025. godini, 63 godine i deset meseci života;

1) u 2026. godini, 64 godine života;

1) u 2027. godini, 64 godine i dva meseca života;

1) u 2028. godini, 64 godine i četiri meseca života;

1) u 2029. godini, 64 godine i šest meseci života;

1) u 2030. godini, 64 godine i osam meseci života;

1) u 2031. godini, 64 godine i deset meseci života.

OSTVARIVANјE I KORIŠĆENјE PRAVA

Pravo na prevremenu starosnu penziju ostvaruje se posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavlјaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju.

Prevremena starosna penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, odnosno od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad.

Korisnik prevremene starosne penzije se može zaposliti, odnosno otpočeti da obavlјa samostalnu, odnosno polјoprivrednu delatnost. Po prestanku tog zaposlenja, odnosno obavlјanja te delatnosti, osiguranik ima pravo na ponovno određivanje visine penzije, pod uslovom da je (po tom osnovu) bio osiguran najmanje godinu dana.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju treba priložiti:

 • Fotokopiju lične karte
 • Dokaze o penzijskom stažu navršenom u Republici Srbiji - zaklјučena radna knjižica, uverenje o benificiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopijii
 • Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje (u originalu ili overenoj fotokopiji)
 • Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 • Dokaz o korišćenju prava, odnosno evidenciji kod Nacionalne službe za zapošlјavanje
 • Uverenje o obavlјanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavlјanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavlјanja polјoprivredne delatnosti
 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE