ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања   Права из здравственог осигурања
A A A     Штампај


ПРАВА ИЗ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Законом о здравственом осигурању (у даљем тексту: Закон) уређују се права из обавезног здравственог осигурања, круг обухваћених лица, начин и поступак коришћења права, њихова садржина и обим, организација и финансирање, као и друга питања од значаја за систем здравственог осигурања. Законом је одређен круг лица којима се обезбеђује остваривање права из обавезног здравственог осигурања, укључивање у обавезно здравствено осигурање, као и могућност добровољног здравственог осигурања којим се обезбеђује већи обим и садржина права из здравственог осигурања или ослобађање од учешћа (партиципације) у коришћењу здравствене заштите.

Законом је одређено утврђивање приоритетног основа при увођењу лица у обавезно осигурање (запослење, обављање самосталне делатности, односно пољопривредне делатности, односно обвезници уплате доприноса). Први пут је уведен имовински цензус који омогућава да лица која припадају социјално угроженим категоријама становништва лакше остваре права из здравственог осигурања.

Обавезно здравствено осигурање обухвата:

  1. осигурање за случај болести и повреде ван рада и
  2. осигурање за случај повреде на раду или професионалне болести.

Права из обавезног здравственог осигурања су:

  1. право на здравствену заштиту;
  2. право на новчане накнаде.

Држављани, односно осигураници земаља са којима постоји закључен међународни уговор о социјалном осигурању права из обавезног здравственог осигурања остварују у складу са законом, уколико међународним уговором о социјалном осигурању није друкчије утврђено.

Ради остваривања права осигураници морају испунити услов претходног осигурања, односно морају, у својству осигураника, навршити стаж осигурања у трајању од најмање три месеца непрекидно или шест месеци са прекидима у последњих 18 месеци пре почетка коришћења права из обавезног здравственог осигурања.

У претходно осигурање рачуна се време од дана када је осигураник стекао својство осигураника и за које је уплаћен допринос.

Изузетно, осигураник остварује права из обавезног здравственог осигурања и у случају ако нису испуњени услови у погледу претходног осигурања, и то:

  1. 1) у случају повреде на раду или професионалне болести;
  2. 2) у случају хитне медицинске помоћи и остваривања припадајућих новчаних накнада и
  3. 3) за остваривање права на накнаду зараде у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец за који се накнада зараде исплаћује.

Чланови породице осигураника остварују права из обавезног здравственог осигурања под условом да осигураник, преко кога остварују та права, испуњава услове у погледу претходног осигурања.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ