ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна   Права из социјалног осигурања
A A A     Штампај


ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Систем социјалног осигурања у правном систему Републике Србије заузима значајно место у смислу обима и уређења, почев од уставних одредби у оквиру људских и мањинских права и слобода, преко националних прописа, кроз законску и подзаконску регулативу. Наравно, део правног поретка Србије у овој области чине и општеприхваћени принципи и правила међународног права и међународни уговори које је Србија закључила, односно којима је приступила.

Појам социјално осигурање, у ужем смислу речи, обухвата све гране тог осигурања, а у оквиру правних прописа Републике Србије области: здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености.

У области социјалног осигурања на снази су следећи закони:


  • Закон о здравственом осигурању;
  • Закон о здравственој заштити;
  • Закон о пензијском и инвалидском осигурању;
  • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености;
  • Закон о запошљавању странаца;
  • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање и
  • Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити.

С обзиром на сталне промене у друштву, у складу са економским развојем Србије, међународним стандардима и тенденцијама у овој области и обавезама на хармонизацији прописа у вези са приступањем Републике Србије Европској унији, присутан је континуирани процес измена и допуна поменутих закона, као и подзаконских правних прописа (правилника, уредби и др).

Поред поменутих закона област социјалног осигурања је уређена и међународним билатералним споразумима о социјалном осигурању које је Србија закључила са другим земљама, као и конвенцијама и актима међународних организација као што су Међународна организација рада, Савет Европе и др.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ