VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Starosna penzija
A A A    Štampaj


STAROSNA PENZIJA

Uslovi za sticanje prava

Da bi osiguranik stekao pravo na starosnu penziju potrebno je da, istovremeno, ispuni uslove u pogledu:

- godina života i
- staža osiguranja.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine) promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši:

65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili
45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Ova odredba (65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja) će se u potpunosti primenjivati tek od 2032. godine, jer je Zakonom propisan prelazni period u kome će se ti, izmenjeni, uslovi za osiguranika ženu, u pogledu navršenja potrebnih godina života uvoditi postupno.

Prelazni period

Zakonom je predviđen prelazni period u kome osiguranik žena, koja navrši najmanje 15. godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

1) u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života;

1) u 2016. godini, 61 godinu života;

1) u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života;

1) u 2018. godini, 62 godine života;

1) u 2019. godini, 62 godine i šest meseci života;

1) u 2020. godini, 63 godine života;

1) u 2021. godini, 63 godine i dva meseca života;

1) u 2022. godini, 63 godine i četiri meseca života;

1) u 2023. godini, 63 godine i šest meseci života;

1) u 2024. godini, 63 godine i osam meseci života;

1) u 2025. godini, 63 godine i deset meseci života;

1) u 2026. godini, 64 godine života;

1) u 2027. godini, 64 godine i dva meseca života;

1) u 2028. godini, 64 godine i četiri meseca života;

1) u 2029. godini, 64 godine i šest meseci života;

1) u 2030. godini, 64 godine i osam meseci života;

1) u 2031. godini, 64 godine i deset meseci života.

Snižavanje starosne granice

Starosna granica se snižava osiguraniku, koji je na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), navršio najmanje 2/3 od ukupno navršenog staža osiguranja, zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu, i to:

1) za svakih pet godina provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;

2) za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;

3) za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;

4) za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.

Starosna granica se može sniziti do 55. godina života, a osiguranicima koji rade na poslovima na kojima se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci, do 50. godine života.

Radna mesta, odnosno poslovi na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su utvrđeni Pravilnikom o radnim mestima odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Službeni glasnik RS", br. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10 i 48/11).

Ostvarivanje i korišćenje prava

Pravo na starosnu penziju ostvaruje se posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavlјaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na starosnu penziju.

Starosna penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, odnosno od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad.

Korisnik starosne penzije se može zaposliti, odnosno otpočeti da obavlјa samostalnu, odnosno polјoprivrednu delatnost. Po prestanku tog zaposlenja, odnosno obavlјanja te delatnosti, osiguranik ima pravo na ponovno određivanje visine penzije, pod uslovom da je (po tom osnovu) bio osiguran najmanje godinu dana.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju treba priložiti:

 • Fotokopiju lične karte
 • Dokaze o penzijskom stažu navršenom u Republici Srbiji - zaklјučena radna knjižica, uverenje o benificiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 • Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje (u originalu ili overenoj fotokopiji)
 • Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 • Dokaz o korišćenju prava, odnosno evidenciji kod Nacionalne službe za zapošlјavanje
 • Uverenje o obavlјanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje ili savez (za period do 31. decembra 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 01. januara 2006. godine.)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) za period obavlјanja samostalne delatnosti. Ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. decembra 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. avgusta 2004. godine)
 • Uverenje Poreske uprave o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje (sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa) izdato za period obavlјanja polјoprivredne delatnosti
 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE