ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Обрасци   Здравствено осигурање
A A A     Штампај


ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ


Аустрија

• SRB/A 1Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/A 2Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/A 3Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Аустрији
• SRB/A 3-AПотврда о дозволи лечења у Аустрији
• SRB/A 4Потврда о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Аустрији
• SRB/A 4AПотврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Аустрију
• SRB/A 5Обавештење о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Аустрији
• SRB/A 6Одобрење здравствених услуга из осигурања за случај повреде на раду
• SRB/A 7Обавештење о радној неспособности или болничком лечењу
• SRB/A 8Одобрење коришћења протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/A 9Висина накнаде за здравствене услуге
• SRB/A 10Спецификација стварних трошкова
• SRB/A 11Паушални обрачун за годину ...................
• SRB/A 17Захтев за достављање образаца

Белгија

• SRB/BE 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BE 104Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/BE 106 Потврда о праву на давања у натури из здравственог осигурања за лица која имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 107Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/BE 108Обавештење о мировању или престанку права на давања у натури из здравственог осигурања
• SRB/BE 109Потврда за евидентирање чланова породице запосленог лица или лица које обавља самосталну делатност који имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 111Потврда о праву на давања у натури током боравка у другој држави уговорници
• SRB/BE 113Болничко лечење - обавештење о пријему и отпусту
• SRB/BE 114Пружање давања у натури веће вредности
• SRB/BE 121Потврда о евидентирању корисника пензије или ренте или чланова породице који имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 123Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/BE 124Обавештење о престанку права на давања у натури за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/BE 125Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/BE 126Упит о трошковима за давања у натури
• SRB/BE 128Потврда о праву на давања у натури за лица упућена на рад у другу државу уговорницу

Босна и Херцеговина

• SRB/BIH 101 Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BIH 104 Потврда о сабирању периода здравственог осигурања
• SRB/BIH 108 Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 108A Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Босну и Херцеговину
• SRB/BIH 109 Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 109A Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/BIH 111 Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 111A Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Босну и Херцеговину
• SRB/BIH 111B Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у дипломатску мисију и конзуларно представништво Србије у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 111C Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за време привременог боравка у Србији
• SRB/BIH 113 Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/BIH 114 Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/BIH 125 Обрачун стварних трошкова
• SRB/BIH 126 Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 127 Паушални обрачун за ........... годину

Бугарска

• SRB/BG 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BG 104Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/BG 108 Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Бугарској
• SRB/BG 108AИзвештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Бугарску
• SRB/BG 109Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Бугарској
• SRB/BG 110Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/BG 111Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Бугарској
• SRB/BG 111AПотврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Бугарску
• SRB/BG 113Обавештење о привременој неспособности за рад
• SRB/BG 114Одобрење протеза, помагала и других давања веће вредности
• SRB/BG 115Обавештење о болничком лечењу
• SRB/BG 123Давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/BG 125Обрачун стварних трошкова
• SRB/BG 126 Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у Бугарској

Црна Гора

• SRB/MNE 101 Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/MNE 104 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/MNE 108 Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Црној Гори
• SRB/MNE 108A Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Црну Гору
• SRB/MNE 109 Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Црној Гори
• SRB/MNE 109A Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/MNE 111 Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Црној Гори
• SRB/MNE 111A Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Црну Гору
• SRB/MNE 111B Потврда о праву на давање у натури за лица из Србије која се налазе у Црној Гори ради школовања и студирања
• SRB/MNE 111C Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/MNE 113 Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/MNE 114 Одобравање протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/MNE 125 Обрачун стварних трошкова
• SRB/MNE 126 Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио црногорски носилац
• SRB/MNE 127 Паушални обрачун за ........... годину

Чешка

• SRB/CZ 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/CZ 104Потврда о сабирању стажа осигурања
• SRB/CZ 107Образац за тражење/достављање потврде/података/обавештења/ургенција
• SRB/CZ 108Обавештење о мировању или престанку права на давање у натури за време трајног боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 111Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 112Потврда о одобрењу лечења у другој држави уговорници
• SRB/CZ 113Обавештење о болничком лечењу
• SRB/CZ 114Одобрење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• SRB/CZ 115Обавештење о радној неспособности
• SRB/CZ 121Потврда о праву на давања у натури за време трајног боравка у Чешкој Републици
• SRB/CZ 123Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/CZ 125Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/CZ 126Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у месту боравка

Француска

• SRB-FR 101 SE 21-01Потврда о примени правних прописа
• SRB-FR 104 SE 21-02Потврда о сабирању периода осигурања у случају болести, материнства или смрти
• SRB-FR 106 SE 21-04Потврда о евидентирању радника и чланова његове породице који имају пребивалиште на територији друге државе
• SRB-FR 107 SE 21-03Захтев за издавање образаца у вези са давањем у натури за случај болести, материнства или смрти
• SRB-FR 108 SE 21-11Обавештење о престанку или укидању права на давања у натури из осигурања у случају болести и материнства
• SRB-FR 109 SE 21-10Потврда о евидентирању чланова породице (право на здравствене услуге чланова породице радника, незапосленог лица које прима накнаду или пензионера са пребивалиштем у другој држави)
• SRB-FR 111 SE 21-05Потврда о праву на хитне здравствене услуге током боравка у другој држави
• SRB-FR 112A SE 21-06AОдобрење за наставак коришћења давања у натури у другој држави
• SRB-FR 112B SE 21-06BОдобрење за упућивање на лечење у другу државу уговорницу
• SRB-FR 114 SE 21-07Захтев за одобрење протеза, ортопедских помагала и давања у натури веће вредности
• SRB-FR 121 SE 21-08 Потврда о праву на давања у натури за кориснике пензије или ренте једне државе и члана његове породице, који имају пребивалиште у другој држави
• SRB-FR 123 SE 21-20 Потврда о праву на давања у натури из осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB-FR 124 SE 21-21 Размена информација за случај повреда на раду и професиналних болести
• SRB-FR 125 SE 21-24 Појединачни преглед стварних трошкова
• SRB-FR 128 SE 21-09 Потврда о праву на давања у натури за случај болести и материнства упућених радника који пословно бораве у другој држави уговорници

Грчка

• SRB/GR 1 Потврда о правним прописима који се примењују

Холандија

• YN 101Потврда о упућивању на рад
• YN 107Захтев за накнадно потврђивање права на давања у натури
• YN 108Саопштење о обустави или укидању права на давање у натури и осигурања за случај болести и материнства
• YN 109Потврда о осигурању чланова породице радника и вођењу евиденције
• YN 111Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка на територији једне од страна уговорница
• YN 112Потврда о задржавању права на текућа давања из осигурања за случај материнства
• YN 113Болничко лечење - обавештење о пријему и отпуштању
• YN 114Одобрење протеза и других апарата
• YN 121Потврда о осигурању корисника пензије и чланова њихове породице и о вођењу евиденције
• YN 125Појединачан тромесечни преглед насталих трошкова
• YN 126Утврђивање тарифе ради давања накнаде у натури
• YN 127Списак осигураника и чланова породице по конвенцији са Холандијом

Хрватска

• SRB/HR 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/HR 104Потврда о сабирању периода здравственог осигурања
• SRB/HR 108Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Хрватској
• SRB/HR 108AИзвештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Хрватску
• SRB/HR 109Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Хрватској
• SRB/HR 109AЗахтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Србији
• SRB/HR 111Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Хрватској
• SRB/HR 111АПотврда о праву на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Хрватску
• SRB/HR 113Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/HR 114Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/HR 125Обрачун стварних трошкова
• SRB/HR 126Питање о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио хрватски носилац
• SRB/HR 127Паушални обрачун за ........... годину

Италија

• MOD 1Потврда о упућивању на рад
• MOD 2Молба за продужење упута на рад
• MOD 3Опција (амбасаде, конзулати итд.)
• MOD 4Потврда о збиру периода осигурања
• MOD 5Обавештење о почетку осигурања радника
• MOD 6Обавештење о датуму престанка осигурања
• MOD 7Одобрење боравка осигураника и чланова породице за одсуства, годишњи одмор или период продуженог осигурања
• MOD 8Одобрење за одлазак у Италију радника и чланова породице ради лечења
• MOD 9Обавештење о пријему у болницу
• MOD 10Престанак и продужење лечења у болници
• MOD 11Молба за новчана давања у случају неспособности за рад
• MOD 12Потврда о праву на давања у натури

КВЕБЕК

• SRB QUE 1 Потврда о примени правних прописа
• SRB QUE 1A Пoтврдa o праву на давања у натури у случају привременог боравка у Квебеку
• SRB QUE 8 Захтев за потврђивање периода изложености у случају професионалне болести
• SRB QUE 9 Извештај о подељеним трошковима
• SRB QUE 10 Потврда о праву на давања у натури у случају професионалне повреде
• SRB QUE 11 Одобрење права на давања у натури веће вредности
• SRB QUE 12 Појединачни обрачун стварних трошкова – повреде на раду
• SRB QUE 12A Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB QUE 13 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB QUE 14 Пoтврдa o праву на давања у натури (Привремени боравак током студирања)

КИНА

• SRB/CHN 1 Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/CHN 2 Продужење периода упућивања на рад
• SRB/CHN 3 Годишњи статистички подаци

КИПАР

• SRB/CY 101 Потврда о правним прописима који се примењују

Луксембург

• SRB/LUX 001Образац за тражење / достављање података / обавештења / пожурница
• SRB/LUX 101Потврда о примени правних прописа
• SRB/LUX 104Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/LUX 106Потврда о праву на давања у натури за лице које има пребивалиште на територији једне стране уговорнице, а ради у другој и за чланове његове породице
• SRB/LUX 107Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/LUX 108Oбавештење о мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/LUX 109Потврда о праву на давања у натури за чланa породице
• SRB/LUX 111Пoтврда o прaву нa хитнo пoтрeбнa дaвaњa у нaтури у случajу приврeмeнoг бoрaвкa
• SRB/LUX 112Потврда o одобрењу лечења или наставку лечења на територији друге стране уговорнице
• SRB/LUX 113Обавештење о болничком лечењу - пријему / отпусту из болнице
• SRB/LUX 114Право на давања у натури веће вредности
• SRB/LUX 115Захтев за давања у новцу у случају привремене спречености за рад
• SRB/LUX 117Право на новчана давања у случају материнства и привремене спречености зa рaд
• SRB/LUX 118Oбавештење o непризнавању или престанку привремене спречености за рад
• SRB/LUX 121Потврда о праву на давања у натури за корисника пензије или ренте и њихове чланове породице
• SRB/LUX 123Потврда о праву на давања у натури из осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/LUX 124Захтев за накнаду за случај смрти
• SRB/LUX 125Појединачни обрачун стварних трошковa
• SRB/LUX 126Захтев за достављање висине трошкова у вези са накнадом трошкова давања у натури
• SRB/LUX 128Пoтврдa o праву на давања у натури у случају привременог боравка

Мађарска

• SRB/HUN 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/HUN 104Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/HUN 106 Потврда о праву на давања у натури по основу осигурања за случај болести и материнства за лица која имају пребивалиште у Мађарској
• SRB/HUN 107Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/HUN 108Обавештење о променама, мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/HUN 109Потврда о праву на здравствене услуге за чланове породице са пребивалиштем у другој држави уговорници
• SRB/HUN 110Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Мађарску и чланове њихове породице
• SRB/HUN 111Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Мађарској
• SRB/HUN 112Потврда о одобрењу лечења у другој држави уговорници
• SRB/HUN 114Сагласност за пружање давања веће вредности
• SRB/HUN 115Обавештење о привременој спречености за рад
• SRB/HUN 121Потврда о праву на давања у натури за пензионерe и чланове породице
• SRB/HUN 123Давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/HUN 125Обрачун стварних трошкова

Северна Македонија

• СРБ/РМ 101 Потврда о правним прописима који се примењују
• СРБ/РМ 104 Потврда о сабирању периода осигурања
• СРБ/РМ 107 Захтев за издавање обрасца
• СРБ/РМ 108 Обавештење о мировању или престанку права на давања у натури у Републици Македонији
• СРБ/РМ 109 Потврда о праву на давања у натури за осигурана лица која имају пребивалиште у Републици Македонији
• СРБ/РМ 111 Потврда о праву на давање у натури за време привременог боравка у Републици Македонији
• СРБ/РМ 113 Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• СРБ/РМ 114 Коришћење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• СРБ/РМ 121 Потврда о праву на давања у натури за пензионере и за њихове чланове породице који имају пребивалиште у Републици Македонији
• СРБ/РМ 125 Обрачун стварних трошкова
• СРБ/РМ 126 Упитник о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио македонски носилац
• СРБ/РМ 127 Паушални обрачун за ............ годину
• СРБ/РМ 128 Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Македонију

Немачка

•DE 001 SRB Саопштење
• DE 101 SRB Потврда о примени српских правних прописа приликом запошљавања у Немачкој
• DE 104 SRB Упит о периодима осигурања и давања
• DE 106 SRBПраво на давања у натури  за осигуранике са  пребивалиштем у Немачкој као и за чланове њихове породице
• DE 107 SRB Захтев за издавање потврде
• DE 108 SRB Престанак права на давања у натури
• DE 109 SRB Право на давања у натури члана породице који пребива у Немачкој
• DE 111 SRB Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Немачкој
• DE 112 SRB Сагласност о промени боравка у Немачку после наступања осигураног случаја
• DE 113 SRB Обавештење о стационарном лечењу
• DE 114 SRB Протезе и друга давања у натури веће финансијске вредности
• DE 115 SRB Обавештење о привременој спречености за рад
• DE 117 SRB Лекарска контрола у случају привремене спречености за рад
• DE 118 SRB Престанак привремене спречености за рад
• DE 120 SRB Потврда о праву на давања у натури у случају поднетог захтева за пензију
• DE 121 SRB Потврда о праву на давања у натури код коришћења пензије
•DE 123 SRB Потврда о праву на давања у натури у случају повреде на раду или професионалне болести за време боравка / пребивалишта у Немачкој
• DE 125 SRB Обрачун трошкова за пружена услужна давања
• DE 125A SRB Обрачун трошкова административне и лекарске контроле
• DE 126 SRB Упит о трошковима за давања у натури
• DE 127 SRB Паушални обрачун за годину ________

Румунија

• SRB/RO 001 Образац за везу
• SRB/RO 104 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/RO 106 Потврда о праву на давања у натури за упућене раднике и чланове њихових породица
• SRB/RO 107 Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/RO 108 Обавештење о престанку права на давања у натури
• SRB/RO 109 Потврда о праву на давања натури за чланове породице
• SRB/RO 111 Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка
• SRB/RO 113 Болничко лечење, обавештење о пријему и отпусту
• SRB/RO 114 Одобрење протеза, медицинске опреме и других давања у натури веће вредности
• SRB/RO 115 Обавештење о неспособности за рад
• SRB/RO 121 Потврда о праву на давања у натури корисника пензије и чланова њихове породице
• SRB/RO 125 Појединачни обрачун стварних трошкова

Русија

• SRB/RU 1 Потврда о правним прописима који се примењују

Словачка

• SRB/SK 001 Захтев за достављање података/обавештење/ургенција
• SRB/SK 101 Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/SK 104 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/SK 107 Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/SK 108 Извештај о мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/SK 109 Потврда о праву на давања у натури у пуном обиму
• SRB/SK 111 Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка у Словачкој
• SRB/SK 113 Обавештење о болничком лечењу
• SRB/SK 114 Одобрење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• SRB/SK 115 Захтев за новчану накнаду у случају болести или материнства
• SRB/SK 123 Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/SK 125 Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/SK 126 Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у месту боравка

Словенија

• SRB/SI 1 Потврда о правним прописима који се примјењују
• SRB/SI 2 Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/SI 3 Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка          у Словенији
• SRB/SI 4 Сагласност за одлазак у Словенију ради упућивања на лечење или лечења по настанку осигураног случаја
• SRB/SI 5 Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Словенију
• SRB/SI 6 Извештај о престанку права на здравствене услуге за лица која су из Србије упућене на рад у Словенију
• SRB/SI 7 Потврда о праву на здравствене услуге за лица која имају пребивалиште у Словенији
• SRB/SI 8 Извештај о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица која имају пребивалиште у Словенији
• SRB/SI 9 Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/SI 10 Одобрење здравствених услуга веће вредности (ортопедска и друга помагала)
• SRB/SI 11 Упит о висини трошкова за здравствене услуге који би настали да их је пружио надлежни носилац у Словенији
• SRB/SI 12 Обрачун стварних трошкова
• SRB/SI 13 Паушални обрачун за годину ............
• SRB/SI 14 Захтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге

Турска

• SRB/TR 101Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/TR 101AПраво на избор
• SRB/TR 102Продужење периода упућивања на рад
• SRB/TR 104Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/TR 108 Извештај о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Турској
• SRB/TR 108AИзвештај о престанку права на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Турску
• SRB/TR 109Потврда о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Турској
• SRB/TR 109AЗахтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/TR 111Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Турској
• SRB/TR 111AПотврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Турску
• SRB/TR 111BЗахтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Србији
• SRB/TR 112Потврда о праву на здравствене услуге након промене пребивалишта у Турску за време привременог боравка у Србији
• SRB/TR 113Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/TR 114Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/TR 125Обрачун стварних трошкова
• SRB/TR 126Обавештење о висини трошкова за пружене здравствене услуге

Швајцарска

• SRB/CH 101 Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/CH 106 Одобрење здравствених услуга из осигурања за случај повреде на раду

Уједињено краљевство

• VB-1Потврда за примену члана 4/2 Конвенције (деташирани радници)

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ