ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из осигурања за случај незапослености  Здравствено осигурање
A A A     Штампај


ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Права из здравственог осигурања, по основу незапослености, могу остварити:

- лица која имају право на новчану накнаду по основу незапослености, према прописима о запошљавању (члан 17. став 1. тачка 12. Закона о здравственом осигурању) и

- незапослена лица и друге категорије социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода утврђених у складу са овим законом (члан 22. став 1. тачка 9. Закона о здравственом осигурању).

Незапослена лица имају право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите.

За време остваривања права на новчану накнаду, корисник новчане накнаде има право на здравствено осигурање. Током коришћења права на новчану накнаду, Национална служба за запошљавање има обавезу да врши обрачун и уплату доприноса за здравствено осигурање за сва лица која су корисници права на новчану накнаду. Чланови породице корисника права на новчану накнаду могу се преко њега осигурати, уколико немају други основ осигурања, у складу са Законом о здравственом осигурању.

Корисници новчане накнаде имају право на здравствену заштиту, право на накнаду за време привремене спречености за рад и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите, под условима предвиђеним Законом о здравственом осигурању. То значи да је тим лицима обезбеђено коришћење пуног обима права из здравственог осигурања.

У случају настанка привремене спречености за рад незапосленог лица које прима новчану накнаду, том лицу се исплаћује накнада у складу са прописима из здравственог осигурања. Међутим, у случају престанка права на коришћење новчане накнаде, исплата новчане накнаде се наставља, у складу са прописима о здравственом осигурању, али не дуже до 30 дана од дана настанка привремене спречености.

Незапослена лица, која спадају у категорију социјално угроженог становништва, која се налазе у евиденцији Националне службе за запошљавање, иако нису корисници новчане накнаде, имају право на здравствено осигурање, само под условом да њихов месечни приход, по члану породице незапосленог лица, не прелази износ минималне зараде у нето износу, утврђене у складу са прописима о раду, у месецу подношења пријаве.

Права из здравственог осигурања лица остварују на подручју филијале на којој имају пријављено пребивалиште, а здравствену књижицу им издаје и оверава надлежна испостава, односно филијала Републичког завода за здравствено осигурање, према пребивалишту.

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ