ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из пензијског и инвалидског осигурања  Превремена старосна пензија
A A A     Штампај


ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године, у пензијски систем Србије уведен је институт превремене старосне пензије.

Да би осигураник стекао право на превремену старосну пензију потребно је да, истовремено, испуни услове у погледу година живота и стажа осигурања.

Право на превремену старосну пензију осигураник стиче када наврши најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. Ова одредба ће се у потпуности примењивати тек од 2024. године, јер је Законом прописан прелазни период у коме ће се ти услови у погледу навршења потребних година живота уводити поступно.

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА

Законом је предвиђен прелазни период у коме осигураник стиче право на превремену старосну пензију кад наврши:

1) у 2015. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година живота (мушкарац), односно 36 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 54 године и четири месеца живота (жена);

2) у 2016. години, 40 година стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (мушкарац), односно 37 година стажа осигурања и 55 година живота (жена);

3) у 2017. години, 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота (мушкарац), односно 37 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота (жена);

4) у 2018. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година живота (мушкарац), односно 38 година стажа осигурања и најмање 56 година и четири месеца живота (жена);

5) у 2019. години, 40 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци живота (мушкарац), односно 38 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 57 година живота (жена);

6) у 2020. години, 40 година стажа осигурања и најмање 58 година и четири месеца живота (мушкарац), односно 39 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци живота (жена);

7) у 2021. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година живота (мушкарац), односно 39 година и четири месеца стажа осигурања и најмање 58 година и четири месеца живота (жена);

8) у 2022. години, 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и шест месеци живота (мушкарац), односно 39 година и осам месеци стажа осигурања и најмање 59 година живота (жена);

9) у 2023. години, 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота (мушкарац), односно 40 година стажа осигурања и најмање 59 година и шест месеци живота (жена).
https://www.pio.rs/sr/starosna-penzija

ВИСИНА ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ

Висина превремене старосне пензије одређује се на исти начин као и висина старосне пензије, с тим што се износ тако одређене пензије трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота, и може се умањити највише до 20,4%.

Осигураницима којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и који имају право на снижавање старосне границе, висина превремене старосне пензије одређује се тако што се умањење од 0,34% врши за сваки месец ранијег одласка у пензију у односу на старосну границу утврђену снижавањем.

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПРЕВРЕМЕНЕ СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ ЗА ОСИГУРАНИКА ЖЕНУ

Законом је предвиђен прелазни период за осигураника жену у коме се трајно умањење износа пензије врши за 0,34% за сваки месец ранијег одласка у пензију и рачуна пре навршених:

у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;

у 2016. години, 61 годину живота;

у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

у 2018. години, 62 године живота;

у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

у 2020. години, 63 године живота;

у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

у 2026. години, 64 године живота;

у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.

ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА

Право на превремену старосну пензију остварује се подношењем захтева Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, после престанка осигурања, осим за осигуранике који обављају делатност у складу са законом којим се уређује рад приватних предузетника који право на превремену старосну пензију могу остварити испуњењем услова за стицање права на превремену старосну пензију.

Превремена старосна пензија се исплаћује од дана испуњења услова, ако је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права, односно од дана престанка осигурања, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, од дана подношења захтева и за шест месеци уназад.

Корисник превремене старосне пензије се може запослити, односно отпочети да обавља самосталну, односно пољопривредну делатност. По престанку тог запослења, односно обављања те делатности, осигураник има право на поновно одређивање висине пензије, под условом да је (по том основу) био осигуран најмање годину дана. За време запослења плаћа се допринос за пензијско и инвалидско осигурање и за здравствено осигурање.

Захтеве, односно обрасце у вези са остваривањем права на превремену старосну пензију, као и информације о документацији коју је потребно приложити уз захтев, можете пронаћи на следећем линку:
https://www.pio.rs/sr/node/2570

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ