ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из пензијског и инвалидског осигурања  Старосна пензија
A A A     Штампај


СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА

Да би осигураник стекао право на старосну пензију потребно је да, испуни Законом прописане услове у погледу година живота и стажа осигурања.

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године) промењени су услови за остваривање права на старосну пензију.

Право на старосну пензију осигураник стиче кад наврши:

65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања;
45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

Ова одредба (65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања) ће се у потпуности примењивати тек од 2032. године, јер је Законом прописан прелазни период у коме ће се ти, измењени, услови за осигураника жену, у погледу навршења потребних година живота уводити поступно.

ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД

Законом је предвиђен прелазни период у коме осигураник жена, која наврши најмање 15 година стажа осигурања, стиче право на старосну пензију кад наврши:

 у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;
 у 2016. години, 61 годину живота;
 у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;
 у 2018. години, 62 године живота;
 у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;
 у 2020. години, 63 године живота;
 у 2021. години, 63 године и два месеца живота;
 у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;
 у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;
 у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;
 у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;
 у 2026. години, 64 године живота;
 у 2027. години, 64 године и два месеца живота;
 у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;
 у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;
 у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;
 у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.
https://www.pio.rs/sr/starosna-penzija

СНИЖАВАЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ

Институт снижавања старосне границе подразумева да ће се осигуранику, под условом да испуни Законом прописане услове, приликом утврђивања права на старосну пензију, снизити прописани услов у погледу навршења потребних година живота у односу на општу старосну границу за стицање права на  старосну пензију.
 Старосна граница се снижава осигуранику, који је на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), навршио најмање 2/3 од укупно навршеног стажа осигурања, зависно од степена увећања стажа за по једну годину, и то:
 1) за сваких пет година проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци;
 2) за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци;
 3) за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци;
 4) за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци.
 Старосна граница се може снизити највише до 55 година живота, а осигураницима који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем тако да се 12 месеци рачуна као 18 месеци, старосна граница се може снизити највише до 50 године живота.
 Радна места, односно послови на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су утврђени Правилником о радним местима односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем http://www.zso.gov.rs/domaci-propisi-pio.htm

ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА

Право на старосну пензију остварује се подношењем захтева код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, после престанка осигурања, осим за осигуранике који обављају делатност у складу са законом којим се уређује рад приватних предузетника који право на старосну пензију могу остварити испуњењем услова за стицање права на старосну пензију.
 Старосна пензија се исплаћује од дана испуњења услова, ако је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права, односно од дана престанка осигурања, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, од дана подношења захтева и за шест месеци уназад.
 Корисник старосне пензије се може запослити, односно отпочети да обавља самосталну, односно пољопривредну делатност. По престанку тог запослења, односно обављања те делатности, осигураник има право на поновно одређивање висине пензије, под условом да је (по том основу) био осигуран најмање годину дана. За време запослења плаћа се допринос за пензијско и инвалидско осигурање и за здравствено осигурање.
 Захтеве, односно обрасце у вези са остваривањем права на старосну пензију, као и информације о документацији коју је потребно приложити уз захтев, можете пронаћи на следећем линку: https://www.pio.rs/sr/node/2570

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт Пратите нас
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ