ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Архива Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

  2017. година

 • 7. децембар 2017. године

  У Загребу су, 5. и 6. децембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и спорна питања која се појављују у вези са применом Споразума и постигнути одговарајући договори у циљу његовог ефикаснoг спровођења.
 • 24. новембар 2017. године

  У Београду је, 23. новембра 2017. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, на којем су разматрана питања и постигнути договори у вези са измиривањем обавеза по одштетним захтевима насталих у поступку поновног обрачуна пензија применом члана 42. Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у односима према Републици Српској. Такође, размењена су искуства и гледишта и по другим питањима у области пензијског и инвалидског осигурања.
 • 21. новембар 2017. године

  У Скопљу, 28. и 29. новембра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Македоније, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Скопље
 • 21. новембар 2017. године

  У Новом Саду 28. новембра и у Београду 29. новембра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Црне Горе, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 17. новембар 2017. године

  У Будимпешти је, 16. новембра 2017. године одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Државним трезором Мађарске, на коме је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних 2016. и 2017. године. Организација и постигнути резултати спроведених активности оцењени су позитивно и договорени су термини и места одржавања Међународних саветодавних дана у 2018. години (у Мађарској, 8. маја у Сегедину, и у Србији, 6. новембра у Суботици), као и експертска размена стручњака на нивоу носилаца пензијског осигурања двеју држава.

 • 6. новембар 2017. године

  У Београду je, у периоду од 30. октобра до 3. новембра 2017. године, одржана трећа рунда преговора између делегација Републике Србије и Квебека у циљу закључивања Уговора између Владе Републике Србије и Владе Квебека о социјалној сигурности, на којима је разматран Протокол за спровођење Споразума, као и одредбе Административног споразума које се односе на област здравственог осигурања. Наставак преговора за утврђивање Административног споразума одржаће се током 2018. године.

 • 30. октобар 2017. године

  У Новом Саду ће се, 9. новембра 2017. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Нови Сад
 • 25. октобар 2017. године

  У Београду је, 24. октобра 2017. године, одржан састанак између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља, Завода за пензијско осигурање Аустрије, Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање поводом разматрања могућности пружања услуга медицинске рехабилитације у Републици Србији аустријским осигураницима, односно корисницима пензија. Том приликом разматрани су сви аспекти и елементи потребни за успостављање овог вида сарадње и размењене су информације о законским условима неопходним за спровођење медицинске рехабилитације у обе државе.
 • 23. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 16. - 20. oktobra 2017. godine, održana osma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti, pri čemu je dogovoreno da će se dvojezični obrasci utvrđivati na razgovorima u Moskvi u martu iduće godine.
 • 18. октобар 2017. године

  У Београду је, 17. октобра 2017. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање, Немачког савезног пензијског осигурања и Немачког пензијског осигурања Баварска Југ, на коме су разматрани резултати Интернационалних дана саветовања између надлежних носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке, одржаних у 2016. и 2017. години, и одређени термини и места одржавања у 2018. и 2019. години.
 • 16. октобар 2017. године

  У Новом Саду 24. октобра и у Београду 25. октобра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске, као и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 5. октобар 2017. године

  У Подгорици су, 3. и 4. октобра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 25. септембар 2017. године

  У Будимпешти је 21. септембра 2017. године, у организацији Националног завода за пензијско осигурање Мађарске (ONYF) и под покровитељством Међународног удружења социјалне сигурности (МУСС), одржан семинар са темом „Ризик дуговечности и социјална сигурност“, коме су поред учесника из петнаестак земаља присуствовали и представници Завода за социјално осигурање.
  Тема семинара је имала за циљ да укаже на утицај све дужег животног века на систем социјалне сигурности, а посебно на област пензијског и инвалидског осигурања. Поднетим рефератима су анализирани различити фактори утицаја и њихова међузависност, као што су наталитет, пол, здравствено стање, услови живота и указано је да се са повећањем животног века, пропорционално повећава и дужина активног периода рада појединца, као и дужина трајања коришћења права.
 • 21. септембар 2017. године

  У Београду je, у периоду од 18. до 20. септембра 2017. године, одржана прва рунда преговора између делегација Републике Србије и Народне Републике Кине на коjoj je усаглашен Споразум између Републике Србије и Народне Републике Кине о социјалној сигурности и постигнута сагласност да се размене Нацрти административног споразума за његово спровођење.
 • 18. септембар 2017. године

  У Бору 3. октобра и у Београду 4. октобра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Бор
  Плакат, Београд
 • 18. септембар 2017. године

  3. октобра у Грацу и 5. октобра 2017. године у Бечу, ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Републике Аустрије. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и аустријских носилаца пензијског и инвалидског осигурања примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Грац
  Плакат, Беч
 • 15. септембар 2017. године

  У Скопљу су, 13. и 14. септембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Македоније у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и отворена питања која се јављају у примени у области здравственог осигурања и постигнути су договори који ће допринети његовој ефикасној примени.
 • 11. септембар 2017. године

  У Београду су, у периоду од 4. до 8. септембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Румуније на којима су разматрани двојезични обрасци у области пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, као и породичних давања, у циљу припрема за примену Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности, по његовом ступању на снагу.
 • 5. септембар 2017. године

  19. септембра 2017. године, у Нишу и 20. и 21. септембра у Београду ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачког пензијског и инвалидског осигурања - Deutsche Rentenversicherung, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Ниш
  Плакат, Београд
 • 3. јул 2017. године

  У Сарајеву су, у периоду од 29. јуна до 1. јула 2017. године, одржани 9. сусрети директора фондова/завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на територији бивше СФР Југославије. На тим сусретима разматрана су питања из области пензијског и инвалидског осигурања и постигнути одређени договори у циљу ефикаснијег остваривања права из ове области, применом билатералних споразума о социјалном осигурању.
 • 22. јун 2017. године

  У Београду су, 20. и 21. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 15. јун 2017. године

  У Загребу су, 13. и 14. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области пензијског осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и спорна питања која се појављују у вези са применом Споразума и постигнути одговарајући договори у циљу његовог ефикаснијег спровођења.
 • 12. јун 2017. године

  У Београду су, у периоду од 07. до 09. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и отворена питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања и постигнути су договори који ће допринети његовој ефикаснијој примени.
 • 12. јун 2017. године

  У Београду 29. јуна и у Врању 30. јуна 2017. године одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Македоније, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Београд
  Плакат, Врање
 • 15. мај 2017. године

  У Атини су, у периоду од 9. до 11. маја 2017. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Републике Грчке, на којима су усаглашени и парафирани текстови Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању и административног договора за његово спровођење.
 • 28. април 2017. године

  16. и 17. маја у Тузли ће се одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и иинвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Тузла
 • 24. април 2017. године

  У Загребу, 9. маја, и у Осијеку 10. маја 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Загреб
  Плакат, Осијек
 • 24. април 2017. године

  У Сегедину ће се, 9. маја 2017. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Сегедин
 • 10. април 2017. године

  У Квебеку је, у периоду од 3. до 7. априла 2017. године, одржана друга рунда преговора између надлежних органа Републике Србије и Квебека у циљу утврђивања текста Споразума између две земље о социјалној сигурности.
 • 27. март 2017. године

  У Београду су, 23. и 24. марта 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 20. март 2017. године

  У Крагујевцу 4. априла и у Београду 5. априла 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Аустрије, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherungsanstalt - PVA), примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Крагујевац
  Плакат, Београд
 • 14. март 2017. године

  22. и 23. марта 2017. године, у Хамбургу, ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачког пензијског и инвалидског осигурања - Deutsche Rentenversicherung, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Хамбург
 • 1. март 2017. године

  У Београду су, 27. и 28. фебруара 2017. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Републике Француске за закључивање Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности. Упоредо са преговорима, одржан је и састанак Мешовите комисије на којем су усаглашена међусобна дуговања и потраживања по основу обрачуна трошкова здравствене заштите и договорена динамика измиривања међусобних обавеза.
 • 26. јануар 2017. године

  Дана 26. јануара 2017. године, Амбасадор Републике Аустрије у Београду, господин др Јоханес Ајгнер свечано је, у просторијама амбасаде, уприличио уручење одликовања Златног ордена за заслуге према Републици Аустрији, господину Милошу Никачу, дугогодишњем помоћнику директора Завода за социјално осигурање, у пензији.
  Ово изузетно вредно признање председника Републике Аустрије додељено је на основу иницијативе покренуте од стране Завода за пензијско осигурањe Аустрије, (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), за дугогодишњи допринос унапређењу сарадње у области социјалног осигурања између Републике Србије и Републике Аустрије.
  Своју богату професионалну каријеру господин Никач је започео фебруара 1977. године у Савезу заједница пензијског и инвалидског осигурања Југославије, односно здравственог осигурања и здравства Југославије, коју је наставио радом у Заводу за социјално осигурање све до 11. септембра 2016. године, када је отишао у пензију.
 • 2016. година

 • 15. децембар 2016. године

  У Прагу су, 7. и 8. децембра 2016. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Чешке Републике, у вези са спровођењем Споразумa између Савезне Републике Југославије и Чешке Републике о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања и, у циљу његове ефикасне примене, постигнути су договори о начину поступања.
 • 14. децембар 2016. године

  У Пекингу су, од 7. до 8. децембра 2016. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Народне Републике Кине о Споразуму о социјалној сигурности. Том приликом две стране извршиле су презентацијe својих система социјалне сигурности и утврдиле наредне кораке за закључивање споразума.
 • 28. новембар 2016. године

  У Бечу je, 24. и 25. новембра 2016. године, у организацији Завода за пензијско осигурањe Аустрије (PVA - Pensionsversicherungsanstalt), одржан Међународни симпозијум под називом „Изазови обавезног социјалног осигурања – утицај 4. индустријске револуције на европске социјалне/пензијске системе”.
 • 21. новембар 2016. године

  У Москви је, у периоду од 14. - 18. новембра 2016. године, одржана седма рунда преговора између надлежних органа Републике Србије и Руске Федерације, на којима су усаглашени и парафирани текстови Нацрта споразума и Административног споразума између две земље о социјалној сигурности.
 • 2. новембар 2016. године

  У Скопљу, 9. и 10. новембра 2016. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Македоније примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Скопље
 • 31. октобар 2016. године

  У Београду су, у периоду од 24. - 27. октобра 2016. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Квебека у циљу утврђивања текста Споразума између две земље о социјалној сигурности.
 • 25. октобар 2016. године

  У Београду је, 12. октобра 2016. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са Хрватским заводом за мировинско осигурање, на коме је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаних 2015. и 2016. године.
  Поред позитивне оцене организације и постигнутих резултата на Међународним саветодавним данима, договорени су и термини њиховог одржавања у 2017. и 2018. години (2017. године: у Хрватској, 9. маја у Загребу и 10 маја у Осијеку, а у Србији, 3. октобра у Бору и 4. октобра у Београду; 2018. године: у Хрватској, 8. маја у Загребу и 10. маја у Сплиту, а у Србији, 2. октобра у Бачкој Паланци и 3. октобра у Београду).
 • 24. октобар 2016. године

  У Бечу је 18. и 19. октобра 2016. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са аустријским Заводом за пензијско осигурање – PVA,, у вези са одржавањем Међународних саветодавних дана носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Републике Аустрије. На састанку су анализирани постигнути резултати одржаних саветовања у 2015. и 2016. години, размотрени проблеми и питања која се појављују у организацији и спровођењу саветовања и постигнути су одређени договори о даљим активностима на том плану.
 • 20. октобар 2016. године

  У Сомбору ће се, 3. новембра 2016. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалноj сигурности.

  Плакат, Сомбор
 • 18. октобар 2016. године

  25. октобра у Шапцу и 26. октобра 2016. године у Београду ће се одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и иинвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Шабац
  Плакат, Београд
 • 14. октобар 2016. године

  У Подгорици, 28. октобра 2016. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Црне Горе, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању.

  Плакат, Подгорица
 • 27. септембар 2016. године

  У Дорнбирну, 11. октобра, и у Бечу, 13. октобра 2016. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Аустрије, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Дорнбирн
  Плакат, Беч
 • 21. септембар 2016. годинe

  У Београду је 19. септембра 2016. године, одржана међународна Конференција "Изазови приступања Републике Србије Европској унији", у организацији Амбасаде Републике Аустрије и уз подршку Завода за социјално осигурање. Конференцију је отворио господин Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз учешће српских и аустријских експерата, као и експерата Европске уније у вези са питањима кретања радника, социјалне политике и запошљавања. На конференцији су се у оквиру три панел дискусије разматрали изазови приступања Републике Србије Европској унији из угла парламената, синдиката и социјалног осигурања, уз присуство преко 80 представника различитих институција Републике Србије које се баве овим питањима.
 • 20. септембар 2016. године

  У Сремској Митровици, 4. октобра, и у Београду, 5. октобра 2016. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Сремска Митровица
  Плакат, Београд
 • 15. септембар 2016. године

  У организацији Амбасаде Републике Аустрије, уз подршку Завода за социјално осигурање Републике Србије, 19. септембра 2016. године, у Београду (Клуб посланика, Толстојева 2), са почетком у 09:00 часова, одржаће се међународна Конференција на тему „Изазови приступања Републике Србије Европској унији“. Тематске области, које обухватају изазове приступања Републике Србије Европској унији из перспективе парламената, синдиката и социјалног осигурања, биће обрађене путем уводних излагања, реферата и дискусија од стране високих званичника и експерата Републике Аустрије, ЕУ и Републике Србије.
 • 02. септембар 2016. године

  У Крушевцу ће се, 20. септембра, и у Београду 21. и 22. септембра 2016. године, одржати Интернационални дани разговора у области пензијског и инвалидског осигурања, на којима ће стручна лица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Србије и немачких носилаца пензијског осигурања, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између СФР Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Крушевац
  Плакат, Београд
 • 20. јун 2016. године

  У Београду су, 15. и 16. јуна 2016. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе о спровођењу Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања и, у циљу његове ефикасне примене, постигнути договори о начину поступања у конкретним случајевима.
 • 2. јун 2016. године

  У Београду ће се, 23. јуна 2016. године, одржати Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Црне Горе, у области пензијског и инвалидског осигурања. На данима ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању.

  Плакат
 • 25. април 2016. године

  У Риму су, у периоду од 20. до 22. априла 2016. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије - Завода за социјално осигурње, и органа за везу Републике Италије - Националног института за социјално осигурање (Instituto nazionale della Previdenza Sociale), у вези са спровођењем Конвенције о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике Италије, у области пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености. На разговорима су размотрени проблеми и питања која се јављају у примени Конвенције и постигнути договори који ће допринети њеној ефикаснијој примени.
 • 15. април 2016. године

  У Београду су, 13. и 14. априла 2016. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. Две делегације су размотриле све аспекте у вези са могућностима за увођење електронске размене података и договориле начине поступања по спорним и отвореним питањима у поступку спровођења Споразума у области здравственог осигурања.
 • 6. април 2016. године

  У Крушевцу ће се, 19. априла и у Београду 20. априла 2016. године, одржати Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Аустрије, у области пензијског и инвалидског осигурања. На данима ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Крушевац
  Плакат, Београд
 • 31. март 2016. године

  У Београду су, 30. марта 2016. године, Завод за социјално осигурање и Федерални завод за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање Федерације Босне и Херцеговине потписали Протокол о регулисању међусобних обавеза по основу намирења одштетних захтева у примени члана 42. Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању којим се регулишу начин и рокови измирења међусобних потраживања између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање.
 • 27. јануар 2016. године

  У Београду је, 26. јануара 2016. године одржан састанак Завода за социјално осигурање са Националним заводом за пензијско осигурање Мађарске, на коме су разматрани резултати у вези са Међународним данима саветовања одржаним у Републици Србији и Мађарској у 2015. години и утврђени термини и места одржавања ових дана у 2016. и 2017. години. Договорена је даља сарадња у области размене експерата носилаца пензијског осигурања и прихваћена иницијатива српске стране за закључивање Споразума о електронској размени података у области пензијског осигурања.

 • 2015. година

 • 28. децембар 2015. godine

  У Београду су, 22. децембра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине - Републике Српске, у вези са спровођењем Споразума између СР Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су Завод за социјално осигурање и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске потписали Протокол о регулисању међусобних обавеза по основу намирења одштетних захтева у примени члана 42. Споразума, којим се регулишу начин и рокови измирења међусобних потраживања између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.
 • 16. децембар 2015. године

  У Ландсхуту је, 9. децембра 2015. године одржан радни састанак Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Немачког савезног пензијског осигурања и Немачког пензијског осигурања Баварска Југ, на коме је извршена оцена резултата Међународних дана разговора између надлежних носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке одржаних у 2014. и 2015. години, и одређени су термини одржавања у 2016. и 2017. години (2016. године у Немачкој, 8. и 9. марта у Франкфурту, у Србији, 20. септембра у Крушевцу, 21. и 22. септембра у Београду; 2017. године у Немачкој, 21. и 22. марта у Хамбургу, у Србији 19. септембра у Нишу, 20. и 21. септембра у Београду).
 • 16. новембар 2015. године

  У Бону су, 11. и 12. новембра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области здравственог осигурања. На разговорима је усаглашавано стање обрачуна стварних и паушалних трошкова здравствене заштите и постигнути су договори о начину поступања у вези са спорним и отвореним питањима која се појављују у примени Споразума.
 • 30. октобар 2015. године

  У Подгорици су, 27. и 28. октобра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са спровођењем Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима размотрени су проблеми и питања која се појављуји у примени Споразума и постигнути договори који ће допринети његовој ефикаснијој примени.
 • 19. октобар 2015. године

  У Суботици ће се, 3. новембра 2015. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Мађарске. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалноj сигурности, у области пензијског и инвалидског осигурања.

  Плакат, Суботица
 • 12. октобар 2015. године

  У Љубљани су, 6. и 7. октобра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. Две делегације су размениле информације о променама у националним законодавствима и размотриле низ питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања у вези са којима су постигнути договори о јединственом начину поступања.
 • 5. октобар 2015. године

  У Београду ће се, 20. и 21. октобра 2015. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и иинвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Београд
 • 29. септембар 2015. године

  У Канбери су, од 22. до 25. септембра 2015. године, одржани преговори надлежних органа Републике Србије и Аустралије у циљу утврђивања текста Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности. На преговорима је текст Споразума у потпуности усаглашен и парафиран.
 • 21. септембар 2015. године

  У Београду су, 17. и 18. септембра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. Две делегације су размениле информације о променама у националним законодавствима и искуства на плану међународних активности. Разматрани су и сви аспекти у вези са применом Споразума двеју држава о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања и постигнути договори о начину поступања у вези са спорним и отвореним питањима.
 • 29. септембар 2015. године

  У Тухељским Топлицама - Загреб, су 24. и 25. септембра 2015. године, одржани VII традиционални сусрети директора фондова/завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на територији бивше СФР Југославије. На тим сусретима разматрана су питања из области пензијског и инвалидског осигурања и постигнути одређени договори у циљу ефикаснијег остваривања права из ове области, применом билатералних споразума о социјалном осигурању.
 • 28. септембар 2015. године

  У Новом Саду, 6. октобра, и у Београду, 7. октобра 2015. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 11. септембар 2015. године

  У Брчком су, у периоду од 08. до 10. септембра 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у вези са применом Споразума између двеју држава о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је разматрано стање међусобних обавеза и потраживања по основу накнаде трошкова здравствене заштите и размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума, у вези са којима су постигнути одговарајући договори који ће омогућити његово ефикасније спровођење.
 • 8. септембар 2015. године

  У Шапцу, 22. септембра и у Београду, 23. и 24. септембра 2015. године, одржаће се међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке, у области пензијског и инвалидског осигурања. На тим разговорима ће стручна лица Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Србије и немачких надлежних носилаца пензијског осигурања, давати одговоре и савете заинтересованим лицима, у вези са остваривањем права из ове области, применом Споразума између Савезне Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Шабац
  Плакат, Београд
 • 6. јул 2015. године

  У Бечу су, у периоду од 30. јуна до 2. јула 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Аустрије у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности. На разговорима је разматрана текућа проблематика и, с тим у вези, су постигнути одговарајући договори у циљу ефикасног спровођења Споразума у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања. Две стране су договориле конкретне активности и рокове у вези наставка сарадње на пољу електронске размене података.
 • 9. јун 2015. године

  У Београду су, 2. и 3. јуна 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Храватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима размотрени су проблеми и отворена питања која се појављуји у вези са применом Споразума и постигнути договори који ће допринети његовој ефикаснијој примени.
 • 21. мај 2015. године

  У Београду је, 20. маја 2015. године одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са аустријским Заводом за пензијско осигурање, на коме је извршена оцена резултата Међународних дана саветовања, одржаних у 2014. години. Поред позитивне оцене организације и постигнутих резултата на Међународним данима саветовања, договорени су и термини њиховог одржавања у 2016. години (Србија, 19. април Крушевац и 20. април Београд, Аустрија, Дорбирн 11. октобар и Беч 13. октобар).
 • 4. мај 2015. године

  У Луксембургу су, 28. и 29. априла 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Великог Војводства Луксембург у вези са применом Споразума између двеју земаља у области социјалне сигурности.
  На разговорима су шефови делегација потписали Договор о коришћењу Европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије, који ће бити на снази од 1. јуна 2015. године. Такође, извршена је допуна постојећих образаца у области здравственог и пензијског и инвалидског осигурања.
 • 29. април 2015. године

  У Београду су, у периоду од 21. до 23. априла 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са спровођењем Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрени проблеми и отворена питања која се јављају у вези са применом Споразума и постигнути договори који ће допринети његовом ефикаснијем спровођењу.
 • 28. април 2015. године

  У Сиску ће се, 12. маја, и у Загребу 13. маја 2015. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Сисак
  Плакат, Загреб
 • 24. април 2015. године

  У Сегедину ће се, 5. маја 2015. године, одржати Мађарско - српски саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалноj сигурности.

  Плакат, Сегедин
 • 14. април 2015. године

  У Београду су, 8. и 9. априла 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Македоније у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је усаглашено стање обрачуна стварних и паушалних трошкова здравствене заштите и постигнути договори о начину поступања у вези са спорним и отвореним питањима која се појављују у примени Споразума.
 • 07. април 2015. године

  У Шапцу ће се, 21. априла, и у Београду 22. априла 2015. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Републике Аустрије. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Аустрије, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Шабац
  Плакат, Београд
 • 30. март 2015. године

  У Љубљани су 24. и 25. марта 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 26. фебруар 2015. године

  У Београду су, 24. фебруара 2015. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразумa између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања, на којима су шефови делегација парафирали текст Договора о накнади трошкова здравствених услуга, који ступа на снагу 1. маја 2015. године. На разговорима су постигнути и конкретни договори о начину поступања у вези са спорним и отвореним питањима која се појављују у примени билатералног Споразума у области здравственог осигурања.
 • 23. фебруар 2015. године

  У Москви је, од 10. до 13. фебруара 2015. године, одржана пета рунда преговора надлежних органа Републике Србије и Руске Федерације у циљу утврђивања текста и закључивања Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности.
 • 29. јануар 2015. године

  У Будимпешти је, 27. јануара 2015. године одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Националним заводом за пензијско осигурање Мађарске, на коме је извршена оцена резултата Међународних дана разговора и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних 2014. године.
  Поред позитивне оцене организације и постигнутих резултата на Међународним данима разговора, договорени су и термини њиховог одржавања у 2015. годину. (у Мађарској, 5. маја у Сегедину, а у Србији, 3. новембра у Суботици).

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ