ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Архива Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

  2018. година

 • 27. децембар 2018. године

  01. јануара 2019. године на снагу ступа Споразум између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности, који је потписан 11. октобра 2010. године, у Београду (''Службени гласник РС - Међународни уговори'' број 13/10 од 27. децембра 2010. године), као и Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности. Ступањем на снагу овог споразума, у односима између Србије и Швајцарске, престаје да важи Конвенција између Федеративне Народне Републике Југославије и Швајцарске Конфедерације о социјалном осигурању од 8. јуна 1962. године у верзији додатне Конвенције од 9. јула 1982. године (Службени лист СФРЈ - Међународни уговори, бр. 8/63 и 12/84).
 • 17. децембар 2018. године

  У Београду су, у периоду од 10. до 14. децембра 2018. године, одржани разговори између органа за везу и надлежних носилаца Републике Србије и Квебека, на којима је договорена садржина двојезичних образаца у циљу стварања услова за примену Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека и Административног договора за његово спровођење, по њиховом ступању на снагу.
 • 5. децембар 2018. године

  У Београду су, 5. децембра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је закључен нови Договор о накнади трошкова здравствене заштите, који ће бити у примени од 1. јануара 2019. године, а постигнута је и сагласност да се интензивира сарадња на реализацији електронске размене података у вези са обрачуном трошкова здравствене заштите.

 • 26. новембар 2018. године

  4. децембра 2018. године у Београду ће се одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Београд
 • 22. новембар 2018. године

  У Београду су, од 20. до 22. новембра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Италије у вези са применом Конвенције о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике Италије, у области пензијског и инвалидског осигурања и осигурања за случај незапослености, на којима су разматрана отворена питања и проблеми који се појављују у примени и договорена даља сарадња у овим обласима.
 • 16. новембар 2018. године

  У Бечу је, 15. и 16. новембра 2018. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherungsanstalt), поводом питања увођења електронске размене података између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије, у области пензијског и инвалидског осигурања. Поред тога, предмет састанка било је и питање пружања услуга медицинске рехабилитације у Републици Србији аустријским осигураницима, односно корисницима пензија.
 • 8. новембар 2018. године

  У Београду су, 6. и 7. новембра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима је разматрано стање међусобних обавеза и потраживања по основу накнаде трошкова здравствене заштите, као и спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и с тим у вези су постигнути договори о даљим мерама које је потребно предузети у циљу стварања услова за његово ефикасније спровођење.
 • 26. октобар 2018. године

  У Пекингу су, у периоду од 23. до 25. октобра 2018. године, одржани преговори између надлежних министарстава Републике Србије и Народне Републике Кине о закључивању Административног договора за спровођење Споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Народне Републике Кине. Том приликом две стране су у потпуности усагласиле и парафирале текст административног договора и истовремено договориле наставак разговора у 2019. години у Београду, на којима ће се утврдити и усагласити двојезични обрасци потребни за примену споразума и административног договора и размотрити и друга питања од значаја за спровођење споразума.
 • 25. октобар 2018. године

  У Љубљани су, 23. и 24. октобра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрана питања обрачуна трошкова здравствене заштите настали применом Споразума и анализиране су спроведене активности у вези са стварањем потребних услова за закљиучивање договора о електронској размени података у области здравственог осигурања, и с тим у вези постигнути су одговарајући договори који треба да допринесу ефикаснијој примени Споразума и лакшем и потпунијем остваривању права осигураника.
 • 22. октобар 2018. године

  У Суботици ће се, 6. новембра 2018. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Суботица
 • 18. октобар 2018. године

  У Београду су, 17. октобра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области здравственог осигурања. На разговорима је, поред проблема и отворених питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања разматрана и електронска размена података, и с тим у вези постигнути су договори који ће допринети његовој ефикаснијој примени.
 • 18. октобар 2018. године

  У Београду је, 16. и 17. октобра 2018. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са Заводом за пензијско осигурање Аустрије, на коме су разматрани резултати Међународних дана саветовања између носилаца пензијског осигурања одржаних у 2017. и 2018. години, као и резултати размене експертских посета у 2017. и 2018. години.
  Имајући у виду да су остварени добри резултати закључено је да и убудуће треба наставити са организацијом оба догађаја у истим терминима, с тим у вези, на састанку су договорена места и термини одржавања за 2019. и 2020. години.
 • 15. октобар 2018. године

  У Бијелом Пољу 23. октобра и у Подгорици 24. октобра 2018. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Црне Горе, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању.

  Плакат, Бијело Поље и Подгорица
 • 12. октобар 2018. године

  У Загребу је, 11. октобра 2018. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, на коме су разматрани резултати Међународних саветодавних дана између надлежних носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, одржаних у 2017. и 2018. години, и одређени термини и места одржавања ових дана у 2019. и 2020. години.
  Истовремено, на састанку су размењене и информације о изменама у законодавству у области пензијског и инвалидског осигурања двеју држава уговорница.
 • 10. октобар 2018. године

  У организацији Завода за социјално осигурање, у Београду је, 9. октобра 2018. године, одржан радни састанак представника Завода за социјално осигурање, Министарства здравља, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Института за рехабилитацију „Селтерс“ Младеновац, Бање „Меркур“ Врњачка Бања, Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор“ Чигота и Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, у циљу разматрања могућности за закључивање договора да се, за потребе Завода за пензијско осигурање Аустрије, у рехабилитационим центрима Републике Србије пруже услуге медицинске рехабилитације аустријским осигураницима и пензионерима.
 • 4. октобар 2018. године

  У Подгорици су, 2. и 3. октобра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размaтрaна отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који омогућавају његово ефикасније спровођење и примену.
 • 24. септембaр 2018. године

  У Будимпешти је 21. септембра 2018. године, у организацији Државног трезора Мађарске (Magyar Államkincstár), организован традиционални, осми семинар у области пензијског и инвалидског осигурања, на тему „Рад и пензија - постепено и превремено пензионисање“.

  Предавачи су били реномирани стручњаци неколико универзитета, као и представници институција социјалног осигурања земаља ЕУ. Изнетим презентацијама разматрана су питања везана за делимично и превремено пензионисање, и анализирани фактори који подстичу ранији одлазак у пензију и повлачење са тржишта рада у односу на факторе који утичу на продужење радног века. Такође, анализиране су мере које државе, односно пензијски фондови морају предузети у циљу одрживости адекватних пензијских система. Семинару је присуствовало око 130 учесника, међу којима и представници Завода за социјално осигурање.
 • 21. септембар 2018. године

  У Бачкој Паланци 2. октобра и у Београду 3. октобра 2018. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Бачка Паланка
  Плакат, Београд
 • 20. септембар 2018. године

  У Београду су, 18. и 19. септембра 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области пензијског и инвалидског осигурања, на којима је разматрана могућност увођења електронске размене података између надлежних носилаца двеју земаља.
 • 12. септембар 2018. године

  У Берлину је, 10. и 11. септембра 2018. године, у организацији Немачког савезног пензијског осигурања (Deutsche Rentenversicherung Bund), одржан 11. Европски колоквијум, са темом „Осигурање за случај старости на радном месту у будућности“. Колоквијуму је присуствовало 119. учесника из 25. европских земаља. У оквиру друге сесије, учешће на колоквијуму узели су и представници Завода за социјално осигурање, са темом „Технолошке промене – очување пензијског система Републике Србије“.
 • 5. септембар 2018. године

  18. и 19. септембра 2018. године у Новом Саду и 20. септембра 2018. године у Београду одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачког пензијског и инвалидског осигурања - Deutsche Rentenversicherung, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 26. јун 2018. године

  У Београду су, од 21. до 23. јуна 2018. године, одржани 10. јубиларни, сусрети директора фондова/завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на простору бивше СФР Југославије, у организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Завода за социјално осигурање. Гости ових сусрета су били и директори фондова пензијског осигурања Аустрије, Немачке и Мађарске.

  Поред уобичајених питања из области пензијског и инвалидског осигурања, која се тичу спровођења споразума о социјалном осигурању, прерачуна пензија, електронске размене података, на сусретима је разматрана и централна тема под називом „Наплата потраживања по основу неосноване исплате пензија, посебно од дужника са пребивалиштем у иностранству“.

  Домаћин следећих сусрета, који ће се одржати 2019. године, је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Македоније.
 • 15. јун 2018. године

  У Београду су, у периоду од 11. до 14. јуна 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Грчке, на којима је договорена садржина двојезичних образаца у циљу стварања услова за примену Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању и Административног договора за његово спровођење, по њиховом ступању на снагу.
 • 5. јун 2018. године

  У Квебеку је, у периоду од 28. маја до 1. јуна 2018. године, одржана четврта рунда преговора између делегација Владе Републике Србије и Владе Квебека о закључивању Уговора о социјалној сигурности, на којима су усаглашени и парафирани текстови Уговора, Aдминистративног договора и Протокола за примену Уговора. Две делегације су договориле да се до краја 2018. године у Републици Србији одрже разговори органа за везу у циљу утврђивања двојезичних образаца за примену Уговора.
 • 4. јун 2018. године

  12. јуна 2018. године, у Врању, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Македоније, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Врање
 • 31. мај 2018. године

  У Бечу је од 29. до 30. маја 2018. године, у организацији Завода за пензијско осигурање Аустрије (PVA - Pensionversicherunganstalt), одржана међународна конференција под називом ''Корисничка подршка у доба модерних медија'', на којој је учествовало преко 100 представника различитих институција социјалног осигурања, из 12 држава Европе, као и представници великих аустријских компанија које се баве модерним медијима и пружањем услуга дигитализације. У раду конференције учествовали су и представници Завода за социјално осигурање.
  Путем презентација и панел дискусије разматран је утицај дигиталних технологија и модерних медија на подршку клијентима, са предностима које такво повезивање доноси и постигнута је општа сагласност о њиховом брзом и незаустављивом развоју и примени и у сфери социјалних давања.
 • 18. мај 2018. године

  У Берлину су, 15. и 16. маја 2018. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су разматрана правна и процедурална питања примене одредаба Споразума у циљу изналажења стручних и практичних решења која треба да омогуће његову ефикаснију примену, у интересу осигураника и корисника права обе стране.
 • 9. мај 2018. године

  22. маја у Бијељини ће се одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Бијељина
 • 27. април 2018. године

  У организацији Завода за социјално осигурање Републике Турске (SGK), у Анкари је, 25. и 26. априла 2018. године, одржан 7. Међународни симпозијум у области социјалног осигурања под називом „Миграције и социјално осигурање“, који је окупио предаваче, панелисте и учеснике из 21 државе Европе, Азије и Африке, из институција социјалног осигурања, на којем су учешће узели и представници Завода за социјално осигурање. Размотрено је питање азиланата и миграната из Сирије и утицај на економске, социјалне и друге прилике држава у којима азиланти бораве и кроз које пролазе, као и тема упућивања радника миграната на рад у друге земље (деташман).
 • 25. април 2018. године

  У Београду је, 24. априла 2018. године, одржана међународна Конференција "Аустријска искуства са уредбом 883 ЕУ и Поглавље 2 (Слобода кретања радне снаге у ЕУ) у процесу придруживања Републике Србије Европској унији", у организацији Амбасаде Републике Аустрије и уз подршку Завода за социјално осигурање. Конференцију је отворио господин Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз учешће српских и аустријских експерата на панел дискусијама у вези са слободом кретања радне снаге у ЕУ и последицама на тржиште рада и системе социјалног осигурања, уз присуство преко 50 представника различитих институција Републике Србије које се баве овим питањима.
 • 20. април 2018. године

  У Загребу 8. маја и у Сплиту 10. маја 2018. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Загреб
  Плакат, Сплит
 • 20. април 2018. године

  У Сегедину ће се, 8. маја 2018. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Сегедин
 • 16. април 2018. године

  У периоду од 11. до 13. априла 2018. године обављена је посета делегације Републике Србије рехабилитационим центрима и секторима за вештачење Завода за пензијско осигурање Аустрије у циљу упознавања са медицинским стандардима и процедурама рехабилитационих центара, како би се сагледале могућности наших медицинских установа и рехабилитацоних центара да пруже услуге превенције и рехабилитације аустријским осигураницима и пензионерима.
 • 10. април 2018. године

  У Новом Саду 17. априла и у Београду 18. априла 2018. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Аустрије. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и аустријских носилаца пензијског и инвалидског осигурања примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права у области пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 2. април 2018. године

  Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности, који је потписан у Београду 28. октобра 2016. године, ступио је на снагу 1. априла 2018. године, чиме је престао да важи Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Социјалистичке Републике Румуније о сарадњи у области здравственог осигурања, који је био на снази од 1. децембра 1976. године. Споразум представља стандардни међународни уговор у области социјалног осигурања и њиме су, поред здравственог осигурања обухваћене и области пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести и породичних давања. У току је рад на утврђивању двојезичних образаца за примену Споразума и Административног споразума за спровођење Споразума.
 • 2. април 2018. године

  У Москви je, у периоду од 26. до 29. марта 2018. године, одржанa девета рунда преговора између делегација надлежних министарстава, органа за везу и надлежних носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Руске Федерације на којој је парафиран текст Административног споразума за спровођење Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године, текст Протокола органа за везу за спровођење Споразума и Административног споразума и утврђена садржина двојезичних образаца за спровођење Споразума.
 • 19. март 2018. године

  У Паризу је, у периоду од 13. до 15. марта 2018. године, одржана шеста рунда преговора између надлежних органа Републике Србије и Републике Француске на којима је усаглашен текст Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности.
 • 9. март 2018. године

  У Београду су, у периоду од 6. до 8. марта 2018. године, након вишегодишње паузе, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске у вези са спровођењем Опште конвенције о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Француске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размењене информације о законодавствима двеју држава и организационој структури институција социјалног осигурања. Такође су разматрани и различити проблеми и питања која се појављују у пракси, а односе се на начин попуњавања двојезичних образаца, примену института опције, потврђивање периода осигурања итд. Постигнути су и одговарајући договори у циљу ефикаснијег спровођења Опште конвенције и, у тoм смислу, будући нови видови сарадње између институција социјалног осигурања.
 • 2017. година

 • 7. децембар 2017. године

  У Загребу су, 5. и 6. децембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и спорна питања која се појављују у вези са применом Споразума и постигнути одговарајући договори у циљу његовог ефикаснoг спровођења.
 • 24. новембар 2017. године

  У Београду је, 23. новембра 2017. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, на којем су разматрана питања и постигнути договори у вези са измиривањем обавеза по одштетним захтевима насталих у поступку поновног обрачуна пензија применом члана 42. Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у односима према Републици Српској. Такође, размењена су искуства и гледишта и по другим питањима у области пензијског и инвалидског осигурања.
 • 21. новембар 2017. године

  У Скопљу, 28. и 29. новембра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Македоније, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Скопље
 • 21. новембар 2017. године

  У Новом Саду 28. новембра и у Београду 29. новембра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Црне Горе, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 17. новембар 2017. године

  У Будимпешти је, 16. новембра 2017. године одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Државним трезором Мађарске, на коме је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних 2016. и 2017. године. Организација и постигнути резултати спроведених активности оцењени су позитивно и договорени су термини и места одржавања Међународних саветодавних дана у 2018. години (у Мађарској, 8. маја у Сегедину, и у Србији, 6. новембра у Суботици), као и експертска размена стручњака на нивоу носилаца пензијског осигурања двеју држава.

 • 6. новембар 2017. године

  У Београду je, у периоду од 30. октобра до 3. новембра 2017. године, одржана трећа рунда преговора између делегација Републике Србије и Квебека у циљу закључивања Уговора између Владе Републике Србије и Владе Квебека о социјалној сигурности, на којима је разматран Протокол за спровођење Споразума, као и одредбе Административног споразума које се односе на област здравственог осигурања. Наставак преговора за утврђивање Административног споразума одржаће се током 2018. године.

 • 30. октобар 2017. године

  У Новом Саду ће се, 9. новембра 2017. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Нови Сад
 • 25. октобар 2017. године

  У Београду је, 24. октобра 2017. године, одржан састанак између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља, Завода за пензијско осигурање Аустрије, Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање поводом разматрања могућности пружања услуга медицинске рехабилитације у Републици Србији аустријским осигураницима, односно корисницима пензија. Том приликом разматрани су сви аспекти и елементи потребни за успостављање овог вида сарадње и размењене су информације о законским условима неопходним за спровођење медицинске рехабилитације у обе државе.
 • 23. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 16. - 20. oktobra 2017. godine, održana osma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti, pri čemu je dogovoreno da će se dvojezični obrasci utvrđivati na razgovorima u Moskvi u martu iduće godine.
 • 18. октобар 2017. године

  У Београду је, 17. октобра 2017. године, одржан радни састанак између Завода за социјално осигурање, Немачког савезног пензијског осигурања и Немачког пензијског осигурања Баварска Југ, на коме су разматрани резултати Интернационалних дана саветовања између надлежних носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке, одржаних у 2016. и 2017. години, и одређени термини и места одржавања у 2018. и 2019. години.
 • 16. октобар 2017. године

  У Новом Саду 24. октобра и у Београду 25. октобра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске, као и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Нови Сад
  Плакат, Београд
 • 5. октобар 2017. године

  У Подгорици су, 3. и 4. октобра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 25. септембар 2017. године

  У Будимпешти је 21. септембра 2017. године, у организацији Националног завода за пензијско осигурање Мађарске (ONYF) и под покровитељством Међународног удружења социјалне сигурности (МУСС), одржан семинар са темом „Ризик дуговечности и социјална сигурност“, коме су поред учесника из петнаестак земаља присуствовали и представници Завода за социјално осигурање.
  Тема семинара је имала за циљ да укаже на утицај све дужег животног века на систем социјалне сигурности, а посебно на област пензијског и инвалидског осигурања. Поднетим рефератима су анализирани различити фактори утицаја и њихова међузависност, као што су наталитет, пол, здравствено стање, услови живота и указано је да се са повећањем животног века, пропорционално повећава и дужина активног периода рада појединца, као и дужина трајања коришћења права.
 • 21. септембар 2017. године

  У Београду je, у периоду од 18. до 20. септембра 2017. године, одржана прва рунда преговора између делегација Републике Србије и Народне Републике Кине на коjoj je усаглашен Споразум између Републике Србије и Народне Републике Кине о социјалној сигурности и постигнута сагласност да се размене Нацрти административног споразума за његово спровођење.
 • 18. септембар 2017. године

  У Бору 3. октобра и у Београду 4. октобра 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Бор
  Плакат, Београд
 • 18. септембар 2017. године

  3. октобра у Грацу и 5. октобра 2017. године у Бечу, ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Републике Аустрије. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и аустријских носилаца пензијског и инвалидског осигурања примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Грац
  Плакат, Беч
 • 15. септембар 2017. године

  У Скопљу су, 13. и 14. септембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Македоније у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и отворена питања која се јављају у примени у области здравственог осигурања и постигнути су договори који ће допринети његовој ефикасној примени.
 • 11. септембар 2017. године

  У Београду су, у периоду од 4. до 8. септембра 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Румуније на којима су разматрани двојезични обрасци у области пензијског и инвалидског осигурања, осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, као и породичних давања, у циљу припрема за примену Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности, по његовом ступању на снагу.
 • 5. септембар 2017. године

  19. септембра 2017. године, у Нишу и 20. и 21. септембра у Београду ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачког пензијског и инвалидског осигурања - Deutsche Rentenversicherung, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Ниш
  Плакат, Београд
 • 3. јул 2017. године

  У Сарајеву су, у периоду од 29. јуна до 1. јула 2017. године, одржани 9. сусрети директора фондова/завода за пензијско и инвалидско осигурање држава насталих на територији бивше СФР Југославије. На тим сусретима разматрана су питања из области пензијског и инвалидског осигурања и постигнути одређени договори у циљу ефикаснијег остваривања права из ове области, применом билатералних споразума о социјалном осигурању.
 • 22. јун 2017. године

  У Београду су, 20. и 21. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Црне Горе у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 15. јун 2017. године

  У Загребу су, 13. и 14. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Хрватске у вези са спровођењем Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању, у области пензијског осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и спорна питања која се појављују у вези са применом Споразума и постигнути одговарајући договори у циљу његовог ефикаснијег спровођења.
 • 12. јун 2017. године

  У Београду су, у периоду од 07. до 09. јуна 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Савезне Републике Немачке у вези са применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, у области здравственог осигурања. На разговорима су разматрани проблеми и отворена питања која се јављају у примени Споразума у области здравственог осигурања и постигнути су договори који ће допринети његовој ефикаснијој примени.
 • 12. јун 2017. године

  У Београду 29. јуна и у Врању 30. јуна 2017. године одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Македоније, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Македоније, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању.

  Плакат, Београд
  Плакат, Врање
 • 15. мај 2017. године

  У Атини су, у периоду од 9. до 11. маја 2017. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Републике Грчке, на којима су усаглашени и парафирани текстови Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању и административног договора за његово спровођење.
 • 28. април 2017. године

  16. и 17. маја у Тузли ће се одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и иинвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

  Плакат, Тузла
 • 24. април 2017. године

  У Загребу, 9. маја, и у Осијеку 10. маја 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Хрватске, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Хрватског завода за мировинско осигурање, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

  Плакат, Загреб
  Плакат, Осијек
 • 24. април 2017. године

  У Сегедину ће се, 9. маја 2017. године, одржати Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске, у области пензијског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Националног завода за пензијско осигурање Мађарске, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

  Плакат, Сегедин
 • 10. април 2017. године

  У Квебеку је, у периоду од 3. до 7. априла 2017. године, одржана друга рунда преговора између надлежних органа Републике Србије и Квебека у циљу утврђивања текста Споразума између две земље о социјалној сигурности.
 • 27. март 2017. године

  У Београду су, 23. и 24. марта 2017. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују у примени Споразума и постигнути одговарајући договори који треба да омогуће његово ефикасније спровођење.
 • 20. март 2017. године

  У Крагујевцу 4. априла и у Београду 5. априла 2017. године, одржаће се Међународни саветодавни дани између носилаца осигурања Републике Србије и Републике Аустрије, у области пензијског и инвалидског осигурања. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherungsanstalt - PVA), примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.

  Плакат, Крагујевац
  Плакат, Београд
 • 14. март 2017. године

  22. и 23. марта 2017. године, у Хамбургу, ће се одржати Интернационални дани разговора носилаца пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије и Савезне Републике Немачке. На саветовању ће стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и немачког пензијског и инвалидског осигурања - Deutsche Rentenversicherung, примати и саветовати заинтересована лица у вези са остваривањем права применом Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу.

  Плакат, Хамбург
 • 1. март 2017. године

  У Београду су, 27. и 28. фебруара 2017. године, одржани преговори између надлежних органа Републике Србије и Републике Француске за закључивање Административног споразума за примену Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности. Упоредо са преговорима, одржан је и састанак Мешовите комисије на којем су усаглашена међусобна дуговања и потраживања по основу обрачуна трошкова здравствене заштите и договорена динамика измиривања међусобних обавеза.
 • 26. јануар 2017. године

  Дана 26. јануара 2017. године, Амбасадор Републике Аустрије у Београду, господин др Јоханес Ајгнер свечано је, у просторијама амбасаде, уприличио уручење одликовања Златног ордена за заслуге према Републици Аустрији, господину Милошу Никачу, дугогодишњем помоћнику директора Завода за социјално осигурање, у пензији.
  Ово изузетно вредно признање председника Републике Аустрије додељено је на основу иницијативе покренуте од стране Завода за пензијско осигурањe Аустрије, (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), за дугогодишњи допринос унапређењу сарадње у области социјалног осигурања између Републике Србије и Републике Аустрије.
  Своју богату професионалну каријеру господин Никач је започео фебруара 1977. године у Савезу заједница пензијског и инвалидског осигурања Југославије, односно здравственог осигурања и здравства Југославије, коју је наставио радом у Заводу за социјално осигурање све до 11. септембра 2016. године, када је отишао у пензију.
 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ