ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  Права из социјалног осигурања  Права из ПИО  Право на накнаду за телесно оштећење
A A A     Штампај


ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ

Телесно оштећење постоји када код осигураника настане губитак, битније оштећење или знатнија онеспособљеност појединих органа или делова тела, што отежава нормалну активност организма и изискује веће напоре у остваривању животних потреба.

Осигураник стиче право на новчану накнаду за телесно оштећење уколико је телесно оштећење проузроковано повредом на раду или професиналном болешћу и које износи најмање 30%.

Телесна оштећења су разврстана према тежини и могу се утврдити у проценту од највише 100%, а најмање 30%.

Новчана накнада за телесно оштећење исплаћује се од дана настанка телесног оштећења, али највише за шест месеци уназад од дана подношења захтева, ако је телесно оштећење постојало раније.

Телесна оштећења су утврђена Правилником о утврђивању телесних оштећења ("Службени гласник РС", бр. 105/03 и 120/08).

Уз захтев за признавање овог права се прилаже:

  • Оригинал медицинске документације од лекара специјалисте о постојању телесног оштећења
  • Фотокопија личне карте

За случај да је подносилац захтева осигураник, поред наведене, треба приложити и следећу документацију:

  • Оверена фотокопија радне књижице
  • Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган
  • Пријава о повреди на раду, уколико је телесно оштећење настало као последица повреде на раду
 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ