ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

  2019. година

 • 12. септембар 2019. године

  Интернационални дани разговора између немачких носилаца пензијског осигурања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, одржаће се 24. септембра 2019. године, у Краљеву и 25. и 26. септембра 2019. године, у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој.

  Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији, у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области.

  Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Краљеву, односно Београду, могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Краљево

  Плакат, Београд
 • 10. и 11. септембар 2019. године

  У Београду су, 10. и 11. септембра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Турске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања и пензијског и инвалидског осигурања.

  Том приликом, имајући у виду да се од почетка примене споразума, краја 2013. године, нису одржавали разговори органа за везу, сагледавана су искуства стечена у том периоду и разматрана су питања која су се појавила, а која отежавају његову ефикасну примену. Размењене су информације о законодавствима двеју држава, као и ажуриране листе са контакт особама за примену Споразума и адресама организационих јединица надлежних носилаца.

  Разговарано је о поступку наканде трошкова здравствене заштите и договорена даља сарадња у циљу закључивања новог Протокола о накнади трошква здравствене заштите.

  Делегацију Републике Србије предводио је директор Завода за социјално осигурање, господин Зоран Пановић, а делегацију Републике Турске директор Директората за пензијско осигурање у Заводу за социјалну сигурност, господин İsmail Yilmaz.
 • 10. септембар 2019. године

  Међународни саветодавни дани између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине и, одржаће се 17. и 18. септембра 2019. године, у Зеници. Том приликом, стручњаци Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Босни и Херцеговини. Стручна помоћ је бесплатна.

  Заинтересована лица свој долазак на саветодавне дане у Зеници могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Зеница
 • 6. септембар 2019. године

  У периоду од 27. до 29. августа 2019. године, обављена је експертска посета делегације Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије (Pensionsversicherunganstalt – PVA) рехабилитационим центрима и специјалним болницама у Републици Србији. Циљ посете био је упознавање са медицинским стандардима и процедурама рехабилитационих центара у поступку лечења и медицинске рехабилитације осигураника и корисника пензија. Посета представља наставак активности надлежних институција Републике Србије и Републике Аустрије, које се спроводе од 2017. године, а имају за циљ успостављање институционалне сарадње и омогућавање лечења, рехабилитације и опоравка аустријских осигураника и корисника пензија у рехабилитационим центрима у Републици Србији. Посетом су били обухваћени рехабилитациони центри - Институт за рехабилитацију „Селтерс“ Младеновац, Специјална болница „Меркур“ Врњачка Бања, Специјална болница „Чигота“ Златибор и Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача.
 • 5. септембар 2019. године

  У Београду су, 5. септембра 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Словеније у вези са применом Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању, у области здравственог осигурања.

  Директор Завода за социјално осигурање господин Зоран Пановић и директор Завода за здравствено осигурање Словеније господин Марјан Сушељ потписали су Договор о накнади трошкова здравствених услуга и о садржају двојезичних образаца. Нови договор предвиђа да ће се, убудуће, трошкови за пружену здравствену заштиту осигураника држава уговорница накнађивати у стварним износима, а не плаћањем месечних паушалних износа. Овакав начин обрачуна трошкова ће се примењивати од 1. јула 2020. године.

  Две делегације су разговорале о наставку рада на закључивању Протокола о електронској размени података у областе здравствене заштите и обавезног здравственог осигурања.
 • 20. и 21. јун 2019. године

  У Београду су, 20. и 21. јуна 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Народне Републике Кине. Делегациjу Народне Републике Кине предводио је господин Jia Huaibin, генерални директор Управе за социјално осигурање, док је српску делегацију, која је била састављена од представника Завода за социјално осигурање, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Репубичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, предводио господин Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање.

  На састанку су разматрани поступци за примену Административног споразума за примену Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, који треба да буде потписан до краја године. Заједнички су договорени тројезични обрасци који ће бити саставни део Административног споразума, чиме су створени услови за његово потписивање.

  Током рада, представнике Народне Републике Кине поздравио је господин Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и том приликом је изразио задовољство напредком сарадње у области социјалног осигурања између две традиционално пријатељске земље.
 • 20. и 21. јун 2019. године

  У Охриду, Република Северна Македонија, у организацији Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, 20. и 21. јуна 2019. године, одржан је 11. сусрет директора носилаца пензијског и инвалидског осигурања држава насталих на пpостору бивше СФРЈ. Наведеном скупу, као гости присуствовали су и представници Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије и Института за социјално осигурање Републике Албаније. Учеснике је поздравила министарка радa и социјалног осигурања Северне Македоније Мила Царовска.

  На састанку су размењене информације у вези са спровођењем међусобно закључених билатералних споразума о социјалном осигурању, а односе се  на питања остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, поновног обрачуна пензија, електронске размене података и донети су одговарајући закључци чијом реализацијом у наредном периоду треба да се обезбеди већа ефикасност у спровођењу споразума о социјалном осигурању у овој области и брже остваривање права осигураника и корисника држава уговорница. Централна тема овог скупа је носила назив ''Перспективе кретања броја пензионера у наредних десет година'' у вези које је након изнетих презентација закључено да је миграција и демографија у државама са подручја бивше СФРЈ озбиљан и основни проблем са којим се сусрећемо и које имају огроман утицај на одрживост пензијских система и  да се за наведене изазове мора проналазити адекватан одговор.

  Следећи сусрети ће се одржати 2020. године у Републици Хрватској, у организацији Хрватског завода за мировинско осигурање.
 • 12. и 13. јун 2019. године

  У Бијељини су, 12. и 13. јуна 2019. године, одржани разговори између органа за везу Републике Србије и органа за везу Босне и Херцеговине у вези са применом Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању, у области пензијског и инвалидског осигурања. На разговорима су размотрена спорна и отворена питања која се појављују и отежавају примену Споразума и постигнути су одговарајући договори, који треба да омогуће његово ефикасније спровођење. Истовремено су разматрани и резултати Међународних дана саветовања између носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Босне и Херцеговине одржаних у периоду од 2015. до 2018. године и договрено је да се дани саветовања и у будуће одржавају два пута годишње, у организацији Републике Србије, односно Босне и Херцеговине.
 • 24. мај 2019. године

  У Паризу су, у периоду од 20. до 23. маја 2019. године, одржани разговори органа за везу Републике Србије и органа за везу Републике Француске у циљу стварања неопходних услова за примену новог Споразумa између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске o социјалној сигурности, након његовог ступања на снагу, у смислу утврђивања адекватних двојезичних образаца за примену Споразума у области здравственог осигурања, пензијског и инвалидског осигурања и породичних давања (права на дечији додатак). Француску делегацију предводио је господин Philippe Sanson, директор Центра за европске и међународне везе у области социјалног осигурања (CLEISS), а српску делегацију господин Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање.

  У оквиру разговора, 23. маја 2019. године, одржан је и посебан састанак са представницима Националног фонда за старосно осигурање (CNAV) - Дирекција за међународне односе и Завода за пензијско осигурање и здравље на раду (CARSAT) надлежним за лица са пребивалиштем у Србији, у циљу појашњења начина поступања у поступцима решавања захтева за остваривање права из области пензијског и инвалидског осигурања применом Опште конвенције о социјалном осигурању између Југославије и Француске.
 • 8. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске одржаће се 14. маја 2019. године, у Будимпешти. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Мађарској. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Будимпешти могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Будимпешта
 • 6. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, одржаће се 14. маја 2019. године у Лесковцу и 15. маја 2019. године у Врању. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Северној Македонији. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Лесковцу, односно Врању могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Лесковац

  Плакат, Врање
 • 25. април 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаће се 8. маја 2019. године у Загребу и 9. маја 2019. године у Славонском Броду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Хрватској у мају месецу, а у Србији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Загребу, односно Славонском Броду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Загреб

  Плакат, Славонски Брод
 • 26. март 2019. godine

  У Будимпешти су, 26. марта 2019. године, одржани разговори између органа за везу Репблике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања. Две делегације су размениле информације о начину примене Споразума у области здравственог осигурања, начину поступања и међусобној комуникацији у случају настанка спорних ситуација, као и о поступку пријављивања чланова породице осигураника са пребивалиштем на територији друге државе уговорнице. Разматрана су и питања у вези са међусобном накнадом насталих трошкова здравствене заштите.
 • 25. март 2019. godine

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије, одржаће се 9. априла 2019. године у Краљеву и 10. априла 2019. године у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Србији у априлу месецу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Краљеву, односно Београду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Краљево

  Плакат, Београд
 • 8. март 2019. godine

  У Београду је, у периoду од 4. до 7. марта 2019. године, одржана прва рунда преговора српске и туниске делегације у циљу разматрања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности, на којима су усаглашени одређени чланови Споразума и постигнут договор да се друга рунда преговора на којима ће се разматрати преостали чланови Споразума и Нацрт административног споразума за спровођење Споразума одржи у Тунису, крајем 2019. године.
 • 4. март 2019. godine

  Интернационални дани разговора између немачких носилаца пензијског осигурања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, одржаће се 19. и 20. марта 2019. године, у Берлину. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији, у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Берлину могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Берлин
 • 1. март 2019. године

  1. марта 2019. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, који је потписан 19. децембра 2017. године, у Москви (''Службени гласник РС - Међународни уговори'' број 9/2018), чије се одредбе односе на област пензијског и инвалидског осигурања, повредa на раду и професионалних болести и накнаде трошкова сахране. Истовремено са Споразумом, на снагу су ступили и Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, као и Протокол органа за везу за спровођење Споразума и Административног споразума.
 • 22. фебруар 2019. године

  У Београду је, 22. фебруара 2019. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Државним трезором Мађарске, у чијем саставу је од 1. новембра 2017. године и Национални завод за пензијско осигурање Мађарске (Орсзáгос Нyугдíјбизтосíтáси Фőигазгатóсáг). На састанку је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних у 2018. години. Организација и постигнути резултати спроведених активности оцењени су позитивно и договорени су термини и места одржавања Међународних саветодавних дана у 2019. и 2020. години, као и за исти период, термини експертске размене стручњака између носилаца пензијског осигурања две државе.
 • 18. јануар 2019. године

  Дана 17. јануара 2019. године, у Београду, потписан је Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Том приликом потписан је и Протокол између Завода за социјално осигурање Републике Србије и Пензијског фонда Руске Федерације, Фонда за социјално осигурање Руске Федерације, Федералне државне буџетске установе за медицинско - социјалну експертизу "Федерални биро медицинско - социјалне експертизе" Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације, о спровођењу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године и Административног споразума између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Закључивањем наведених споразума и утврђивањем двојезичних образаца за њихову примену створени су услови за спровођење Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјaлној сигурности, по његовом ступању на снагу.

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ