ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

  2019. година

 • 8. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани носилаца пензијског осигурања Републике Србије и Мађарске одржаће се 14. маја 2019. године, у Будимпешти. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Мађарској. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Будимпешти могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Будимпешта
 • 6. мај 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, одржаће се 14. маја 2019. године у Лесковцу и 15. маја 2019. године у Врању. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Северној Македонији. Стручна помоћ је бесплатна и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Лесковцу, односно Врању могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Лесковац

  Плакат, Врање
 • 25. април 2019. године

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Хрватског завода за мировинско осигурање, одржаће се 8. маја 2019. године у Загребу и 9. маја 2019. године у Славонском Броду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Хрватској. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Хрватској у мају месецу, а у Србији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Загребу, односно Славонском Броду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Загреб

  Плакат, Славонски Брод
 • 26. март 2019. godine

  У Будимпешти су, 26. марта 2019. године, одржани разговори између органа за везу Репблике Србије и органа за везу Мађарске у вези са применом Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности, у области здравственог осигурања. Две делегације су размениле информације о начину примене Споразума у области здравственог осигурања, начину поступања и међусобној комуникацији у случају настанка спорних ситуација, као и о поступку пријављивања чланова породице осигураника са пребивалиштем на територији друге државе уговорнице. Разматрана су и питања у вези са међусобном накнадом насталих трошкова здравствене заштите.
 • 25. март 2019. godine

  Међународни саветодавни дани између Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије и Завода за пензијско осигурање Републике Аустрије, одржаће се 9. априла 2019. године у Краљеву и 10. априла 2019. године у Београду. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Републици Аустрији. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Србији у априлу месецу, а у Аустрији у октобру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Краљеву, односно Београду могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакатима који се налазе у прилогу.

  Плакат, Краљево

  Плакат, Београд
 • 8. март 2019. godine

  У Београду је, у периoду од 4. до 7. марта 2019. године, одржана прва рунда преговора српске и туниске делегације у циљу разматрања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности, на којима су усаглашени одређени чланови Споразума и постигнут договор да се друга рунда преговора на којима ће се разматрати преостали чланови Споразума и Нацрт административног споразума за спровођење Споразума одржи у Тунису, крајем 2019. године.
 • 4. март 2019. godine

  Интернационални дани разговора између немачких носилаца пензијског осигурања и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, одржаће се 19. и 20. марта 2019. године, у Берлину. Том приликом, стручњаци институција пензијског осигурања обе државе, у непосредном контакту и разговору, пружиће одговарајућу стручну помоћ и савете заинтересованим лицима у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, по основу рада и осигурања оствареног у Републици Србији и Савезној Републици Немачкој. Стручна помоћ је бесплатна и организује се сваке године, у Немачкој у марту, а у Србији, у септембру месецу, у различитим градовима и има за циљ да се заинтересована лица информишу о условима за остваривање права из пензијског осигурања, висини и исплати давања, стажу који су остварили, стању поступка по захтеву који су поднели и о другим питањима из ове области. Заинтересована лица свој долазак на дане саветовања у Берлину могу пријавити у складу са упутствима која су наведена у плакату који се налази у прилогу.

  Плакат, Берлин
 • 1. март 2019. године

  1. марта 2019. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, који је потписан 19. децембра 2017. године, у Москви (''Службени гласник РС - Међународни уговори'' број 9/2018), чије се одредбе односе на област пензијског и инвалидског осигурања, повредa на раду и професионалних болести и накнаде трошкова сахране. Истовремено са Споразумом, на снагу су ступили и Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности, као и Протокол органа за везу за спровођење Споразума и Административног споразума.
 • 22. фебруар 2019. године

  У Београду је, 22. фебруара 2019. године, одржан састанак Завода за социјално осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије са Државним трезором Мађарске, у чијем саставу је од 1. новембра 2017. године и Национални завод за пензијско осигурање Мађарске (Орсзáгос Нyугдíјбизтосíтáси Фőигазгатóсáг). На састанку је извршена оцена резултата Међународних саветодавних дана и других облика сарадње између носилаца пензијског осигурања две државе, одржаних у 2018. години. Организација и постигнути резултати спроведених активности оцењени су позитивно и договорени су термини и места одржавања Међународних саветодавних дана у 2019. и 2020. години, као и за исти период, термини експертске размене стручњака између носилаца пензијског осигурања две државе.
 • 18. јануар 2019. године

  Дана 17. јануара 2019. године, у Београду, потписан је Административни споразум између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Том приликом потписан је и Протокол између Завода за социјално осигурање Републике Србије и Пензијског фонда Руске Федерације, Фонда за социјално осигурање Руске Федерације, Федералне државне буџетске установе за медицинско - социјалну експертизу "Федерални биро медицинско - социјалне експертизе" Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације, о спровођењу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године и Административног споразума између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне заштите Руске Федерације за примену Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности од 19. децембра 2017. године. Закључивањем наведених споразума и утврђивањем двојезичних образаца за њихову примену створени су услови за спровођење Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјaлној сигурности, по његовом ступању на снагу.

 

 

 

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ