ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Вести
A A A    Штампај


ВЕСТИ

 • 27. мај 2020. godine

  ИНФОРМАЦИЈА О ИЗМЕНАМА ПРОПИСА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

  Поводом примене Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалном осигурању од стране Пензијског фонда Руске Федерације (ПФРФ) добијено је обавештење о изменама у законодавству Руске Федерације, које се састоји у следећем:

  Законом Руске Федерације „О пензијском осигурању“ број 400 – Ф3 од 28. децембра 2013, промењени су услови и структура пензијског осигурања у погледу подизања старосне границе за одлазак у пензију, као и смрти издржаваоца за одређене категорије грађанства. Измене се спроводе постепено од 2019. године, тако да ће реформа бити завршена 2028. године. Старосна граница за одлазак у пензију повећана је за пет година, тако да сада за жене износи 60, а за мушкарце 65 година. Услови за старосну пензију дати су у табели.

  За појединачне категорије радно неспособних чланова породице у којима је дошло до смрти хранитеља је такође повећана старосна граница (то су, између осталих, родитељи, супруг (супруга), а такође деда и баба умрлог хранитеља, у одсуству лица које би било у обавези да их издржава, а у складу са законодавством Руске Федерације). Наведеним лицима може бити одређен пензијски износ у случају да је реч о инвалидима, који су достигли законом предвиђену старосну границу од 60, односно 65 година (у зависности од тога да ли је реч о мушкарцу или жени).

  Према прописима Руске Федерације, у складу са тачком 19 Правила број 884 н, захтев за стицање права на старосну пензију може бити поднет и пре испуњења услова за пензионисање, али не раније од месец дана пре испуњења услова за пензију.
 • 27. мај 2020. godine

  ЗПИЗ СЛОВЕНИЈЕ – ПРЕСТАНАК ЕПИДЕМИЈЕ, НОРМАЛИЗАЦИЈА РАДА

  Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније доставио је обавештење да је Влада Републике Словеније донела Одлуку о престанку епидемије ЦОВИД -19, од 31. маја 2020. године.

  То практично значи да ће се рад у Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније почев од 1. јуна 2020. године вратити у редовне токове, што ће омогућити оверу и слање потврда о животу, као и другу документацију потребну за признавање и исплату права из пензијског и инвалидског осигурања.
 • 26. мај 2020. godine

  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОТВРДА О ЖИВОТУ

  Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање јe на својој интернет презентацији објавио информацију о продужењу рока за достављање потврда о животу за 30 дана, односно до 30. маја 2020. године, за кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Словенији, Републици Хрватској, Црној Гори, Републици Северној Македонији и Босни и Херцеговини.

  По истеку рока, достављање уверења о животу корисника пензија који имају пребивалиште у наведеним државама, наставиће се на уобичајени начин.
 • 19. мај 2020. godine

  ИСПЛАТА ИНОСТРАНИХ ПЕНЗИЈА - ОВЕРА УВЕРЕЊА О ЖИВОТУ

  Укидањем ванредног стања у Републици Србији укинута је и забрана кретања лицима која су старија од 65 година. Јавне институције, које између осталих послова, врше и оверу уверења о животу, поново путем шалтера раде са странкама.

  То практично значи да су испуњени сви услови да корисници пензија поступе у складу са упутствима које су добили, или ће добити од својих иностраних исплатиоца пензија у вези са овером потврде о животу, односно да несметано изврше оверу својих уверења о животу. Оверено уверење о животу потребно је у предвиђеном временском интервалу доставити иностраном носиоцу пензијског осигурања који врши исплату пензије.
 • 08. мај 2020. godine

  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – УВЕРЕЊЕ О ЖИВОТУ

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније обавестио је да ће и даље, док трају ванредне околности изазване пандемијом вируса COVID-19, вршити исплату пензија корисницима који имају пребивалиште ван територије Северне Македоније и у случају недостављања уверења о животу.

  Након што се стекну услови за оверу уверења о животу, корисници ће бити у обавези да у року од 30 дана Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније доставе уверење о животу о путем поште.
 • 07. мај 2020. godine

  Извештај о раду Завода за социјално осигурање у периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године можете погледати овде.
 • 24. април 2020. godine

  Према инфорамцији добијеној од Пензијског фондa Руске Федерације поступак потврђивања чињенице живота, као услов за несметану и континуирану исплату пензије, у односу на кориснике руске пензије којима се пензија исплаћује на територији Републике Србије, је и у време ванредних околности изазваних пандемијом вирусом СOVID-19, остао непромењен. То практично значи да је, као и до сада, потребно да се врши редовна овера Потврде о животу и доставом преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о томе квартално обавештава руски носилац. За случај да због недостављања Потврде о животу дође до обуставе исплате, исплата ће се поново успоставити након што се изврши овера Потвде о животу, али највише за 3 године уназад.
 • 22. април 2020. godine

  Чешка управа за социјалну сигурност (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) на својој интернет презентацији, линк: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, саопштила је информацију о начину исплате пензија у иностранству за време пандемије вируса COVID–19.

  Пензионеримa који живе у иностранству, a који пензију примају из чешког пензијског осигурања преко својих банковних рачуна и даље ће се исплаћивати пензија на основу достављене Потврде о животу.

  Током трајања ванредног стања, а најкасније до 31. маја 2020. (овај датум се може временом мењати), CSSA ће прихватити Потврду о животу чак и без званичне овере са својеручним потписом пензионера. Образац потврде о животу доступан је на чешком језику на интернет страни CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  једноставно испунити образац, потписати га и уписати датум, а затим га послати CSSA, уз навођење разлога због којих потпис није званично оверен, на пример ванредно стање у одговарајућој земљи.

  Извештај о животу може да се пошаље поштом на адресу: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  С обзиром на чињеницу да неке државе могу привремено ограничити или чак потпуно обуставити међународни поштански саобраћај, корисници могу скенирати и/или фотографирсати тако попуњене и потписане Потврде о животу и послати их CSSA путем електронске поште на адресу posta@cssz.cz.

  Пензија ће се исплаћивати на рачун у року од 4 до 5 недеља након што CSSA прими Потврду о животу.

  Вишејезичне верзије потврде о животу могу се наћи и на следећем линку: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. април 2020. godine

  Ради омогућавања исплате иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији, а који због ванредне ситуације настале услед ширења вируса COVID-19 нису у могућности да благовремено доставе уверење о животу, обавештавамо кориснике да је са надлежним институцијама пензијског осигурања појединих држава постигнут договор да се за време трајања ванредних околности омогући континуирана исплата пензија и у случајевима недостављања уверења о животу. Ради се о следећим државама:

  - Канада,
  - Холандија,
  - Бугарска,
  - Аустрија,
  - Хрватска,
  - Словенија,
  - Кипар,
  - Италија,
  - Данска,
  - Црна Гора,
  - Мађарска,
  - Северна Македонија,
  - Луксембург,
  - Француска

  Швајцарска и Словачка обавештавају кориснике пензија да је потребно да сами потврде чињеницу живота, достављањем попуњеног уверења путем електронске поште. Више о томе можете да прочитате на нашој страни Вести.

  Француска је, за сада, продужила рок за достављање потврда о животу за два месеца.

  Такође, према обавештењу Немачког савезног пензијског осигурања корисници немачке пензије којима се пензија исплаћује у Републици Србији, због настале ситуације нису у обавези да у 2020. години доставе оверену Потврду у животу. Немачки носиоци пензијског осигурање ће о томе, у наредном периоду, путем дописа обавестити своје кориснике, што ће путем веб странице да уради и Немачка пошта, која је задужена за исплату пензија. Информације о овој теми се могу добити и у Амбасади Савезне Републике Немачке у Београду.

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно о томе одмах обавестити исплатиоца пензије.

  О постизању договора са институцијама осталих држава корисници ће бити благовремено обавештени.
 • 21. април 2020. godine

  Oд стране Фондa пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе добијено је обавештење да се корисницима пензија који имају пребивалиште у Републици Србији, неће вршити обустава исплате пензија за време ванредних околности изазваних ширењем пандемије вируса Covid-19, у случајевима неблаговременог достављања уверења о животу.
 • 21. април 2020. godine

  Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавестио је да је за све кориснике пензија који имају пребивалиште у Републици Србији, а који су закључно са 17. мартом 2020. године доставили уверење о животу, извршена исплата пензија за јануар, фебруар и март 2020. године. За кориснике који буду доставили уверење о животу, а који то нису урадили у претходном периоду, фонд ће успоставити исплату пензија одмах по пријему уверења.
 • 21. април 2020. godine

  Са Федералним заводом за пензијско и инвалидско осигурање Федерације Босне и Херцеговине постигнут је договор да се успостави исплата пензија свим корисницима са пребивалиштем у Републици Србији којима је исплата обустављена у претходном периоду због недостављања уверења о животу. Исплата ће бити успостављена након што се у сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије размене потребни подаци и изврше одговарајуће провере у базама података о чињеници живота корисника.
 • 6. април 2020. godine

  Мађарска државна благајна – Сектор за пензијско осигурање је доставио информацију, којом обавештава своје кориснике пензија са пребивалиштем у иностранству (Република Србија), да због настале ситуације изазване пандемијом COVID-19, неће обуставити исплату пензије због недостављања поврде о животу. Редовна исплата пензија ће се наставити и трајаће најдуже још два месеца по престанку ванредног стања уведеног у Мађарској.

  Након престанка ванредног стања у Мађарској, Дирекција за исплату пензија Мађарске државне благајне, ће корисницима пензија поново, на адресе, послати ново уверење о животу, које је потребно попунити, оверити и у назначеном року вратити у Мађарску, ради наставка континуиране исплате пензија.
 • 6. април 2020. godine

  Према информацији која је данас добијена од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније, због настале ситуације изазване пандемијом COVID-19, носилац пензијског осигурања Северне Македоније неће вршити обуставу исплате пензија својим корисницима који нису благовремено доставили оверену Потврду о животу.

  Напоменуто је да је у случају смрти корисника права, неопходно о томе одмах обавестити исплатиоца пензије, односно Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Северне Македоније.
 • 3. април 2020. godine

  Обавештење корисницима који пензију примају из Немачке.

  Немачко савезно пензијско осигурање (Deutsche Rentenversicherung Bund) обавештава кориснике немачких пензија о поједностављеном поступку за достављање Уверења о животу, односно да због настале ситуације изазване пандемијом Цовид-19 нису у обавези да врше оверу Уверења о животу у 2020. години.

  Особе које пензију примају из Немачке, а живе у иностранству (Републици Србији), од својих пензијских фондова који им исплаћују пензију, у наредном периоду добиће допис, и Уверење о животу , са обавештењем да није потребна његова овера од стране органа у земљи пребивалишта (Републици Србији). Исто обавештење се налази на интернет страни Немачке Поште (Deutsche Post AG / Renten Service) и Немачких пензијских осигурања (Deutsche Rentenversicherung). Информације о овој теми се могу добити и у Амбасади Савезне Републике Немачке у Београду.

  Уколико је лице корисник пензије из иностранства, а живи у Немачкој, на његов захтев, немачки пензијски носиоци ће издавати Уверење о животу, из напомену: „Потврда се издаје на основу текуће исплате од стране Deutsche Rentenversicherung ”.

  Поред наведеног, Немачка пошта, као исплатилац пензија, обавештава да може доћи до дужег кашњења доставе чекова, лицима која своје принадлежности примају путем поштанских чекова . Из тог разлога подсећају на могућност да се уместо чекова пређе на директна плаћања преко банака. Више инфорамција о томе можете потражити на следећој интернет страници Немачке поште /Пензијски сервис:

  Упутство на немачком језику

  Упутство на енглеском језику

 • 3. април 2020. godine

  Обавештавамо кориснике који пензију примају из Француске да је продужен рок за достављање оверене Потврде о животу, за додатна два месеца.

  Лица која су од исплатиоца пензије из Француске добили, на кућну адресу, Потврду о животу коју је потребно попунити, оверити и вратити француском носиоцу осигурања, до сада су имали рок од 2 месеца да то ураде. Овај рок је продужен за још два месеца, а рачуна се од дана пријема Потврде о животу.

  У наведеном периоду неће бити обуставе исплате пензија из Француске.
 • 31. mart 2020. godine

  Oбавештавамо кориснике који пензије примају из Словачке да се исплата њихових пензија наставља без прекида.

  Изузетно, док траје ванредно стање и посебне околности које спречавају оверу Уверења о животу, уколико примате пензију из Словачке Републике, можете сами да пошаљете тражено Уверење, без овере.

  То значи да корисник сам потврђује Уверење о животу потписом, уз достављање копије (фотографије) личне карте или пасоша. Словачка Република ће прихватити и Уверења о животу која су својеручно написана.

  Уверење о животу можете послати на следећу адресу у Словачкој: podatelna@socpoist.sk

  Додатне информације можете потражити на интернет адреси органа за везу Словачке (Sociálna poistovna), које ће ускоро бити доступне на енглеском и немачком језику:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно одмах обавестити исплатиоца пензије, на напред наведени начин.
 • 31. mart 2020. godine

  Обавештавамо кориснике који своје старосне, породичне и инвалидске пензије примају из Швајцарске да се исплата њихових пензија наставља без прекида.

  Изузетно, док траје ванредно стање и посебне околности које спречавају оверу Уверења о животу, уколико примате пензију из Швајцарске Конфедерације, можете сами да пошаљете тражено уверење, без овере. То значи да корисник сам потврђује Уверење о животу потписом, уз достављање копије (фотографије) личне карте или пасоша.

  Наведени документи се могу послати на неколико начина:

  електронском поштом: AVS-46@zas.admin.ch

  факсом: +41 58 461 97 05

  Додатне информације и евентуалне консултације можете потражити на следећој интернет адреси: www.zas.admin.ch или путем телефона +41 58 461 91 11.

  Посебно напомињемо да је у случају смрти корисника права неопходно одмах обавестити исплатиоца пензије, на неки од напред наведених начина.
 • 27. март 2020. године

  Ради исплате годишњег додатка корисницима пензије из Републике Словеније, са пребивалиштем у Републици Србији, имајући у виду отежано одвијање поштанског промета због ванредних околности узрокованих пандемијом вируса COVID-19, Завод за пензијско и инвалидско осигурање Словеније је позвао наведене кориснике да податке о висини исплаћене иностране пензије у јануару 2020. године (из Републике Србије или из неке друге државе) доставе путем интернета, а у складу са упутством које им је достављено путем поште, уз образац „Извештај о висини иностране пензије“. Истовремено словеначки Завод је навео да је достава података путем интернета бесплатна, сигурна и једноставна и треба да омогући благовремену и несметану исплату годишњег додатка.

  Корисници који на овај начин доставе тражене податке до 30. априла 2020. године исплату могу да очекују до 30. септембра 2020. године, а корисници који податак доставе до 30. септембра 2020. године исплату годишњег додатка могу да очекују до краја 2020. године. У случају да корисници до 30. септембра 2020. године Заводу за пензијско и инвалидско осигурање Словеније не пошаљу податак о висини иностране пензије, годишњи додатак ће бити исплаћен у најнижем износу, односно у висини припадајућег сразмерног дела.
 • 25. март 2020. године

  Ради омогућавања исплате иностраних пензија корисницима који имају пребивалиште у Републици Србији, а који због ванредне ситуације настале услед ширења вируса COVID-19 нису у могућности да благовремено доставе уверење о животу, обавештавамо кориснике да је са надлежним институцијама пензијског осигурања појединих држава постигнут договор да се за време трајања ванредних околности омогући континуирана исплата пензија и у случајевима недостављања уверења о животу. Ради се о следећим државама:

  - Канада,
  - Холандија,
  - Бугарска,
  - Аустрија,
  - Хрватска,
  - Словенија,
  - Кипар,
  - Италија

  О постизању договора са институцијама осталих држава корисници ће бити благовремено обавештени.
 • 25. фебруар 2020. године

  У Бакуу је, у периоду од 18. до 20. фебруара 2020. године, одржана прва рунда преговора између делегација Републике Србије и Републике Азербејџан у циљу закључивања Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности. Делегацију Републике Србије предводио је господин Зоран Милошевић, в.д. помоћника министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а делегацију Републике Азербејџан, господин Мустафа Абасбајли, саветник министра рада и социјалне заштите становништва.

  На састанку су две делегације размениле информације о правним прописима у области социјалног осигурања Републике Србије и Републике Азербејџан. Након тога извршена је детаљна анализа нацрта Споразума и усаглашен је један број чланова. Договорено је да се друга рунда преговора одржи у Србији, у Београду, у другој половини 2020. године, у циљу финализирања текста Споразума.
 • 31. јануар 2020. године

  На позив Завода за социјално осигурање, у Београду је, 30. и 31. јануара 2020. године, у сарадњи са Канцеларијом аташеа за рад, социјална питања, здравље и заштиту потрошача Амбасаде Републике Аустрије у Београду, организована посета господина Hans Aubauerа, директора Завода за социјално осигурање самосталних делатности Републике Аустрије - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), надлежним институцијама за област социјалног осигурања у Републици Србији. На састанцима су размењене информације у вези са организацијом институција социјалног осигурања и њиховим надлежностима и представљени су законски системи социјалног осигурања и реформски процеси који се одвијају у Србији и Аустрији. Састанци су одржани са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Завода за социјално осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање.
  Договорено је да се интензивира сарадња институција две државе у циљу ефикаснијег спровођења Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности.
 • 10. јануар 2020. године

  1. марта 2020. године ступиће на правну снагу Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, потписан у Солуну 13. јула 2017. године и објављен у ''Службеном гласнику РС – Међународни уговори'', број 9/2018 и у службеном гласилу Републике Грчке, број 198, део А, од 9. децембра 2019. године.
  Споразум обухвата област пензијског и инвалидског осигурања и омогућава остваривање права из ове области у државама уговорницама. Надлежан за решавање по захтевима за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања применом Споразума, у Републици Србији је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, док је у Републици Грчкој то Заједнички завод социјалног осигурања (ЕФКА): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (телефон +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. јануар 2020. године

  Обавештење корисницима пензија из Федерације Босне и Херцеговине

  Обавештавамо кориснике пензије Федералног завода за мировинско/пензијско и инвaлидског осигурањa, да је пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине број: У- 36/18 од 12. новембра 2019. године, утврђено да члан 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који се односи на обуставу исплате пензије у случају стицања статуса осигураника у обавезном осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", број: 13/18), није у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

  Наведена пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине је објављена у „Службеним новинама ФБиХ,“ број: 93/19, 11. децембра 2019. године, па се према томе одредба члана 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању неће примењивати почев од 11. децембра 2019. године.

  Имајући у виду наведену Пресуду, корисници пензије којима је, у складу са чланом 116. Закона о пензијском и инвалидском осигурању обустављена исплата пензије због стицања статуса осигураника уобавезном осигурању ради успостављања исплате пензије, треба да поднесу захтев за успоставу исплате пензије надлежној служби Федералног завода.

  Ово обавештење се не односи на кориснике породичне пензије и кориснике пензије по Закону о привременом повољнијем пензионисању бранилaца одбрамбено-ослободилачког рата.

  Информацију о овом обавештењу можете погледати и на веб страници Федералног завода за мировинско/пензијско и инвлидско осигурање (www.fzmiopio.ba).

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ