ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из пензијског и инвалидског осигурања Старосна пензија
A A A    Штампај


СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Услови за стицање права

Да би осигураник стекао право на старосну пензију потребно је да, истовремено, испуни услове у погледу:

- година живота и
- стажа осигурања.

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (који је ступио на снагу 1. јануара 2015. године) промењени су услови за остваривање права на старосну пензију.

Право на старосну пензију стиче осигураник када наврши:

65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или
45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

Ова одредба (65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања) ће се у потпуности примењивати тек од 2032. године, јер је Законом прописан прелазни период у коме ће се ти, измењени, услови за осигураника жену, у погледу навршења потребних година живота уводити поступно.

Прелазни период

Законом је предвиђен прелазни период у коме осигураник жена, која наврши најмање 15. година стажа осигурања, стиче право на старосну пензију кад наврши:

1) у 2015. години, 60 година и шест месеци живота;

1) у 2016. години, 61 годину живота;

1) у 2017. години, 61 годину и шест месеци живота;

1) у 2018. години, 62 године живота;

1) у 2019. години, 62 године и шест месеци живота;

1) у 2020. години, 63 године живота;

1) у 2021. години, 63 године и два месеца живота;

1) у 2022. години, 63 године и четири месеца живота;

1) у 2023. години, 63 године и шест месеци живота;

1) у 2024. години, 63 године и осам месеци живота;

1) у 2025. години, 63 године и десет месеци живота;

1) у 2026. години, 64 године живота;

1) у 2027. години, 64 године и два месеца живота;

1) у 2028. години, 64 године и четири месеца живота;

1) у 2029. години, 64 године и шест месеци живота;

1) у 2030. години, 64 године и осам месеци живота;

1) у 2031. години, 64 године и десет месеци живота.

Снижавање старосне границе

Старосна граница се снижава осигуранику, који је на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), навршио најмање 2/3 од укупно навршеног стажа осигурања, зависно од степена увећања стажа за по једну годину, и то:

1) за сваких пет година проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 14 месеци;

2) за сваке четири године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 15 месеци;

3) за сваке три године проведене на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 16 месеци;

4) за сваку једну годину и шест месеци проведених на радном месту, односно послу на коме се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци.

Старосна граница се може снизити до 55. година живота, а осигураницима који раде на пословима на којима се ефективно проведених 12 месеци рачуна у стаж осигурања као 18 месеци, до 50. године живота.

Радна места, односно послови на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су утврђени Правилником о радним местима односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем ("Службени гласник РС", бр. 105/03, 126/04, 93/05, 3/07, 8/07, 56/07, 23/08, 49/10 и 48/11).

Остваривање и коришћење права

Право на старосну пензију остварује се после престанка осигурања, осим за осигуранике који обављају делатност у складу са законом којим се уређује рад приватних предузетника који право на старосну пензију могу остварити испуњењем услова за стицање права на старосну пензију.

Старосна пензија се исплаћује од дана испуњења услова, ако је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права, односно од дана престанка осигурања, а ако је захтев поднет по истеку тог рока, од дана подношења захтева и за шест месеци уназад.

Корисник старосне пензије се може запослити, односно отпочети да обавља самосталну, односно пољопривредну делатност. По престанку тог запослења, односно обављања те делатности, осигураник има право на поновно одређивање висине пензије, под условом да је (по том основу) био осигуран најмање годину дана.

Уз захтев за остваривање права на старосну пензију треба приложити:

 • Фотокопију личне карте
 • Доказе о пензијском стажу навршеном у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенифицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 • Доказ о престанку запослења - решење (у оригиналу или овереној фотокопији)
 • Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 • Доказ о коришћењу права, односно евиденцији код Националне службе за запошљавање
 • Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење или савез (за период до 31. децембра 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 01. јануара 2006. године.)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) за период обављања самосталне делатности. Ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. децембра 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. августа 2004. године)
 • Уверење Пореске управе о плаћеном доприносу за пензијско и инвалидско осигурање (са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса) издато за период обављања пољопривредне делатности
 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ