ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна Права из социјалног осигурања Права из ПИО Право на накнаду за помоћ и негу
A A A    Штампај


ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

Право на накнаду припада осигуранику или кориснику пензије код кога је због природе и тежине стања повреде или болести неопходна помоћ и нега другог лица ради задовољења основних животних потреба.

Потреба за помоћи и негом другог лица постоји када осигураник или корисник пензије постане непокретан, ако због тежине и природе трајних болести и болесног стања није способан да се самостално креће, нити да се сам храни, свлачи, облачи, као и ако је слеп.

Уз захтев за признавање овог права се прилаже:

 • Оригинал медицинске документације од лекара специјалисте о постојању потребе за помоћи и негом другог лица
 • Фотокопија личне карте
 • Назив и адреса установе социјалне заштите за смештај старих лица, ако је подносилац захтева смештен у такву установу

Ако је подносилац захтева осигураник, поред наведене, треба приложити и следећу документацију:

 • Оверену фотокопију радне књижице
 • Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган
 • Фотокопију личне карте
 • Пријаву о повреди на раду, уколико је потреба за помоћи и негом другог лица настала као последица повреде на раду
 • Доказ о већ оствареном праву код другог органа
 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ