ВестиМапа сајтаКонтактиПретрага     Изаберите језик
 Завод за социјално осигурање
  Насловна страна  О нама   Руководство
A A A     Штампај


Руководство

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Директор

Руководи, организује, обједињује и усмерава рад Завода, распоређује послове руководиоцима унутрашњих јединица, учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине; сарађује са органима државне управе, службама Владе и Народне скупштине, координира активности у процесу европских интеграција у области социјалног осигурања и сарађује са иностраним и међународним организацијама и асоцијацијама у области социјалног осигурања и правосудним органима и обавља и друге послове из делокруга Завода.

Помоћник директора

Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Сектору, остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим органима у земљи и иностранству, као и међународним организацијама и асоцијацијама у области социјалног осигурања; координира активности у процесу европских интеграција у области социјалног осигурања; врши најсложеније послове из делокруга Сектора; обавља и друге послове које одреди директор Завода.

Руководиоци група

Организују, обједињују и усмеравају рад ужих унутрашњих јединица и државних службеника у њима, распоређују послове и дају стручна упутства за рад и обављају најсложеније послове из делокруга ужих унутрашњих јединица.

 

Зоран Пановић

Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање, рођен је у Тузли (БиХ), 13. октобра 1967. године. Основну и средњу школу завршио је у Тузли. Дипломирао је на Правном факултету (кривичноправни смер) у Београду, 1992. године. Правосудни испит положио је 1998. године.

Од фебруара 1993. године до фебруара 1997. године радио је у Министарству унутрашњих послова, као инспектор за сузбијање крвних деликата.

Од фебруара 1997. године до децембра 2001. године, у Савезном министарству за рад, здравство и социјалну политику, као самостални саветник за нормативно-правне послове у области здравства и виши саветник за борачко-инвалидску заштиту, обављао је најсложеније нормативно-правне послове из тих области.


Од децембра 2001. године до фебруара 2006. године, у оквиру Сектора за борачко-инвалидску заштиту у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, као начелник Одељења за нормативно-правне, финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове обављао је најсложеније нормативне послове из области права бораца, војних инвалида и чланова њихових породица.

У периоду од фебруара 2006. године до октобра 2007. године, у Министарству рада и социјалне политике, као начелник Одељења за нормативне и студијско-аналитичке послове у Сектору за пензијско и инвалидско осигурање, бавио се питањима креирања националног система пензијског и инвалидског осигурања, као и припремању и изради нацрта закона и подазаконских аката и нацрта међународних уговора у области социјалног осигурања.

Од октобра 2007. године је на функцији директора Завода за социјално осигурање.

Учествовао је на више међународних конференција и семинара посвећених питањима старих, пензионера, инвалида и остваривању права из области социјалног осигурања. Учесник је већег броја пројеката везаних за проблеме особа са инвалидитетом.

У два мандата, као секретар и члан Комисије за нестала лица Владе СР Југославије, односно Владе Србије, активно учествује у решавању питања несталих лица и проблема чланова њихових породица.

Објавио је више стручних текстова из области пензијског и инвалидског осигурања у стручним часописима и аутор је, односно коаутор више радова из области борачко-инвалидске заштите.

Поседује знање енглеског језика и обучен је за рад на персоналном рачунару.

Ожењен је, отац троје деце.

 

Милан Нешић

Милан Нешић, помоћник директора Завода за социјално осигурање, рођен је у Варварину, 12. јула 1956. године. Основну школу и гимназију завршио је у Јагодини. Дипломирао је на Правном факултету (кривично-судски смер) у Београду, 1980. године, а правосудни испит положио 1990. године.

Од маја 1981. године до фебруара 1997. године био је запослен у Индустрији машина и трактора и, у том периоду, радио је на различитим правним пословима, као секретар ООУР и референт за нормативну делатност, а обављао је и послове заступања предузећа, руководиоца кадровске службе и директора Сектора за кадровске, опште и правне послове.


Од фебруара 1997. године, у Савезном заводу за социјално осигурање, обављао је, као самостални саветник, начелник Службе за социјално осигурање у земљи и руководилац Групе за правне и медицинске послове у Сектору за социјално осигурање у земљи, различите послове у вези са израдом и применом подзаконских аката у области пензијског и инвалидског осигурања. Бавећи се правним аспектима спровођења националног система у овој области, учествовао је у раду на доношењу прописа неопходних за спровођење Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Након 2003. године запошљава се у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Дирекција Београд где, до марта 2008. године, ради на пословима решавања о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену. Посебно се бавио институтом стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем и, у сарадњи са представницима надлежних органа, организација и институција, учествовао у утврђивању радних места на којима се примењује, као и ревизији утврђених радних места (доношење и измене и допуне правилника о њиховом утврђивању).

Од 2008. године до 2016. године обављао је дужности руководиоца Групе за примену међународних уговора у области пензијског и инвалидског осигурања у Заводу за социјално осигурање.

Служи се руским и енглеским језиком и обучен је за рад на персоналном рачунару.

Ожењен је, отац двоје деце.

 

Александра Храњец

Александра Храњец, руководилац Групе за примену међународних уговора у области здравственог осигурања, пензијског осигурања и осигурања за случај незапослености, рођена је у Београду 1972. године. Основну школу завршила у Сопоту, а средњу школу правне и биротехничке струке у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1999. године. 

Од 1999. године до 2000. године радила у општинској управи Сопот.

Од 2000. године до 2008. године, самостални стручни сарадник за примену међународних споразума у Филијали за град Београд у Републичком заводу за здравствено осигурање - бавила се питањима остваривања права на здравствену заштиту и решавања по захтевима у управном поступку, као и контролом остваривања права из здравственог осигурања – надзорник осигурања у Дирекцији РЗЗО.


Од 2008. године до 2016. године руководила Групом за примену међународних уговора у области здравственог осигурања. Током 2010. године у организацији Савета европе успешно је завшила Школу социјалне сигурности.

Поседује знање енглеског и познавање француског језика и обучена је за рад на персоналном рачунару.

Удата је, мајка двоје деце.

 

 

Гордана Дмитровић Анђелић

Гордана Дмитровић Анђелић, руководилац  Групе за опште  правне, кадровске и  финансијско-материјалне послове, рођена у Београду, 1960. године. Основну школу и гимназију завршила у Београду. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1984. године. Завршила специјалистичке студије Европског права (организоване у сарадњи са Европским универзитетским центром у Нансију) на Правном факултету у Београду, 1999. године. Државни испит положила 2004. године, као и шестомесечну обуку државних службеника "Општа питања ЕУ, однос Србије и Црне Горе и Европске уније".  

Од  1988. до  1994. године радила као референт у Сектору за опште послове у Предузећу ''Траншред –Транспорт'' у Врчину.


Од 1994. до 2001. године радила  као  руководилац Групе за опште и нормативне послове у Савезном заводу за заштиту здравља.

Од 2001. до 2004.  године у оквиру Сектора за борачко-инвалидску заштиту  Министарства за социјална питањана, начелник Оделења за управне послове.

Од 2005. до 2011. године самостални саветник у Сектору за борачко-инвалидску заштиту Министарства  рада и социјалне политике.

Од октобра 2011. године руководилац  Групе за опште правне, кадровске и  финансијско-материјалне послове у Заводу за социјално осигурање.

Служи се енглеским језиком и обучена за рад на персоналном рачунару.

Удата је  и мајка  двоје деце.

 

 
Насловна страна О нама Активности Права из осигурања Документи Јавне набавке Обрасци
Публикације Архива Галерија Услуге Корисни линкови Контакт
Creative Commons лиценца Интернет презентација ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ је лиценцирана под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија; Веб пројекат ИТЕ