VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz zdravstvenog osiguranja   Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
A A A     Štampaj


PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

Osiguranim licima koja su obavezno osigurana po osnovu zaposlenja, odnosno radnog odnosa, preduzetnicima koji obavljaju samostalnu delatnost, kao i sveštenicima i verskim službenicima, za vreme privremene sprečenosti za rad pripada pravo na naknadu zarade za vreme te sprečenosti, tzv. bolovanje.

Visina naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad iznosi 65% od osnova za naknadu zarade, a osnov predstavlja prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Osiguranom licu pripada naknada zarade u visini od 100% od osnova za naknadu u slučaju doborovоljnog davanja tkiva i organa, kao i u slučaju kada je privremena sprečenost nastala usled povrede na radu i profesionalne bolesti.

Naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad isplaćuje poslodavac za prvih 30 dana te sprečenosti. Ukoliko privremena sprečenost traje duže od 30 dana, naknada zarade od 31-og dana se isplaćuje na teret sredstаva zdravstvenog osiguranja. Ukoliko privremena sprečenost za rad traje duže od šest meseci, odnosno dvanaest meseci sa prekidima tokom prethodnih 18 kalendarskih meseci, nadležna lekarska komisija upućuje osiguranika na procenu radne sposobnosti. Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad za vreme trajanja postupka utvrđivanja radne sposobnosti osiguranika isplaćuje se na teret sredstava penzijskog i invalidskog osiguranja.

Postupak ocene zdravstvenog stanja, nalaza i mišljenja nadležne lekarske komisije, kao i upućivanje osiguranog lica na procenu radne sposobnosti regulisan je Zakonom.

Ukoliko je privremena sprečenost osiguranog lica nastupila za vreme privremenog boravka u inostranstvu, obaveštenje o nastanku privremene sprečenosti dostavlja se u skladu sa odredbama sporazuma o socijalnom osiguranju, dok opravdanost privremene sprečenosti za rad koja je kod osiguranika nastala u zemlji sa kojom nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju ceni lekarska komisija filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE