VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Dokumenti  Domaći propisi  Zdravstveno osiguranje
A A A     Štampaj


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Oblast zdravstvenog osiguranja uređena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i drugim podzakonskim aktima. Zakonom o zdravstvenom osiguranju utvrđen je krug osiguranih lica, kao i obim i sadržina prava u okviru sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja, radi obezbeđivanja socijalne sigurnosti građana Srbije.

Prava iz zdravstvenog osiguranja su: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad osiguranika i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite.

Sredstva za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja obezbeđuju se uplatom doprinosa od strane osiguranika i drugih obveznika, a koriste se, u slučaju nastanka određenog rizika, za sva osigurana lica. Na taj način se obezbeđuje primena načela solidarnosti i uzajamnosti na kojima, pored načela obaveznosti, počiva celokupni sistem socijalnog osiguranja, a shodno tome i sistem zdravstvenog osiguranja.

Zakonom je omogućeno uvođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao osiguranja kojim se može obezbediti veći obim i standard prava iz ovog osiguranja. Predviđeno je da se dobrovoljno osiguranje može organizovati kao paralelno, dodatno ili privatno zdravstveno osiguranje.

Zakoni

 Preuzmite dokument Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 Preuzmite dokument Zakon o zdravstvenom osiguranju

 Preuzmite dokument Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece trudnica i porodilja

Opšti akti

 Preuzmite dokument Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo

 Preuzmite dokument Pravilnik o cenama bolesničog dana za produžnu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

 Preuzmite dokument Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju

 Preuzmite dokument Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

 Preuzmite dokument Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

 Preuzmite dokument Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

 Preuzmite dokument Pravilnik o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana

 Preuzmite dokument Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2022. godinu

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE