VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti
A A A    Štampaj


PRAVA IZ OSIGURANЈA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Nezaposlena lica, ostvaruju određena prava u vezi sa zapošljavanjem koja su usmerena i koja imaju za krajnji cilj zapošljavanje takvog lica, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Pored ostalih, ostvaruju i pravo na slobodan izbor zanimanja i zaposlenja, da se obaveštavaju kod Nacionalne službe i agencije o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje i da besplatno koriste usluge Nacionalne službe i agencije. Ova prava se ostvaruju kod Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) koja je nosilac osiguranja po tom osnovu u Republici Srbiji, i u agencijama za zapošljavanje.

Pored napred navedenih prava, lice može obaveznim osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, obezbediti sledeća prava:

 1. novčana naknada;
 2. zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje i
 3. druga prava u skladu sa zakonom.

Sredstva za ostvarivanje ovih prava obezbeđuju se iz doprinosa za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti i iz drugih sredstava.

Zapošljavanje u inostranstvu

Zapošljavanje u inostranstvu vrši se na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem u inostranstvu koju prima Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NSZ ili agencija.

Radi omogućavanja zapošljavanja u inostranstvu Ministarstvo može da zaključi ugovor o zapošljavanju sa nadležnim organom, organizacijom ili poslodavcem iz inostranstva.

NSZ i agencija posreduju za zapošljavanje u inostranstvu i dužne su da obezbede zaštitu lica u postupku zapošljavanja u inostranstvu, koja podrazumeva najmanje jednak tretman po osnovu rada sa državljanima države zaposlenja za vreme rada i boravka u inostranstvu, kao i obezbeđivanje: - dozvola za rad i boravak u inostranstvu; - naknada troškova opštih, sanitarnih i specijalističkih zdravstvenih pregleda; - izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti; - troškova prevoza; - informisanje o uslovima života i rada u inostranstvu; - kao i informisanje o pravima i obavezama po osnovu rada; - zaključivanje ugovora o radu pre odlaska u inostranstvo i - druga ugovorena prava.

Postupak za ostvarivanje prava

O pravima nezaposlenog odlučuje se u postupku propisanom zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U prvom stepenu odlučuje nadležni organ NSZ, određen statutom, dok u drugom stepenu rešava direktor NSZ. Protiv konačnog rešenja može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Evidencije

U oblasti zapošljavanja pojedinačne evidencije vode NSZ i agencije za zapošljavanje, a centralnu vodi NSZ.

Nezaposleni se briše sa evidencije ako, bez opravdanog razloga, ne izvršava svoje obaveze, odnosno ako:

 1. se ne javi NSZ u propisanim rokovima;
 2. na zahtev NSZ ne dostavi dokaz o aktivnom traženju zaposlenja;
 3. odbije ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje;
 4. se ne javi poslodavcu kome ga uputi NSZ;
 5. odbije da utvrdi individualni plan zapošljavanja, ili se ne pridržava njegovih odredaba;
 6. odbije ili svojom krivicom napusti učešće u meri aktivne politike zapošljavanja;
 7. se ne odazove na poziv NSZ i
 8. obavlja rad bez zaključenog ugovora o radu ili ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa.

Ako postoji opravdani razlog za nejavljanje, nezaposleni je dužan da se lično javi i obavesti NSZ odmah po prestanku tog razloga.

Evidencija o nezaposlenom prestaje da se vodi ako:

 1. se odjavi sa evidencije;
 2. zasnuje radni odnos, ili započne osiguranje po drugom osnovu;
 3. postane redovan učenik, odnosno student ako je mlađi od 26 godina života;
 4. ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju ili ostvari pravo na porodičnu ili invalidsku penziju;
 5. navrši 65 godina života;
 6. postane potpuno nesposoban za rad;
 7. stupi na izdržavanje kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju dužem od šest meseci i
 8. strancu prestane odobrenje za stalni ili privremeni boravak.

Evidencija o poslodavcu sadrži podatke o nazivu, matičnom broju jedinstvenog registra, poreskom identifikacionom broju, broju zaposlenih i druge podatke potrebne za vođenje evidencije i vodi se prema sedištu poslodavca.

Nadzor nad nosiocima poslova zapošljavanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo izvršavanje, kao i nad radom NSZ i agencija.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE