VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja   Prava iz zdravstvenog osiguranja
A A A     Štampaj


PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, krug obuhvaćenih lica, način i postupak korišćenja prava, njihova sadržinа i obim, organizacija i finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja. Zakonom je određen krug lica kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje, kao i mogućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kojim se obezbeđuje veći obim i sadržina prava iz zdravstvenog osiguranja ili oslobađanje od učešća (participacije) u korišćenju zdravstvene zaštite.

Zakonom je određeno utvrđivanje prioritetnog osnova pri uvođenju lica u obavezno osiguranje (zaposlenje, obavljanje samostalne delatnosti, odnosno poljoprivredne delatnosti, odnosno obveznici uplate doprinosa). Prvi put je uveden imovinski cenzus koji omogućava da lica koja pripadaju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva lakše ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja.

Obavezno zdravstveno osiguranje obuhvata:

  1. osiguranje za slučaj bolesti i povrede van rada i
  2. osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su:

  1. pravo na zdravstvenu zaštitu;
  2. pravo na novčane naknade.

Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima postoji zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju u skladu sa zakonom, ukoliko međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije utvrđeno.

Radi ostvarivanja prava osiguranici moraju ispuniti uslov prethodnog osiguranja, odnosno moraju, u svojstvu osiguranika, navršiti staž osiguranja u trajanju od najmanje tri meseca neprekidno ili šest meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci pre početka korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U prethodno osiguranje računa se vreme od dana kada je osiguranik stekao svojstvo osiguranika i za koje je uplaćen doprinos.

Izuzetno, osiguranik ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i u slučaju ako nisu ispunjeni uslovi u pogledu prethodnog osiguranja, i to:

  1. 1) u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti;
  2. 2) u slučaju hitne medicinske pomoći i ostvarivanja pripadajućih novčanih naknada i
  3. 3) za ostvarivanje prava na naknadu zarade u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec za koji se naknada zarade isplaćuje.

Članovi porodice osiguranika ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovom da osiguranik, preko koga ostvaruju ta prava, ispunjava uslove u pogledu prethodnog osiguranja.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE