VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
A A A     Štampaj


PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osigurana lica i članovi njihovih porodica mogu ostvariti sledeća prava:

1) za slučaj starosti – starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju

2) za slučaj invalidnosti – invalidsku penziju

3) za slučaj smrti:

   − porodičnu penziju i
   − naknadu pogrebnih troškova;

4) za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – novčanu naknadu za telesno oštećenje i

5) za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica −  novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Zakonom su, do donošenja odgovarajućih propisa, utvrđena i prava na: naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje – reproduktor i Brajeva pisaća mašina.


Navedena prava se ostvaruju kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja se pokreće na zahtev osiguranika, odnosno na zahtev člana porodice za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

Zahtev se podnosi nadležnoj filijali Fonda na čijem je području osiguranik bio poslednji put osiguran. U slučaju kada je od prestanka osiguranja do podnošenja zahteva proteklo više od 12 meseci, zahtev se podnosi filijali na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Zahtev za utvrđivanje prava primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, izuzev međunarodnioh ugovora zaključenih sa državama koje su kao republike bile u sastavu SFRJ, podnosi se Direkciji Fonda u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda u Novom Sadu.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE