VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Arhiva Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2017. godina

 • 7. decembar 2017. godine

  U Zagrebu su, 5. i 6. decembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnog sprovođenja.
 • 24. novembar 2017. godine

  U Beogradu je, 23. novembra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na kojem su razmatrana pitanja i postignuti dogovori u vezi sa izmirivanjem obaveza po odštetnim zahtevima nastalih u postupku ponovnog obračuna penzija primenom člana 42. Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u odnosima prema Republici Srpskoj. Takođe, razmenjena su iskustva i gledišta i po drugim pitanjima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 21. novembar 2017. godine

  U Skoplju, 28. i 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Skoplje
 • 21. novembar 2017. godine

  U Novom Sadu 28. novembra i u Beogradu 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 17. novembar 2017. godine

  U Budimpešti je, 16. novembra 2017. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih 2016. i 2017. godine. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2018. godini (u Mađarskoj, 8. maja u Segedinu, i u Srbiji, 6. novembra u Subotici), kao i ekspertska razmena stručnjaka na nivou nosilaca penzijskog osiguranja dveju država.
 • 6. novembar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 30. oktobra do 3. novembra 2017. godine, održana treća runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Kvebeka u cilju zaključivanja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka o socijalnoj sigurnosti, na kojima je razmatran Protokol za sprovođenje Sporazuma, kao i odredbe Administrativnog sporazuma koje se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja. Nastavak pregovora za utvrđivanje Administrativnog sporazuma održaće se tokom 2018. godine.
 • 30. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu će se, 9. novembra 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
 • 25. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 24. oktobra 2017. godine, održan sastanak između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje povodom razmatranja mogućnosti pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija. Tom prilikom razmatrani su svi aspekti i elementi potrebni za uspostavljanje ovog vida saradnje i razmenjene su informacije o zakonskim uslovima neophodnim za sprovođenje medicinske rehabilitacije u obe države.
 • 23. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 16. - 20. oktobra 2017. godine, održana osma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti, pri čemu je dogovoreno da će se dvojezični obrasci utvrđivati na razgovorima u Moskvi u martu iduće godine.
 • 18. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 17. oktobra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2016. i 2017. godini, i određeni termini i mesta održavanja u 2018. i 2019. godini.
 • 16. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu 24. oktobra i u Beogradu 25. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, kao i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.
  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 5. oktobar 2017. godine

  U Podgorici su, 3. i 4. oktobra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 25. septembar 2017. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2017. godine, u organizaciji Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske (ONYF) i pod pokroviteljstvom Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (MUSS), održan seminar sa temom „Rizik dugovečnosti i socijalna sigurnost“, kome su pored učesnika iz petnaestak zemalja prisustvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Tema seminara je imala za cilj da ukaže na uticaj sve dužeg životnog veka na sistem socijalne sigurnosti, a posebno na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Podnetim referatima su analizirani različiti faktori uticaja i njihova međuzavisnost, kao što su natalitet, pol, zdravstveno stanje, uslovi života i ukazano je da se sa povećanjem životnog veka, proporcionalno povećava i dužina aktivnog perioda rada pojedinca, kao i dužina trajanja korišćenja prava.
 • 21. septembar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 18. do 20. septembra 2017. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine na kojoj je usaglašen Sporazum između Republike Srbije i Narodne Republike Kine o socijalnoj sigurnosti i postignuta saglasnost da se razmene Nacrti administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje.
 • 18. septembar 2017. godine

  U Boru 3. oktobra i u Beogradu 4. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bor
  Plakat, Beograd
 • 18. septembar 2017. godine

  3. oktobra u Gracu i 5. oktobra 2017. godine u Beču, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Grac
  Plakat, Beč
 • 15. septembar 2017. godine

  U Skoplju su, 13. i 14. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Makedonije u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnoj primeni.
 • 11. septembar 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 4. do 8. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Rumunije na kojima su razmatrani dvojezični obrasci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i porodičnih davanja, u cilju priprema za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 • 5. septembar 2017. godine

  19. septembra 2017. godine, u Nišu i 20. i 21. septembra u Beogradu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Niš
  Plakat, Beograd
 • 3. jul 2017. godine

  U Sarajevu su, u periodu od 29. juna do 1. jula 2017. godine, održani 9. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Na tim susretima razmatrana su pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i postignuti određeni dogovori u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava iz ove oblasti, primenom bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.
 • 22. jun 2017. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 15. jun 2017. godine

  U Zagrebu su, 13. i 14. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnijeg sprovođenja.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 07. do 09. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu 29. juna i u Vranju 30. juna 2017. godine održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Vranje
 • 15. maj 2017. godine

  U Atini su, u periodu od 9. do 11. maja 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Grčke, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje.
 • 28. april 2017. godine

  16. i 17. maja u Tuzli će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i iinvalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Tuzla
 • 24. april 2017. godine

  U Zagrebu, 9. maja, i u Osijeku 10. maja 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Osijek
 • 24. april 2017. godine

  U Segedinu će se, 9. maja 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 10. april 2017. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 3. do 7. aprila 2017. godine, održana druga runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Kvebeka u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti.
 • 3. april 2017. godine

  U Beogradu su, 30. i 31. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Na razgovorima su razmatrani problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i, u cilju njegove efikasne primene, postignuti dogovori o načinu postupanja u konkretnim slučajevima.
 • 27. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 23. i 24. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 20. mart 2017. godine

  U Kragujevcu 4. aprila i u Beogradu 5. aprila 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt - PVA), primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Kragujevac
  Plakat, Beograd
 • 14. mart 2017. godine

  22. i 23. marta 2017. godine, u Hamburgu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Hamburg
 • 1. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 27. i 28. februara 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske za zaključivanje Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti. Uporedo sa pregovorima, održan je i sastanak Mešovite komisije na kojem su usaglašena međusobna dugovanja i potraživanja po osnovu obračuna troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dinamika izmirivanja međusobnih obaveza.
 • 26. januar 2017. godine

  Dana 26. januara 2017. godine, Ambasador Republike Austrije u Beogradu, gospodin dr Johannes Eigner svečano je, u prostorijama ambasade, upriličio uručenje odlikovanja Zlatnog ordena za zasluge prema Republici Austriji, gospodinu Milošu Nikaču, dugogodišnjem pomoćniku direktora Zavoda za socijalno osiguranje, u penziji.
  Ovo izuzetno vredno priznanje predsednika Republike Austrije dodeljeno je na osnovu inicijative pokrenute od strane Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), za dugogodišnji doprinos unapređenju saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između Republike Srbije i Republike Austrije.
  Svoju bogatu profesionalnu karijeru gospodin Nikač je započeo februara 1977. godine u Savezu zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije, odnosno zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, koju je nastavio radom u Zavodu za socijalno osiguranje sve do 11. septembra 2016. godine, kada je otišao u penziju.
 • 2016. godina

 • 15. decembar 2016. godine

  U Pragu su, 7. i 8. decembra 2016. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Češke Republike, u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Češke Republike o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i, u cilju njegove efikasne primene, postignuti su dogovori o načinu postupanja.
 • 14. decembar 2016. godine

  U Pekingu su, od 7. do 8. decembra 2016. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Narodne Republike Kine o Sporazumu o socijalnoj sigurnosti. Tom prilikom dve strane izvršile su prezentacije svojih sistema socijalne sigurnosti i utvrdile naredne korake neophodne za zaključivanje sporazuma .
 • 28. novembar 2016. godine

  U Beču je, 24. i 25. novembra 2016. godine, u organizaciji Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (PVA - Pensionsversicherungsanstalt), održan Međunarodni simpozijum pod nazivom „Izazovi obaveznog socijalnog osiguranja – uticaj 4. industrijske revolucije na evropske socijalne/penzijske sisteme”.
 • 21. novembar 2016. godine

  U Moskvi je, u periodu od 14. - 18. novembra 2016. godine, održana sedma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Nacrta sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti.
 • 2. novembar 2016. godine

  U Skoplju, 9. i 10. novembra 2016. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Makedonije primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Skoplje
 • 31. oktobar 2016. godine

  U Beogradu su, u periodu od 24. - 27. oktobra 2016. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Kvebeka u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti.
 • 25. oktobar 2016. godine

  U Beogradu je, 12. oktobra 2016. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanih 2015. i 2016. godine.
  Pored pozitivne ocene organizacije i postignutih rezultata na Međunarodnim savetodavnim danima, dogovoreni su i termini njihovog održavanja u 2017. i 2018. godini (2017. godine: u Hrvatskoj, 9. maja u Zagrebu i 10 maja u Osijeku, a u Srbiji, 3. oktobra u Boru i 4. oktobra u Beogradu; 2018. godine: u Hrvatskoj, 8. maja u Zagrebu i 10. maja u Splitu, a u Srbiji, 2. oktobra u Bačkoj Palanci i 3. oktobra u Beogradu).
 • 24. oktobar 2016. godine

  U Beču je, 18. i 19. oktobra 2016. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa austrijskim Zavodom za penzijsko osiguranje – PVA, u vezi sa održavanjem Međunarodnih savetodavnih dana nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na sastanku su analizirani postignuti rezultati održanih savetovanja u 2015. i 2016. godini, razmotreni problemi i pitanja koja se pojavljuju u organizaciji i sprovođenju savetovanja i postignuti su određeni dogovori o daljim aktivnostima na tom planu.
 • 20. oktobar 2016. godine

  U Somboru će se, 3. novembra 2016. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Sombor
 • 18. oktobar 2016. godine

  25. oktobra u Šapcu i 26. oktobra 2016. godine u Beogradu će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i iinvalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, , Šabac
  Plakat,Beograd
 • 14. oktobar 2016. godine

  U Podgorici, 28. oktobra 2016. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Podgorica
 • 27. septembar 2016. godine

  U Dornbirnu, 11. oktobra, i u Beču, 13. oktobra 2016. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, , Dornbirn
  Plakat, Beč
 • 21. septembar 2016. godine

  U Beogradu je 19. septembra 2016. godine, održana međunarodna Konferencija "Izazovi pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji", u organizaciji Ambasade Republike Austrije i uz podršku Zavoda za socijalno osiguranje. Konferenciju je otvorio gospodin Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz učešće srpskih i austrijskih eksperata, kao i eksperata Evropske unije u vezi sa pitanjima kretanja radnika, socijalne politike i zapošljavanja. Na konferenciji su se u okviru tri panel diskusije razmatrali izazovi pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji iz ugla parlamenata, sindikata i socijalnog osiguranja, uz prisustvo preko 80 predstavnika različitih institucija Republike Srbije koje se bave ovim pitanjima.
 • 20. septembar 2016. godine

  U Sremskoj Mitrovici, 4. oktobra, i u Beogradu 5. oktobra 2016. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Sremska Mitrovica
  Plakat, Beograd
 • 15. septembar 2016. godine

  U organizaciji Ambasade Republike Austrije, uz podršku Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije, 19. septembra 2016. godine, u Beogradu (Klub poslanika, Tolstojeva 2), sa početkom u 09:00 časova, održaće se međunarodna Konferencija na temu „Izazovi pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji“. Tematske oblasti, koje obuhvataju izazove pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji iz perspektive parlamenata, sindikata i socijalnog osiguranja, biće obrađene putem uvodnih izlaganja, referata i diskusija od strane visokih zvaničnika i eksperata Republike Austrije, EU i Republike Srbije.
 • 02. septembar 2016. godine

  U Kruševcu će se, 20. septembra, i u Beogradu 21. i 22. septembra 2016. godine, održati Internacionalni dani razgovora u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na kojima će stručna lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije i nemačkih nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između SFR Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Kruševac
  Plakat, Beograd
 • 20. jun 2016. godine

  U Beogradu su, 15. i 16. juna 2016. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i, u cilju njegove efikasne primene, postignuti dogovori o načinu postupanja u konkretnim slučajevima.
 • 2. jun 2016. godine

  U Beogradu će se, 23. juna 2016. godine, održati Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na danima će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat
 • 25. april 2016. godine

  U Rimu su, u periodu od 20. do 22. aprila 2016. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije - Zavoda za sociajalno osiguranje, i organa za vezu Republike Italije - Nacionalnalnog institut za socijalno osiguranje (Instituto nazionale della Previdenza Sociale), u vezi sa sprovođenjem Konvencije o socijalnnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Na razgovorima su razmotreni problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Konvencije i postignuti dogovori koji će doprineti njenoj efikasnijoj primeni.
 • 15. april 2016. godine

  U Beogradu su, 13. i 14. aprila 2016. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmotrile sve aspekte u vezi sa mogućnostima za uvođenje elektronske razmene podataka i dogovorile načine postupanja po spornim i otvorenim pitanjima u postupku sprovođenja Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja.
 • 6. april 2016. godine

  U Kruševcu će se, 19. aprila i u Beogradu 20. aprila 2016. godine, održati Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na danima će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Kruševac
  Plakat, Beograd
 • 31. mart 2016. godine

  U Beogradu su, 30. marta 2016. godine, Zavod za socijalno osiguranje i Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine potpisali Protokol o regulisanju međusobnih obaveza po osnovu namirenja odštetnih zahteva u primeni člana 42. Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju kojim se regulišu način i rokovi izmirenja međusobnih potraživanja između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 27. januar 2016. godine

  U Beogradu je, 26. januara 2016. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje sa Nacionalnim zavodom za penzijsko osiguranje Mađarske, na kome su razmatrani rezultati u vezi sa Međunarodnim danima savetovanja održanim u Republici Srbiji i Mađarskoj u 2015. godini i utvrđeni termini i mesta održavanja ovih dana u 2016. i 2017. godini. Dogovorena je dalja saradnja u oblasti razmene eksperata nosilaca penzijskog osiguranja i prihvaćena inicijativa srpske strane za zaključivanje Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog osiguranja.

 • 2015. godina

 • 28. decembar 2015. godine

  U Beogradu su, 22. decembra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine - Republike Srpske, u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su Zavod za socijalno osiguranje i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske potpisali Protokol o regulisanju međusobnih obaveza po osnovu namirenja odštetnih zahteva u primeni člana 42. Sporazuma, kojim se regulišu način i rokovi izmirenja međusobnih potraživanja između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.
 • 16. decembar 2015. godine

  U Landshutu je, 9. decembra 2015. godine održan radni sastanak Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih dana razgovora između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke održanih u 2014. i 2015. godini, i određeni su termini održavanja u 2016. i 2017. godini (2016. godine u Nemačkoj, 8. i 9. marta u Frankfurtu, u Srbiji, 20. septembra u Kruševcu, 21. i 22. septembra u Beogradu; 2017. godine u Nemačkoj, 21. i 22. marta u Hamburgu, u Srbiji 19. septembra u Nišu, 20. i 21. septembra u Beogradu).
 • 16. novembar 2015. godine

  U Bonu su, 11. i 12. novembra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je usaglašavano stanje obračuna stvarnih i paušalnih troškova zdravstvene zaštite i postignuti su dogovori o načinu postupanja u vezi sa spornim i otvorenim pitanjima koja se pojavljuju u primeni Sporazuma.
 • 30. oktobar 2015. godine

  U Podgorici su, 27. i 28. oktobra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima razmotreni su problemi i pitanja koja se pojavljuji u primeni Sporazuma i postignuti dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 19. oktobar 2015. godine

  U Subotici će se, 3. novembra 2015. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Plakat, Subotica
 • 12. oktobar 2015. godine

  U Ljubljani su, 6. i 7. oktobra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o promenama u nacionalnim zakonodavstvima i razmotrile niz pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja u vezi sa kojima su postignuti dogovori o jedinstvenom načinu postupanja.
 • 5. oktobar 2015. godine

  U Beogradu će se, 20. i 21. oktobra 2015. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i iinvalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
 • 29. septembar 2015. godine

  U Kanberi su, od 22. do 25. septembra 2015. godine, održani pregovori nadležnih organa Republike Srbije i Australije u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti. Na pregovorima je tekst Sporazuma u potpunosti usaglašen i parafiran.
 • 21. septembar 2015. godine

  U Beogradu su, 17. i 18. septembra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o promenama u nacionalnim zakonodavstvima i iskustva na planu međunarodnih aktivnosti. Razmatrani su i svi aspekti u vezi sa primenom Sporazuma dveju država o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti dogovori o načinu postupanja u vezi sa spornim i otvorenim pitanjima.
 • 29. septembar 2015. godine

  U Tuhelјskim Toplicama - Zagreb, su 24. i 25. septembra 2015. godine, održani VII tradicionalni susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Na tim susretima razmatrana su pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i postignuti određeni dogovori u cilјu efikasnijeg ostvarivanja prava iz ove oblasti, primenom bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.
 • 28. septembar 2015. godine

  U Novom Sadu, 6. oktobra, i u Beogradu, 7. oktobra 2015. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 11. septembar 2015. godine

  U Brčkom su, u periodu od 08. do 10. septembra 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između dveju država o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatrano stanje međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu naknade troškova zdravstvene zaštite i razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma, u vezi sa kojima su postignuti odgovarajući dogovori koji će omogućiti njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 8. septembar 2015. godine

  U Šapcu, 22. septembra i u Beogradu, 23. i 24. septembra 2015. godine, održaće se međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na tim razgovorima će stručna lica Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije i nemačkih nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja, davati odgovore i savete zainteresovanim licima, u vezi sa ostvarivanjem prava iz ove oblasti, primenom Sporazuma između Savezne Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Šabac
  Plakat, Beograd
 • 6. jul 2015. godine

  U Beču su, u periodu od 30. juna do 2. jula 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Austrije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti. Na razgovorima je razmatrana tekuća problematika i, s tim u vezi, su postignuti odgovarajući dogovori u cilju efikasnog sprovođenja Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja. Dve strane su dogovorile konkretne aktivnosti i rokove u vezi nastavka saradnje na polju elektronske razmene podataka.
 • 9. jun 2015. godine

  U Beogradu su, 2. i 3. juna 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hravatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima razmotreni su problemi i otvorena pitanja koja se pojavlјuji u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 21. maj 2015. godine

  U Beogradu je, 20. maja 2015. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa austrijskim Zavodom za penzijsko osiguranje, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih dana savetovanja, održanih u 2014. godini. Pored pozitivne ocene organizacije i postignutih rezultata na Međunarodnim danima savetovanja, dogovoreni su i termini njihovog održavanja u 2016. godini (Srbija, 19. april Kruševac i 20. april Beograd, Austrija, Dorbirn 11. oktobar i Beč 13. oktobar).
 • 4. maj 2015. godine

  U Luksemburgu su, 28. i 29. aprila 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Velikog Vojvodstva Luksemburg u vezi sa primenom Sporazuma između dveju zemalјa u oblasti socijalne sigurnosti.
  Na razgovorima su šefovi delegacija potpisali Dogovor o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike Srbije, koji će biti na snazi od 1. juna 2015. godine. Takođe, izvršena je dopuna postojećih obrazaca u oblasti zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 29. april 2015. godine

  U Beogradu su, u periodu od 21. do 23. aprila 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotreni problemi i otvorena pitanja koja se javlјaju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti dogovori koji će doprineti njegovom efikasnijem sprovođenju.
 • 28. april 2015. godine

  U Sisku će se, 12. maja, i u Zagrebu 13. maja 2015. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Sisak
  Plakat, Zagreb
 • 24. april 2015. godine

  U Segedinu će se, 5. maja 2015. godine, održati Mađarsko - srpski savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 14. april 2015. godine

  U Beogradu su, 8. i 9. aprila 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Makedonije u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je usaglašeno stanje obračuna stvarnih i paušalnih troškova zdravstvene zaštite i postignuti dogovori o načinu postupanja u vezi sa spornim i otvorenim pitanjima koja se pojavljuju u primeni Sporazuma.
 • 07. april 2015. godine

  U Šapcu će se, 21. aprila, i u Beogradu 22. aprila 2015. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Šabac
  Plakat, Beograd
 • 30. mart 2015. godine

  U Ljubljani su 24. i 25. marta 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 26. februar 2015. godine

  U Beogradu su, 24. februara 2015. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja, na kojima su šefovi delegacija parafirali tekst Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga, koji stupa na snagu 1. maja 2015. godine. Na razgovorima su postignuti i konkretni dogovori o načinu postupanja u vezi sa spornim i otvorenim pitanjima koja se pojavljuju u primeni bilateralnog Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja.
 • 23. februar 2015. godine

  U Moskvi je, od 10. do 13. februara 2015. godine, održana peta runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije u cilju utvrđivanja teksta i zaključivanja Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti.
 • 29. januar 2015. godine

  U Budimpešti je, 27. januara 2015. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Nacionalnim zavodom za penzijsko osiguranje Mađarske, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih dana razgovora i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih 2014. godine. Pored pozitivne ocene organizacije i postignutih rezultata na Međunarodnim danima razgovora, dogovoreni su i termini njihovog održavanja u 2015. godinu. (u Mađarskoj, 5. maja u Segedinu, a u Srbiji, 3. novembra u Subotici).

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE