VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Arhiva Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2018. godina

 • 27. decembar 2018. godine

  01. januara 2019. godine na snagu stupa Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 11. oktobra 2010. godine, u Beogradu (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 13/10 od 27. decembra 2010. godine), kao i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, u odnosima između Srbije i Švajcarske, prestaje da važi Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju od 8. juna 1962. godine u verziji dodatne Konvencije od 9. jula 1982. godine (Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/63 i 12/84).
 • 17. decembar 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 10. do 14. decembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu i nadležnih nosilaca Republike Srbije i Kvebeka, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca u cilju stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 5. decembar 2018. godine

  U Beogradu su, 5. decembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je zaključen novi Dogovor o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji će biti u primeni od 1. januara 2019. godine, a postignuta je i saglasnost da se intenzivira saradnja na realizaciji elektronske razmene podataka u vezi sa obračunom troškova zdravstvene zaštite.

 • 26. novembar 2018. godine

  4. decembra 2018. godine u Beogradu će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
 • 22. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, od 20. do 22. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Italije u vezi sa primenom Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, na kojima su razmatrana otvorena pitanja i problemi koji se pojavljuju u primeni i dogovorena dalja saradnja u ovim oblastima.
 • 16. novembar 2018. godine

  U Beču je, 15. i 16. novembra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt), povodom pitanja uvođenja elektronske razmene podataka između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Pored toga, predmet sastanka bilo je i pitanje pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija.
 • 8. novembar 2018. godine

  U Beogradu su, 6. i 7. novembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatrano stanje međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu naknade troškova zdravstvene zaštite, kao i sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i s tim u vezi su postignuti dogovori o daljim merama koje je potrebno preduzeti u cilju stvaranja uslova za njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 26. oktobar 2018. godine

  U Pekingu su, u periodu od 23. do 25. oktobra 2018. godine, održani pregovori između nadležnih ministarstava Republike Srbije i Narodne Republike Kine o zaključivanju Administrativnog dogovora za sprovođenje Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Tom prilikom dve strane su u potpunosti usaglasile i parafirale tekst administrativnog dogovora i istovremeno dogovorile nastavak razgovora u 2019. godini u Beogradu, na kojima će se utvrditi i usaglasiti dvojezični obrasci potrebni za primenu sporazuma i administrativnog dogovora i razmotriti i druga pitanja od značaja za sprovođenje sporazuma.
 • 25. oktobar 2018. godine

  U Ljubljani su, 23. i 24. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pitanja obračuna troškova zdravstvene zaštite nastali primenom Sporazuma i analizirane su sprovedene aktivnosti u vezi sa stvaranjem potrebnih uslova za zakljiučivanje dogovora o elektronskoj razmeni podataka u oblasti zdravstvenog osiguranja, i s tim u vezi postignuti su odgovarajući dogovori koji treba da doprinesu efikasnijoj primeni Sporazuma i lakšem i potpunijem ostvarivanju prava osiguranika.
 • 22. oktobar 2018. godine

  U Subotici će se, 6. novembra 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Subotica
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu su, 17. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je, pored problema i otvorenih pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja razmatrana i elektronska razmena podataka, i s tim u vezi postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 18. oktobar 2018. godine

  U Beogradu je, 16. i 17. oktobra 2018. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa Zavodom za penzijsko osiguranje Austrije, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja održanih u 2017. i 2018. godini, kao i rezultati razmene ekspertskih poseta u 2017. i 2018. godini.
  Imajući u vidu da su ostvareni dobri rezultati zaključeno je da i ubuduće treba nastaviti sa organizacijom oba događaja u istim terminima, s tim u vezi, na sastanku su dogovorena mesta i termini održavanja za 2019. i 2020. godini.
 • 15. oktobar 2018. godine

  U Bijelom Polju 23. oktobra i u Podgorici 24. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijelo Polje i Podgorica
 • 12. oktobar 2018. godine

  U Zagrebu je, 11. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na kome su razmatrani rezultati Međunarodnih savetodavnih dana između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, održanih u 2017. i 2018. godini, i određeni termini i mesta održavanja ovih dana u 2019. i 2020. godini.
  Istovremeno, na sastanku su razmenjene i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja dveju država ugovornica.
 • 10. oktobar 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 9. oktobra 2018. godine, održan radni sastanak predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Instituta za rehabilitaciju „Selters“ Mladenovac, Banje „Merkur“ Vrnjačka Banja, Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ Čigota i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, u cilju razmatranja mogućnosti za zaključivanje dogovora da se, za potrebe Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, u rehabilitacionim centrima Republike Srbije pruže usluge medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 4. oktobar 2018. godine

  U Podgorici su, 2. i 3. oktobra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji omogućavaju njegovo efikasnije sprovođenje i primenu.
 • 24. septembar 2018. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2018. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Magyar Államkincstár), organizovan tradicionalni, osmi seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Rad i penzija - postepeno i prevremeno penzionisanje“.

  Predavači su bili renomirani stručnjaci nekoliko univerziteta, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Iznetim prezentacijama razmatrana su pitanja vezana za delimično i prevremeno penzionisanje, i analizirani faktori koji podstiču raniji odlazak u penziju i povlačenje sa tržišta rada u odnosu na faktore koji utiču na produženje radnog veka. Takođe, analizirane su mere koje države, odnosno penzijski fondovi moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 130 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
 • 21. septembar 2018. godine

  U Bačkoj Palanci 2. oktobra i u Beogradu 3. oktobra 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bačka Palanka
  Plakat, Beograd
 • 20. septembar 2018. godine

  U Beogradu su, 18. i 19. septembra 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na kojima je razmatrana mogućnost uvođenja elektronske razmene podataka između nadležnih nosilaca dveju zemalja.
 • 12. septembar 2018. godine

  U Berlinu je, 10. i 11. septembra 2018. godine, u organizaciji Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung Bund), održan 11. Evropski kolokvijum, sa temom „Osiguranje za slučaj starosti na radnom mestu u budućnosti“. Kolokvijumu je prisustvovalo 119. učesnika iz 25. evropskih zemalja. U okviru druge sesije, učešće na kolokvijumu uzeli su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, sa temom „Tehnološke promene – očuvanje penzijskog sistema Republike Srbije“.
 • 5. septembar 2018. godine

  18. i 19. septembra 2018. godine, u Novom Sadu i 20. septembra 2018. godine u Beogradu održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 26. jun 2018. godine

  U Beogradu su, od 21. do 23. juna 2018. godine, održani 10. jubilarni, susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFR Jugoslavije, u organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za socijalno osiguranje. Gosti ovih susreta su bili i direktori fondova penzijskog osiguranja Austrije, Nemačke i Mađarske.

  Pored uobičajenih pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, koja se tiču sprovođenja sporazuma o socijalnom osiguranju, preračuna penzija, elektronske razmene podataka, na susretima je razmatrana i centralna tema pod nazivom „Naplata potraživanja po osnovu neosnovane isplate penzija, posebno od dužnika sa prebivalištem u inostranstvu“.

  Domaćin sledećih susreta, koji će se održati 2019. godine, je Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije.
 • 15. jun 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 11. do 14. juna 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Grčke, na kojima je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca u cilju stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Аdministrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 5. jun 2018. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 28. maja do 1. juna 2018. godine, održana četvrta runda pregovora između delegacija Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka o zaključivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Ugovora, Administrativnog dogovora i Protokola za primenu Ugovora. Dve delegacije su dogovorile da se do kraja 2018. godine u Republici Srbiji održe razgovori organa za vezu u cilju utvrđivanja dvojezičnih obrazaca za primenu Ugovora.
 • 4. jun 2018. godine

  12. juna 2018. godine, u Vranju, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Vranje
 • 31. maj 2018. godine

  U Beču je od 29. do 30. maja 2018. godine, u organizaciji Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (PVA - Pensionversicherunganstalt), održana međunarodna konferencija pod nazivom ''Korisnička podrška u doba modernih medija'', na kojoj je učestvovalo preko 100 predstavnika različitih institucija socijalnog osiguranja, iz 12 država Evrope, kao i predstavnici velikih austrijskih kompanija koje se bave modernim medijima i pružanjem usluga digitalizacije. U radu konferencije učestvovali su i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Putem prezentacija i panel diskusije razmatran je uticaj digitalnih tehnologija i modernih medija na podršku klijentima, sa prednostima koje takvo povezivanje donosi i postignuta je opšta saglasnost o njihovom brzom i nezaustavljivom razvoju i primeni i u sferi socijalnih davanja.
 • 18. maj 2018. godine

  U Berlinu su, 15. i 16. maja 2018. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrana pravna i proceduralna pitanja primene odredaba Sporazuma u cilju iznalaženja stručnih i praktičnih rešenja koja treba da omoguće njegovu efikasniju primenu, u interesu osiguranika i korisnika prava obe strane.
 • 9. maj 2018. godine

  22. maja u Bijeljini će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bijeljina
 • 27. april 2018. godine

  U organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje Republike Turske (SGK), u Ankari je, 25. i 26. aprila 2018. godine, održan 7. Međunarodni simpozijum u oblasti socijalnog osiguranja pod nazivom „Migracije i socijalno osiguranje“, koji je okupio predavače, paneliste i učesnike iz 21 države Evrope, Azije i Afrike, iz institucija socijalnog osiguranja, na kojem su učešće uzeli i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje. Razmotreno je pitanje azilanata i migranata iz Sirije i uticaj na ekonomske, socijalne i druge prilike država u kojima azilanti borave i kroz koje prolaze, kao i tema upućivanja radnika migranata na rad u druge zemlje (detašman).
 • 25. april 2018. godine

  U Beogradu je, 24. aprila 2018. godine, održana međunarodna Konferencija "Austrijska iskustva sa uredbom 883 EU i Poglavlje 2 (Sloboda kretanja radne snage u EU) u procesu pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji", u organizaciji Ambasade Republike Austrije i uz podršku Zavoda za socijalno osiguranje. Konferenciju je otvorio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz učešće srpskih i austrijskih eksperata na panel diskusijama u vezi sa slobodom kretanja radne snage u EU i posledicama na tržište rada i sisteme socijalnog osiguranja, uz prisustvo preko 50 predstavnika različitih institucija Republike Srbije koje se bave ovim pitanjima.
 • 20. april 2018. godine

  U Zagrebu 8. maja i u Splitu 10. maja 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Split
 • 20. april 2018. godine

  U Segedinu će se, 8. maja 2018. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 16. april 2018. godine

  U periodu od 11. do 13. aprila 2018. godine obavljena je poseta delegacije Republike Srbije rehabilitacionim centrima i sektorima za veštačenje Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije u cilju upoznavanja sa medicinskim standardima i procedurama rehabilitacionih centara, kako bi se sagledale mogućnosti naših medicinskih ustanova i rehabilitaconih centara da pruže usluge prevencije i rehabilitacije austrijskim osiguranicima i penzionerima.
 • 10. april 2018. godine

  U Novom Sadu 17. aprila i u Beogradu 18. aprila 2018. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 2. april 2018. godine

  Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu 28. oktobra 2016. godine, stupio je na snagu 1. aprila 2018. godine, čime je prestao da važi Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja, koji je bio na snazi od 1. decembra 1976. godine. Sporazum predstavlja standardni međunarodni ugovor u oblasti socijalnog osiguranja i njime su, pored zdravstvenog osiguranja obuhvaćene i oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i porodičnih davanja. U toku je rad na utvrđivanju dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma.
 • 2. april 2018. godine

  U Moskvi je, u periodu od 26. do 29. marta 2018. godine, održana deveta runda pregovora između delegacija nadležnih ministarstava, organa za vezu i nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Ruske Federacije na kojoj je parafiran tekst Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine, tekst Protokola organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma i utvrđena sadržina dvojezičnih obrazaca za sprovođenje Sporazuma.
 • 19. mart 2018. godine

  U Parizu je, u periodu od 13. do 15. marta 2018. godine, održana šesta runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske na kojima je usaglašen tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. mart 2018. godine

  U Beogradu su, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, nakon višegodišnje pauze, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u vezi sa sprovođenjem Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Francuske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmenjene informacije o zakonodavstvima dveju država i organizacionoj strukturi institucija socijalnog osiguranja. Takođe su razmatrani i različiti problemi i pitanja koja se pojavljuju u praksi, a odnose se na način popunjavanja dvojezičnih obrazaca, primenu instituta opcije, potvrđivanje perioda osiguranja itd. Postignuti su i odgovarajući dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Opšte konvencije i, u tom smislu, budući novi vidovi saradnje između institucija socijalnog osiguranja.
 • 2017. godina

 • 7. decembar 2017. godine

  U Zagrebu su, 5. i 6. decembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnog sprovođenja.
 • 24. novembar 2017. godine

  U Beogradu je, 23. novembra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, na kojem su razmatrana pitanja i postignuti dogovori u vezi sa izmirivanjem obaveza po odštetnim zahtevima nastalih u postupku ponovnog obračuna penzija primenom člana 42. Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u odnosima prema Republici Srpskoj. Takođe, razmenjena su iskustva i gledišta i po drugim pitanjima u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 21. novembar 2017. godine

  U Skoplju, 28. i 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Skoplje
 • 21. novembar 2017. godine

  U Novom Sadu 28. novembra i u Beogradu 29. novembra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 17. novembar 2017. godine

  U Budimpešti je, 16. novembra 2017. godine održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, na kome je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih 2016. i 2017. godine. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2018. godini (u Mađarskoj, 8. maja u Segedinu, i u Srbiji, 6. novembra u Subotici), kao i ekspertska razmena stručnjaka na nivou nosilaca penzijskog osiguranja dveju država.
 • 6. novembar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 30. oktobra do 3. novembra 2017. godine, održana treća runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Kvebeka u cilju zaključivanja Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka o socijalnoj sigurnosti, na kojima je razmatran Protokol za sprovođenje Sporazuma, kao i odredbe Administrativnog sporazuma koje se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja. Nastavak pregovora za utvrđivanje Administrativnog sporazuma održaće se tokom 2018. godine.
 • 30. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu će se, 9. novembra 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Novi Sad
 • 25. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 24. oktobra 2017. godine, održan sastanak između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje povodom razmatranja mogućnosti pružanja usluga medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima penzija. Tom prilikom razmatrani su svi aspekti i elementi potrebni za uspostavljanje ovog vida saradnje i razmenjene su informacije o zakonskim uslovima neophodnim za sprovođenje medicinske rehabilitacije u obe države.
 • 23. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 16. - 20. oktobra 2017. godine, održana osma runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Ruske Federacije, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma i Administrativnog sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti, pri čemu je dogovoreno da će se dvojezični obrasci utvrđivati na razgovorima u Moskvi u martu iduće godine.
 • 18. oktobar 2017. godine

  U Beogradu je, 17. oktobra 2017. godine, održan radni sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja i Nemačkog penzijskog osiguranja Bavarska Jug, na kome su razmatrani rezultati Internacionalnih dana savetovanja između nadležnih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, održanih u 2016. i 2017. godini, i određeni termini i mesta održavanja u 2018. i 2019. godini.
 • 16. oktobar 2017. godine

  U Novom Sadu 24. oktobra i u Beogradu 25. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, kao i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.
  Plakat, Novi Sad
  Plakat, Beograd
 • 5. oktobar 2017. godine

  U Podgorici su, 3. i 4. oktobra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 25. septembar 2017. godine

  U Budimpešti je 21. septembra 2017. godine, u organizaciji Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske (ONYF) i pod pokroviteljstvom Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (MUSS), održan seminar sa temom „Rizik dugovečnosti i socijalna sigurnost“, kome su pored učesnika iz petnaestak zemalja prisustvovali i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.
  Tema seminara je imala za cilj da ukaže na uticaj sve dužeg životnog veka na sistem socijalne sigurnosti, a posebno na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Podnetim referatima su analizirani različiti faktori uticaja i njihova međuzavisnost, kao što su natalitet, pol, zdravstveno stanje, uslovi života i ukazano je da se sa povećanjem životnog veka, proporcionalno povećava i dužina aktivnog perioda rada pojedinca, kao i dužina trajanja korišćenja prava.
 • 21. septembar 2017. godine

  U Beogradu je, u periodu od 18. do 20. septembra 2017. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Narodne Republike Kine na kojoj je usaglašen Sporazum između Republike Srbije i Narodne Republike Kine o socijalnoj sigurnosti i postignuta saglasnost da se razmene Nacrti administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje.
 • 18. septembar 2017. godine

  U Boru 3. oktobra i u Beogradu 4. oktobra 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Bor
  Plakat, Beograd
 • 18. septembar 2017. godine

  3. oktobra u Gracu i 5. oktobra 2017. godine u Beču, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i austrijskih nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Grac
  Plakat, Beč
 • 15. septembar 2017. godine

  U Skoplju su, 13. i 14. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Makedonije u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnoj primeni.
 • 11. septembar 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 4. do 8. septembra 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Rumunije na kojima su razmatrani dvojezični obrasci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i porodičnih davanja, u cilju priprema za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.
 • 5. septembar 2017. godine

  19. septembra 2017. godine, u Nišu i 20. i 21. septembra u Beogradu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Niš
  Plakat, Beograd
 • 3. jul 2017. godine

  U Sarajevu su, u periodu od 29. juna do 1. jula 2017. godine, održani 9. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na teritoriji bivše SFR Jugoslavije. Na tim susretima razmatrana su pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i postignuti određeni dogovori u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava iz ove oblasti, primenom bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.
 • 22. jun 2017. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 15. jun 2017. godine

  U Zagrebu su, 13. i 14. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Hrvatske u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i sporna pitanja koja se pojavljuju u vezi sa primenom Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori u cilju njegovog efikasnijeg sprovođenja.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu su, u periodu od 07. do 09. juna 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima su razmatrani problemi i otvorena pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja i postignuti su dogovori koji će doprineti njegovoj efikasnijoj primeni.
 • 12. jun 2017. godine

  U Beogradu 29. juna i u Vranju 30. juna 2017. godine održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Makedonije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Makedonije, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Vranje
 • 15. maj 2017. godine

  U Atini su, u periodu od 9. do 11. maja 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Grčke, na kojima su usaglašeni i parafirani tekstovi Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje.
 • 28. april 2017. godine

  16. i 17. maja u Tuzli će se održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za penzijsko i iinvalidsko osiguranje Republike Srpske i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Tuzla
 • 24. april 2017. godine

  U Zagrebu, 9. maja, i u Osijeku 10. maja 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Hrvatske, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju.

  Plakat, Zagreb
  Plakat, Osijek
 • 24. april 2017. godine

  U Segedinu će se, 9. maja 2017. godine, održati Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske, u oblasti penzijskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za penzijsko osiguranje Mađarske, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Segedin
 • 10. april 2017. godine

  U Kvebeku je, u periodu od 3. do 7. aprila 2017. godine, održana druga runda pregovora između nadležnih organa Republike Srbije i Kvebeka u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između dve zemlje o socijalnoj sigurnosti.
 • 3. april 2017. godine

  U Beogradu su, 30. i 31. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Na razgovorima su razmatrani problemi i pitanja koja se javljaju u primeni Sporazuma u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i, u cilju njegove efikasne primene, postignuti dogovori o načinu postupanja u konkretnim slučajevima.
 • 27. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 23. i 24. marta 2017. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju u primeni Sporazuma i postignuti odgovarajući dogovori koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje.
 • 20. mart 2017. godine

  U Kragujevcu 4. aprila i u Beogradu 5. aprila 2017. godine, održaće se Međunarodni savetodavni dani između nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherungsanstalt - PVA), primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Plakat, Kragujevac
  Plakat, Beograd
 • 14. mart 2017. godine

  22. i 23. marta 2017. godine, u Hamburgu, će se održati Internacionalni dani razgovora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke. Na savetovanju će stručnjaci Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkog penzijskog i invalidskog osiguranja - Deutsche Rentenversicherung, primati i savetovati zainteresovana lica u vezi sa ostvarivanjem prava primenom Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Plakat, Hamburg
 • 1. mart 2017. godine

  U Beogradu su, 27. i 28. februara 2017. godine, održani pregovori između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Francuske za zaključivanje Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti. Uporedo sa pregovorima, održan je i sastanak Mešovite komisije na kojem su usaglašena međusobna dugovanja i potraživanja po osnovu obračuna troškova zdravstvene zaštite i dogovorena dinamika izmirivanja međusobnih obaveza.
 • 26. januar 2017. godine

  Dana 26. januara 2017. godine, Ambasador Republike Austrije u Beogradu, gospodin dr Johannes Eigner svečano je, u prostorijama ambasade, upriličio uručenje odlikovanja Zlatnog ordena za zasluge prema Republici Austriji, gospodinu Milošu Nikaču, dugogodišnjem pomoćniku direktora Zavoda za socijalno osiguranje, u penziji.
  Ovo izuzetno vredno priznanje predsednika Republike Austrije dodeljeno je na osnovu inicijative pokrenute od strane Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), za dugogodišnji doprinos unapređenju saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između Republike Srbije i Republike Austrije.
  Svoju bogatu profesionalnu karijeru gospodin Nikač je započeo februara 1977. godine u Savezu zajednica penzijskog i invalidskog osiguranja Jugoslavije, odnosno zdravstvenog osiguranja i zdravstva Jugoslavije, koju je nastavio radom u Zavodu za socijalno osiguranje sve do 11. septembra 2016. godine, kada je otišao u penziju.
 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE