VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja
A A A     Štampaj


PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA

Sistem socijalnog osiguranja u pravnom sistemu Republike Srbije zauzima značajno mesto u smislu obima i uređenja, počev od ustavnih odredbi u okviru ljudskih i manjinskih prava i sloboda, preko nacionalnih propisa, kroz zakonsku i podzakonsku regulativu. Naravno, deo pravnog poretka Srbije u ovoj oblasti čine i opšteprihvaćeni principi i pravila međunarodnog prava i međunarodni ugovori koje je Srbija zaključila, odnosno kojima je pristupila.

Pojam socijalno osiguranje, u užem smislu reči, obuhvata sve grane tog osiguranja, a u okviru pravnih propisa Republike Srbije oblasti: zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

U oblasti socijalnog osiguranja na snazi su sledeći zakoni:


  • Zakon o zdravstvenom osiguranju;
  • Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
  • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti;
  • Zakon o zapošljavanju stranaca i
  • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

S obzirom na stalne promene u društvu, u skladu sa ekonomskim razvojem Srbije i međunarodnim standardima i tendencijama u ovoj oblasti, prisutan je kontinuirani proces izmena i dopuna pomenutih zakona, kao i podzakonskih pravnih propisa (pravilnika, uredbi i dr).

Pored pomenutih zakona oblast socijalnog osiguranja je uređena i međunarodnim bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Srbija zaključila sa drugim zemljama, kao i konvencijama i aktima međunarodnih organizacija kao što su Međunarodna organizacija rada, Savet Evrope i dr.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE