VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

  2019. godina

 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Beogradu su, 20. i 21. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Narodne Republike Kine. Delegaciju Narodne Republike Kine predvodio je gospodin Jia Huaibin, generalni direktor Uprave za socijalno osiguranje, dok je srpsku delegaciju, koja je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Repubičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predvodio gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  Na sastanku su razmatrani postupci za primenu Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, koji treba da bude potpisan do kraja godine. Zajednički su dogovoreni trojezični obrasci koji će biti sastavni deo Administrativnog sporazuma, čime su stvoreni uslovi za njegovo potpisivanje.

  Tokom rada, predstavnike Narodne Republike Kine pozdravio je gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i tom prilikom je izrazio zadovoljstvo napredkom saradnje u oblasti socijalnog osiguranja između dve tradicionalno prijateljske zemlje.
 • 20. i 21. jun 2019. godine

  U Ohridu, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, 20. i 21. juna 2019. godine, održan je 11. susret direktora nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja država nastalih na ppostoru bivše SFRJ. Navedenom skupu, kao gosti prisustvovali su i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i Instituta za socijalno osiguranje Republike Albanije. Učesnike je pozdravila ministarka rada i socijalnog osiguranja Severne Makedonije Mila Carovska.

  Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa sprovođenjem međusobno zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a odnose se na pitanja ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ponovnog obračuna penzija, elektronske razmene podataka i doneti su odgovarajući zaključci čijom realizacijom u narednom periodu treba da se obezbedi veća efikasnost u sprovođenju sporazuma o socijalnom osiguranju u ovoj oblasti i brže ostvarivanje prava osiguranika i korisnika država ugovornica. Centralna tema ovog skupa je nosila naziv ''Perspektive kretanja broja penzionera u narednih deset godina'' u vezi koje je nakon iznetih prezentacija zaključeno da je migracija i demografija u državama sa područja bivše SFRJ ozbiljan i osnovni problem sa kojim se susrećemo i koje imaju ogroman uticaj na održivost penzijskih sistema i da se za navedene izazove mora pronalaziti adekvatan odgovor.

  Sledeći susreti će se održati 2020. godine u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 • 12. i 13. jun 2019. godine

  U Bijeljini su, 12. i 13. juna 2019. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa primenom Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Na razgovorima su razmotrena sporna i otvorena pitanja koja se pojavljuju i otežavaju primenu Sporazuma i postignuti su odgovarajući dogovori, koji treba da omoguće njegovo efikasnije sprovođenje. Istovremeno su razmatrani i rezultati Međunarodnih dana savetovanja između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Bosne i Hercegovine održanih u periodu od 2015. do 2018. godine i dogovreno je da se dani savetovanja i u buduće održavaju dva puta godišnje, u organizaciji Republike Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine.
 • 24. maj 2019. godine

  U Parizu su, u periodu od 20. do 23. maja 2019. godine, održani razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske u cilju stvaranja neophodnih uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, nakon njegovog stupanja na snagu, u smislu utvrđivanja adekvatnih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak). Francusku delegaciju predvodio je gospodin Philippe Sanson, direktor Centra za evropske i međunarodne veze u oblasti socijalnog osiguranja (CLEISS), a srpsku delegaciju gospodin Zoran Panović, direktor Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru razgovora, 23. maja 2019. godine, održan je i poseban sastanak sa predstavnicima Nacionalnog fonda za starosno osiguranje (CNAV) - Direkcija za međunarodne odnose i Zavoda za penzijsko osiguranje i zdravlje na radu (CARSAT) nadležnim za lica sa prebivalištem u Srbiji, u cilju pojašnjenja načina postupanja u postupcima rešavanja zahteva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.
 • 8. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Mađarske održaće se 14. maja 2019. godine, u Budimpešti. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Budimpešti mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Budimpešta
 • 6. maj 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, održaće se 14. maja 2019. godine u Leskovcu i 15. maja 2019. godine u Vranju. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Severnoj Makedoniji. Stručna pomoć je besplatna i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Leskovcu, odnosno Vranju mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Leskovac

  Plakat, Vranje
 • 25. april 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 8. maja 2019. godine u Zagrebu i 9. maja 2019. godine u Slavonskom Brodu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Hrvatskoj u maju mesecu, a u Srbiji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Zagrebu, odnosno Slavonskom Brodu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Zagreb

  Plakat, Slavonski Brod
 • 26. mart 2019. godine

  U Budimpešti su, 26. marta 2019. Godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja i međusobnoj komunikaciji u slučaju nastanka spornih situacija, kao i o postupku prijavljivanja članova porodice osiguranika sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Razmatrana su i pitanja u vezi sa međusobnom naknadom nastalih troškova zdravstvene zaštite.
 • 25. mart 2019. godine

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, održaće se 9. aprila 2019. godine u Kraljevu i 10. aprila 2019. godine u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Srbiji u aprilu mesecu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Kraljevu, odnosno Beogradu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Kraljevo

  Plakat,Beograd
 • 8. mart 2019. godine

  U Beogradu je, u periodu od 4. do 7. marta 2019. godine, održana prva runda pregovora srpske i tuniske delegacije u cilju razmatranja Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, na kojima su usaglašeni određeni članovi Sporazuma i postignut dogovor da se druga runda pregovora na kojima će se razmatrati preostali članovi Sporazuma i Nacrt administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma održi u Tunisu, krajem 2019. godine.
 • 4. mart 2019. godine

  Internacionalni dani razgovora između nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije, održaće se 19. i 20. marta 2019. godine, u Berlinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj. Stručna pomoć je besplatna i organizuje se svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji, u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti. Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Berlinu mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Berlin
 • 1. mart 2019. godine

  1. marta 2019. godine stupio je na snagu Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan 19. decembra 2017. godine, u Moskvi (''Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori'' broj 9/2018), čije se odredbe odnose na oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade troškova sahrane. Istovremeno sa Sporazumom, na snagu su stupili i Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, kao i Protokol organa za vezu za sprovođenje Sporazuma i Administrativnog sporazuma.
 • 22. februar 2019. godine

  U Beogradu je, 22. februara 2019. godine, održan sastanak Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije sa Državnim trezorom Mađarske, u čijem sastavu je od 1. novembra 2017. godine i Nacionalni zavod za penzijsko osiguranje Mađarske (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság). Na sastanku je izvršena ocena rezultata Međunarodnih savetodavnih dana i drugih oblika saradnje između nosilaca penzijskog osiguranja dve države, održanih u 2018. godini. Organizacija i postignuti rezultati sprovedenih aktivnosti ocenjeni su pozitivno i dogovoreni su termini i mesta održavanja Međunarodnih savetodavnih dana u 2019. i 2020. godini, kao i za isti period, termini ekspertske razmene stručnjaka između nosilaca penzijskog osiguranja dve države.
 • 18. januar 2019. godine

  Dana 17. januara 2019. godine, u Beogradu, potpisan je Administrativni sporazum između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Penzijskog fonda Ruske Federacije, Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije, Federalne državne budžetske ustanove za medicinsko - socijalnu ekspertizu "Federalni biro medicinsko - socijalne ekspertize" Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine i Administrativnog sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti od 19. decembra 2017. godine. Zaključivanjem navedenih sporazuma i utvrđivanjem dvojezičnih obrazaca za njihovu primenu stvoreni su uslovi za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, po njegovom stupanju na snagu.

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE