VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana
A A A     Štampaj


Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za socijalno osiguranje


 Dobro došli na našu internrt prezentaciju

Prezentacija je postavljena sa ciljem da se, na prigodan način, svim zainteresovanim pojedincima i institucijama u Republici Srbiji i u svetu učine dostupnim osnovni podaci u vezi sa našom nadležnošću i poslovima koje obavljamo. Želeli smo da građanima, organizacijama i organima, kao i stručnoj javnosti stavimo na raspolaganje sve materijale u vezi sa sprovođenjem međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (sigurnosti) kojima, kao organ za vezu, raspolažemo.

Pored toga, u sadržaj smo uvrstili tekstove nacionalnih propisa, odnosno zakona i podzakonskih akata u oblasti socijalnog osiguranja (penzijsko i invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) i prikaz osnovnih prava iz ovog osiguranja, po oblastima.

Ovde možete pronaći i tekstove svih međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, koji su na snazi u Republici Srbiji, popis utvrđenih dvojezičnih obrazaca za primenu sporazuma, naše publikacije, aktuelnosti, korisne linkove ...

Želimo da Vam pretraživanje bude prijatno i korisno.

Molimo da nam vaša mišljenja, primedbe i predloge pošaljete na e-mail adresu info@zso.gov.rsSAOPŠTENјE U VEZI SA ISPLATAMA PENZIJA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Od maja meseca prošle godine učestali su telefonski pozivi, e-mail poruke i dopisi nadležnim institucijama Republike Srbije koje se bave socijalnom sigurnošću, od strane penzionera kojima penzije isplaćuje Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje zbog kašnjenja u isplati njihovih primanja.

Naime, nosilac penzijskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje je, do maja meseca 2015. godine, isplatu penzija u inostranstvo vršio redovno, u tekućem mesecu za prethodni mesec. Međutim, počev od isplate penzije za maj 2015. godine, isplata je pomerena za još jedan mesec, odnosno kasnila je dva meseca. Kašnjenje isplate za dva meseca se nastavilo sve do danas (penzija za februar 2016. godine je isplaćena 4. aprila 2016. godine, penzija za april 2016. godine isplaćena je 7. juna 2016. godine).

S tim u vezi, dopisima ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i direktora Zavoda za socijalno osiguranje, upućenim resornom ministru Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno direktoru Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zatraženo je, u više navrata, uspostavlјanje redovne isplate penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno dovođenje u ravnopravan položaj sa korisnicima koji imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini.

Nažalost, i pored obećanja da će se ovaj problem trajno rešiti to nije učinjeno, osim što su penzije za novembar i decembar 2015. godine i penzija za januar 2016. godine isplaćene redovno, u narednom mesecu.

Ovo pitanje je i dalјe aktuelno u odnosima i kontaktima nadležnih institucija dve države i očekuje se da nadležni organi i organizacije Federacije BiH nađu način i trajno reše ovaj problem, uspostavom redovne isplate u rokovima u kojima se penzije isplaćuju korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat UZZPRO